hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Byta skrivhuvudet för HP Officejet 6500 och 6500A All-in-One-skrivarserie

Inledning
Installera en ny skrivhuvudenhet när den befintliga skrivhuvudenheten är skadad eller inkompatibel med produkten. Reservdelar som skrivhuvudenheter är endast tillgängliga från HP Support eller auktoriserade serviceleverantörer.
Dessa steg gäller för alla länder/regioner förutom USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya bläckpatroner och ersättningsskrivhuvudet.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Så här köper du, och klickar sedan på språket för ditt land.
 2. Sidan Köp HP visas. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriv in CN643A i textrutan Sök enligt artikelnummer. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
Byta skrivhuvudenheten
Följ anvisningarna nedan för att byta skrivhuvudenheten.
  varning!
Vänta tills du har en ny skrivhuvudenhet tillgänglig innan du tar bort bläckpatronerna. HP rekommenderar att du inte lämnar bläckpatronerna utanför produkten i mer än 30 minuter. Detta kan skada både produkten och patronerna.
Steg ett: Fyll på papper
Följ anvisningarna nedan för att fylla på vanligt papper i produkten.
 1. Lyft utmatningsfacket.
  Figur : Lyft utmatningsfacket
 2. För in pappersbunten med utskriftssidan nedåt längs höger sida i pappersfacket.
 3. För pappersbreddledaren inåt tills den ligger an mot papprets kant.
  Figur : Justera pappersbreddledaren
 4. Stäng utmatningsfacket.
 5. Dra ut utmatningsfackets förlängning och öppna sedan pappersuppsamlaren i änden av utmatningsfackets förlängning.
   Figur : Öppna utmatningsfackets förlängning
  1. Dra ut utmatningsfackets förlängningsdel
  2. Öppna pappersuppsamlaren
Steg två: Byt ut skrivhuvudet
Följ dessa steg för att byta ut skrivhuvudet.
  varning!
Ta inte bort de gamla bläckpatronerna förrän du har det nya skrivhuvudet tillgängligt.
 1. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna. Vagnen flyttas till mitten av produkten. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna.
 2. Tryck på fliken på framsidan på en av patronerna och dra den uppåt och utåt för att ta bort den ur hållaren.
  Figur : Ta ut en patron ur hållaren
  Bild: Ta ut patronen ur hållaren.
 3. Upprepa detta steg för att ta ut alla patroner från sina hållare.
 4. Lyft den grå spärren på skrivhuvudenheten.
  Figur : Lyft den grå spärren
  Bild: Lyft den grå spärren.
 5. Ta bort det gamla skrivhuvudet från sin hållare.
  Figur : Ta bort det gamla skrivhuvudet
  Bild: Ta bort det gamla skrivhuvudet.
    varning!
  Rör inte vid de kopparfärgade kontakterna. Låt inte kontakterna vidröra någon yta och var försiktig så att du inte repar kontakterna när du sätter in patronerna.
 6. Rengör de elektriska kontakterna inuti enheten. Våtdukar medföljer reservskrivhuvudsenheten.
  Figur : Våtdukar
  Våtdukar
  Använd våtdukarna för att göra rent de elektriska kontakterna inuti enheten. Torka endast kontakterna uppifrån och ned, dvs. i en enda riktning. Kasta dukarna när de har blivit smutsig och ta nya.
  Figur : Rengör kontakterna
  Illustration av hur man rengör kontakterna
    varning!
  Gnugga inte uppifrån och ned eller från sida till sida eftersom det kan skada produkten.
 7. Ta ut det nya skrivhuvudet ur förpackningen.
  Figur : Ta bort emballaget från skrivhuvudet
  Bild: Ta bort emballaget från skrivhuvudet.
 8. Håll skrivhuvudet upprätt med de färgkodade ikonerna vända uppåt.
  Figur : Håll skrivhuvudet upprätt
  Bild: Håll skrivhuvudet upprätt.
 9. Sänk ned skrivhuvudet i produkten så att de lila och gröna blocken på skrivhuvudet är i linje med de lila och gröna blocken hos produkten.
  Figur : Sätt i skrivhuvudet
  Bild: Sätt i skrivhuvudet.
 10. Fäll långsamt ned den grå spärren.
  Figur : Fäll ned den grå spärren
  Bild: Fäll ned den grå spärren.
 11. Skjut in bläckpatronen i rätt hållare med kontakterna riktade mot skrivhuvudet. De färgkodade ikonerna på bläckpatronen och skrivhuvudet visar rätt hållare.
  Figur : Sätt i bläckpatronen
  Bild: Sätt i bläckpatronen.
 12. Tryck ned bläckpatronen med fast hand tills det hörs ett klick.
  Figur : Tryck in bläckpatronen på plats
  Bild: Tryck in patronen på plats.
 13. Upprepa dessa steg för att sätta i alla patroner och stäng sedan patronluckan.
Steg tre: Returnera defekta delar till HP
HP kommer att analyserar defekta delar för att förbättra sina produkter i framtiden. Om den nya skrivhuvudenheten levererades med en frankerad returadressetikett och returneringsanvisningar, följer du dessa anvisningar för att returnera de defekta delarna till HP.
  obs!
HP begär inte att alla defekta delar ska returneras, så du kan ha en frankerad returadressetikett och returneringsanvisningar. Du kan ignorera dessa steg om du inte fått returneringsdokumenten.
 1. Lägg den gamla skrivhuvudenheten i förpackningen som den nya delen levererades i.
  Figur : Lägg det defekta skrivhuvudet i förpackningen
  Bild: Lägg det defekta skrivhuvudet i förpackningen.
 2. Dra av dekalen märkt “B” från locket och försegla skrivhuvudenhetens förpackning med den.
  Figur : Dra av dekalen B
  Bild: Dra av dekalen B.
  Figur : Försegla förpackningen med dekalen B
  Bild: Försegla förpackningen med dekalen B.
 3. Sätt fast de orangefärgade locken från de nya bläckpatronerna på de gamla patronerna.
  Figur : Sätt fast locken på de gamla patronerna
  Bild: Sätt fast locken på de gamla patronerna.
 4. Lägg de gamla delarna och formuläret som kom med de nya delarna i den förpackning som de nya delarna levererades i. Ta om möjligt med även en utskrift som visar problemet med det gamla skrivhuvudet.
  Figur : Lägg de gamla delarna i förpackningen
  Bild: Lägg de gamla delarna i förpackningen.
 5. Förslut förpackningen, klistra fast den frankerade returadressetiketten och posta förpackningen.
  Figur : Skicka tillbaka förpackningen till HP
  Bild: Skicka tillbaka förpackningen till HP.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...