hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Använda HP Connected Drive till att lagra och dela filer (Windows 8)

Med HP Connected Drive är det enkelt att lagra, hitta och dela dina filer, oavsett var de är. I det här dokumentet beskrivs hur du konfigurerar och använder HP Connected Drive på en Windows 8-enhet.
  obs!
HP Connected Drive kommer inte längre vara tillgängligt från den 26 oktober 2015. Vår rekommendation är att använda Microsoft OneDrive som en central filtjänst för alla enheter. HP uppmanar dig starkt dig att hämta alla filer i din samling som du vill behålla innan tjänsten Connected Drive inte längre finns tillgänglig.
Installera HP Connected Drive
Använd följande anvisningar för att installera HP Connected Drive.
 1. Klicka på panelen Lagra på startskärmen i Windows 8.
  Figur : Panelen Store
  Panelen Store
 2. I Store skriver du HP Connected Drive och klickar på förstoringsglaset för att söka.
  Klicka på HP Connected Drive bland resultaten.
  Figur : Panelen HP Connected Drive Store
  Panelen HP Connected Drive Store
 3. Klicka på Installera och följ anvisningarna på skärmen.
  Figur : Installera HP Connected Drive
  Installera HP Connected Drive
 4. När appen är installerad ser du ett meddelande som anger att HP Connected Drive har installerats. HP Connected Drive-panelen läggs automatiskt till på startskärmen.
  Figur : Meddelande om att HP Connected Drive installerats
  Meddelande om att HP Connected Drive installerats
Konfigurera HP Connected Drive
Utför följande steg för att konfigurera HP Connected Drive.
 1. Klicka på panelen HP Connected Drive på startskärmen.
  Figur : Panelen HP Connected Drive
  Panelen HP Connected Drive
 2. Vänta medan en välkomstvideo spelas upp. När videon slutar, tryck på Fortsätt.
  Om du redan har ett HP Connected-konto som till exempel Snapfish, klicka på Logga in och gå till steg 5
  Figur : Om du klickar på Fortsätt kan installationen slutföras
  Om du klickar på Fortsätt kan installationen slutföras
 3. Fyll i formuläret med ditt namn och lösenord och kontrollera villkoren i användaravtalet och sekretessavtalet.
  Figur : Skapa ett konto
  Skapa ett konto
 4. Klicka på Skapa konto. Ditt konto har skapats och du är inloggad.
 5. Om du redan har en HP Connected-konto, klickar du på Logga in. Skriv din e-post och lösenord och klicka sedan på Logga in.
  Figur : Logga in på ditt konto
  Logga in på ditt konto
 6. Klicka på Tillåt så att HP Connected Drive kan köras i bakgrunden.
    obs!
  Du kan ändra det senare i datorinställningarna.
  Figur : Tillåt att HP Connected Drive körs i bakgrunden
  Tillåt att HP Connected Drive körs i bakgrunden
 7. Tryck på Komma igång för att slutföra installationen på Komma igång-skärmen.
  Figur : Klicka på Komma igång för att slutföra
  Klicka på Komma igång för att slutföra installationen
 8. Genom appen får du automatiskt åtkomst till dina lokala bilder, musik och videor. Men du måste bevilja åtkomst till ditt dokumentbibliotek. Klicka på Lägg till dokumentbibliotek för att göra dokumentbiblioteket synligt.
    obs!
  Om panelen Lägg till dokumentbibliotek är stängd, högerklicka någonstans på skärmen för att öppna menyerna och välj Lägg till mapp.
  Figur : Lägga till dokumentbiblioteket
  Lägga till dokumentbiblioteket
 9. På skärmen Lägg till dina dokument klickar du på Nästa.
  Figur : Klicka på Nästa
  Klicka på Nästa
 10. Använd menyerna uppe till vänster för att ändra mapp. När du har rätt mapp, klicka på Välj den här mappen och klicka sedan på OK.
    obs!
  Du kan endast lägga till en Dokumentmapp i taget i appen utöver standardinställningarna för Foto, Musik och Video.
  Figur : Välja en mapp
  Välja en mapp
 11. Connected Drive visar ett meddelande om att Dokumentmappen läggs till och indexeras.
  Figur : Meddelande om Dokument
  Meddelande om Dokument
  HP Connected Drive hittar och visar innehållet på den lokala enheten i kategorier på sidan Mitt innehåll: Foton, Videor, Dokument och Musik. Bläddra åt höger för att visa alla kategorier.
  Figur : HP Connected Drive med tillagt dokumentbibliotek
  HP Connected Drive med dokumentbibliotek
Länka en tjänst (Box, Dropbox eller Facebook)
Du kan länka HP Connected Drive till ditt befintliga konto med följande tjänster, eller gå till varje tjänst och skapa ett nytt konto:
 • Box
 • Dropbox
 • Facebook
Följande anvisningar gäller för att länka ett Facebook-konto, men stegen är i stort sett desamma för alla tjänster.
  obs!
Du kan bara länka ditt HP Connected Drive-konto till ett konto för varje tjänst. Du kan till exempel bara länka till ett Facebook-konto i taget.
 1. Klicka på Enheter och tjänster för att öppna inställningarna hantera enheter och tjänster. Bredvid Facebook, klickar du på Anslut.
  Figur : Länka ett Facebook-konto
  Länka ett Facebook-konto
 2. Skriv in inloggningsuppgiften och lösenordet för Facebook, och klicka sedan på Logga in.
  Figur : Logga in på Facebook
  Logga in på Facebook
 3. HP Connected Drive tar emot din offentliga profil, vänlista, e-postadress och dina foton och videor. Om du vill ändra detta, klicka på Redigera den information du ger och gör nödvändiga ändringar.
    obs!
  Detta tillstånd låter inte HP Connected Drive lägga upp material på Facebook.
  Klicka på OK på nästa skärm.
  Figur : Logga in på Facebook
  Logga in på Facebook
 4. När ditt Facebook-konto har lagts till visas ett meddelande i det övre högra hörnet av skärmen som visar att kontot har lagts till på ditt HP Connected Drive-konto.
  Figur : Facebook-kontot har lagts till
  Facebook-kontot har lagts till
 5. I HP Connected Drive visas ett meddelande om att appen lägger till filerna på ditt Facebook-konto. Om du har fler än 200 filer på ditt Facebook-konto kan det ta längre tid att visa alla filer första gången du länkar till Facebook.
Logga in på ditt HP Connected Drive-konto
Efter den inledande konfigurationen och kontoinställningarna följer du de här stegen för att logga in på HP Connected Drive-kontot. När du loggar in indexeras ditt lokala innehåll och blir sökbart/visningsbart på dina andra anslutna enheter.
  obs!
Även om du kan se filerna på den lokala enheten utan att logga in måste du vara inloggad på ett HP Connected-konto för att visa och söka efter dina molnfiler och filer på andra enheter.
Utför följande steg för att logga in i HP Connected:
 1. Tryck på panelen HP Connected Drive på startskärmen.
  Figur : Panelen HP Connected Drive
  HP Connected Drive-ikon
 2. Ange din information på inloggningssidan och tryck på Logga in.
  Figur : Logga in på ditt konto
  Logga in på ditt konto
Visa filer med HP Connected Drive
När du loggar in på ditt konto, uppdaterar Connected Drive filernas index i molnlagringen för din HP Connected Drive och visar:
 • Insamlade (moln) filer i din samling
 • Lokalt innehåll (innehåll på enheten du använder för närvarande)
 • Indexerade filer på andra anslutna enheter och molntjänster.
  Dessa indexerade filer kan fjärrhämtas eller laddas ned när du är inloggad på HP Connected Drive på dessa anslutna enheter. Indexerade filer har ett källmärke som visar var filen finns.
  Figur : Källmärke på filminiatyr i rutnätsvy
  Enhetsmärke på filminiatyr
  Följande lista visar några av källmärkena.
  Stationär dator
  Notebook-dator
  Surfplatta
  Telefon
  Box-tjänst
  Dropbox-tjänst
  Facebook-tjänst
  Connected Drive molnlagring
Med HP Connected Drive kan du visa dina filer på följande sätt:
 • Vyn Allt: Visa filerna på alla anslutna enheter och i alla tjänster.
 • Vyn Samling: Visa de filer som du har samlat in i HP Connected Cloud Drive.
 • Vyn Källor: Visa innehållet på alla anslutna enheter eller i molntjänster.
Information om vilka filtyper som stöds i varje kategori finns i Vilka filformat stöds av HP Connected Drive.
Vyn Allt
Connected Drive öppnas i vyn Allt och visar alla filer på alla enheter och tjänster sorterade i fyra kategorier för Foton, Videor, Dokument och Musik. Du kan visa och sortera de enskilda kategorierna.
Figur : Vyn Allt
Vyn Allt
Klicka på kategorinamnet för att öppna kategorin och se alla innehållsfiler av den typen.
Figur : Kategorin Musik
Kategorin Musik
Klicka på en miniatyrbild för att visa en förhandsgranskning av filen. Från förhandsgranskningen kan du, beroende på källa, ladda ned en fil i molnet, samla in en fil (lägga till den i molnet), öppna en fil eller ta bort en fil.
Figur : Förhandsgranskar musikfilen med funktionerna Hämta, Samla och Öppna tillgängliga
Förhandsgranska med funktionerna Hämta, Samla och Öppna
Miniatyrbilden visar också en ikon i det nedre högra hörnet som anger var filen finns. Till exempel visas filerna på ditt anslutna Box-konto med Box-logotypen.
Figur : Filminiatyr - Källogotyp
Filminiatyr - Rutnätsvy
I en kategorivy, till exempel Foton, klicka på Alla för att öppna menyn och välja en viss enhet eller tjänst.
Figur : Välja en enhet från menyn Alla foton
Välja en enhet från menyn Alla foton
Filerna på den valda enheten visas. Om du till exempel väljer en surfplatta visas alla foton på den anslutna surfplattan.
Figur : Visa fotofiler på en ansluten surfplatta
Visa fotofiler på en ansluten surfplatta
Klicka på bakåtpilen för att återgå till Allt.
Enheter och tjänster
Använd Enheter och tjänster för att visa innehållet på var och en av de anslutna enheterna eller molntjänsterna. Klicka på enheten eller molntjänsten i kolumnen till vänster.
Figur : Enheter och tjänster
Visning av Enheter och tjänster
 • Klicka på en enhet för att visa filerna på enheten.
  Figur : Visa filer på en dator
  Visa filer på en dator
    obs!
  För att se filer på den lokala enheten, klicka på Enheten i listan över enheter och tjänster.
  Figur : Visa filer på den lokala enheten
  Visa filer på den lokala enheten
  Använd Visningsalternativen för att välja, sortera eller filtrera filerna.
  Figur : Visningsalternativ
  Visningsalternativ
  • Klicka på Alla för att välja en filkategori: Dokument, Foton, Musik och Videor.
   Figur : Välja en kategori
   Välja en kategori
  • Klicka Efter Ändrad den för att visa dokumentet-, bild- och videofiler efter datumet de ändrades eller skapades eller efter namn.
   Klicka Efter Ändrad den för att visa musikfiler efter datumet de ändrades, efter artist eller låttitel.
   Klicka på pilen bredvid sorteringstiteln för att visa filerna i omvänd ordning. Till exempel, om du klickar på uppåtpilen bredvid Efter Namn visas filerna i alfabetisk ordning från A att Ö. När du klickar på nedåtpilen visas filerna i alfabetisk ordning från Ö till A.
   Figur : Sortera bilder efter datum de ändrades
   Sortera bilder efter datum de ändrades
  • Klicka på När som helst om du vill filtrera filer efter senaste veckan, månaden eller året.
   Figur : Filtrering filerna efter tid
   Filtrering filerna efter tid
 • Klicka på en tjänst som Box, Dropbox eller Facebook för att visa filer som lagras där. Om filerna finns i mappar på tjänsten, visas mapparna i Connected Drive.
    obs!
  När du visar bilderna på ett länkat Facebook-konto, visas filerna i Facebook-kategorier som mobila överföringar, tidslinjefoton, omslagsbilder och album.
  Figur : Visa mappar på Facebook
  Visa mappar på Facebook
  Klicka på en mapp för att visa filerna i den mappen.
  Figur : Visa filer i en mapp
  Visa filer i en mapp
  Även om Connected Drive regelbundet uppdaterar filerna automatiskt kan du klicka på Uppdatera för att manuellt kontrollera de senaste ändringarna i tjänsten.
  Figur : Uppdatera vyn manuellt
  Uppdatera vyn manuellt
Vyn Samling
I vyn Samling visas alla filer du har samlat in i HP Connected Cloud Drive. För att öppna den vyn, klicka på ikonen Samling uppe till höger. Ikonen får en fast bakgrund, vilket visar att den är vald. Om du dessutom är ansluten till Internet, listar fönstret Samling hur många filer som du har samlas in i molnlagringen på HP Connected Drive.
Figur : Samlingsstorlek
Samlingsstorlek
Figur : Vyn Min samling
Vyn Min samling
Rutnäts- och detaljvyer
Du kan se innehållet i en rutnäts- eller detaljvy.
Högerklicka någonstans på skärmen för att visa ikonen Vy och klicka på den för att växla mellan rutnätsvy och detaljvy.
Klicka sedan på knappen Vy i det nedre högra hörnet.
Figur : Växla mellan rutnätsvy och detaljvy
Växla mellan rutnätsvy och detaljvy
  Figur : Knapparna Detalj- och Rutnätsvy
  Knapparna Detalj- och Rutnätsvy
 1. Knappen Detaljvy
 2. Knappen Rutnätsvy
 • Rutnätsvy: (Standard) Visar en miniatyrbild, filnamnet och källenheten som dator, telefon eller Box.
  Figur : Musikkategori - Rutnätsvy
  Vyn Mitt innehåll - musikkategori
  Figur : Filminiatyr - Rutnätsvy
  Filminiatyr - Rutnätsvy
 • Detaljvy: Visar en miniatyrbild, filnamn, skapandedatum och -tid, filstorlek och källenhet.
  Figur : Musikkategori - Detaljvy
  Musikkategori - Detaljvy
  Figur : Musikminiatyr - Detaljvy
  Dokumentminiatyr - Detaljvy
Arbeta med filer
Läs följande information för att lära dig hur du öppnar, tar bort, överför och hämtar filer.
Information om vilka filtyper som stöds i varje kategori finns i Vilka filformat stöds av HP Connected Drive.
Öppna en fil
Det finns två sätt att öppna en fil:
 • Klicka på en miniatyrbild i antingen rutnäts- eller listvyn för att öppna förhandsgranskningen. Klicka sedan på Öppna.
  Figur : Öppna en fil från förhandsgranskningen
  Öppna en fil
 • Högerklicka på filminiatyren i antingen rutnäts- eller listvyn och välj Öppna fil i det nedre appfältet.
  Figur : Öppna en fil i rutnätsvy
  Öppna en fil i rutnätsvy
I båda fallen öppnar ett förinställt Microsoft-program – som stöder filtypen – din fil i ett externt program.
Ta bort en fil
Använd en av nedanstående metoder för att ta bort en fil från molnet eller den lokala enheten.
När du tar bort en lokal fil skickas den till papperskorgen och filen tas bort från programindexet. Om du tar bort en molnfil permanent tas filen bort och den står inte kvar i appindex.
  obs!
Beroende på tjänsten, kan du kanske inte ta bort en fil. Till exempel kan du inte ta bort bildfiler från Facebook genom HP Connected Drive. Gå direkt till Facebook för att ta bort bilder.
 • Klicka på miniatyren för att öppna förhandsgranskningen. Klicka sedan på Ta bort . Klicka på Yes (Ja) så bekräftas borttagningen.
  Figur : Ta bort en molnfil i förhandsgranskningen
  Ta bort en fil i förhandsgranskningen
 • För att ta bort en fil, högerklicka på filen, välj Ta bort i det nedre appfältet och klicka på Ja för att bekräfta borttagningen.
  Figur : Ta bort en fil
  Ta bort en fil
Samla in (överföra) en lokal fil till en molntjänst
Inga filer överförs automatiskt till molnet. Om du vill överföra eller samla in filer måste du ange vilka filer du vill överföra.
Du kan inte samla in filer från en molntjänst till Connected Drive. Du måste först hämta filerna till den lokala enheten och sedan samla in dem.
  obs!
Som en del av avslutningen av HP Connected Drive kommer vissa funktioner inte längre vara tillgängliga. Detta inkluderar möjligheten att överföra filer till din samling. Vi föreslår att du använder en alternativ molnlagringstjänst som Microsoft OneDrive.
Följ stegen här nedanför, för att samla in en lokal fil:
 1. Använd följande metoder för att välja en eller flera filer att samla in:
  • Uppladning av en enkel fil (samling) - Klicka på en lokal fil för att öppna filen förhandsgranskningen och klicka sedan på Samla. Som en del av avslutningen av HP Connected Drive, kommer vissa funktioner inte längre vara tillgängliga. Detta inkluderar möjligheten att överföra filer till din samling. Vi föreslår att du använder en alternativ molnlagringstjänst som Microsoft OneDrive. .
   Figur : Samla in en fil
   Samla in en fil
  • Samla in flera filer (överföring) - Välj den lokala enheten och välj de filer du vill överföra genom att högerklicka på flera filer så att en bockmarkering görs i det övre högra hörnet. Klicka på Samla in i det nedre appfältet.
   Figur : Välja flera filer för samling
   Välja flera filer för samling
 2. När filerna överförs visas ett meddelande i det övre högra hörnet.
  Figur : Överför till Samling
  Meddelande om Överför till Samling
 3. För att se överföringsförloppet, klicka på Aktuell aktivitet uppe till höger. Ikonen får en fast bakgrund, vilket visar att den är vald.
  För att avbryta insamlingen, klicka på filen som överförs för att välja den och klicka sedan på Avbryt. Om du vill avbryta alla pågående överföringar högerklickar du på en fil och klickar sedan på Avbryt alla i det nedre appfältet.
  Figur : Avbryta alla pågående insamlingar
  Avbryta alla pågående insamlingar
Hämta en fil
Du måste vara inloggad för att kunna hämta en fil från en molntjänst. Om du hämtar en fil till en av dina indexerade kategorier, till exempel dokumentbiblioteket, kommer appen att hitta och indexera filen automatiskt.
Använd följande steg för att hämta en fil från din samling:
 1. Logga in på HP Connected Drive, högerklicka på appen och välj Min samling eller någon av tjänsterna i kategorin Enheter och tjänster.
 2. Välj de filer du vill ladda ned genom att högerklicka på filen för att välja den. Du ser en blå markering i det övre högra hörnet av varje fil som du väljer.
  För att välja alla filer i paketet, tryck på Ctrl + A på tangentbordet.
  Figur : Välja flera filer för hämtning
  Välja flera filer för överföring
 3. Klicka på knappen Hämta i det nedre vänstra hörnet.
 4. Välj en plats som filerna ska hämtas till, klicka på Välj den här mappen och klicka sedan på OK.
  Figur : Välja hämtningsmapp
  Välja hämtningsmapp
 5. En telefonnumret visas på aktivitetsknappen i det övre högra hörnet som visar hur många filer är valda för att hämtas.
  Figur : Aktivitetsräknare
  För att se hämtningsförloppet, klicka på Aktuell aktivitet.
  Aktivitetsräknaren försvinner när hämtningen är klar. Du kan också öppna Utforskaren för att se de nedladdade filerna.
  Figur : Visa aktuell aktivitet
  Visa aktuell aktivitet
 6. För att avbryta en hämtning högerklickar du på filen som hämtas och klickar sedan på Avbryt i det nedre appfältet. Om du vill avbryta alla pågående hämtningar högerklickar du på en fil och klickar sedan på Avbryt alla i det nedre appfältet.
  Figur : Avbryta en hämtning
  Avbryta en hämtning
Samlar filer från en fjärrenhet och förvarar dem i din samling
Med HP Connected Drive kan du komma åt filer på en annan enhet och förvara dem online i samligen.
  obs!
Som en del av avslutningen av HP Connected Drive kommer vissa funktioner inte längre vara tillgängliga. Detta inkluderar möjligheten att överföra filer till din samling. Vi föreslår att du använder en alternativ molnlagringstjänst som Microsoft OneDrive.
Utför följande steg:
 1. Gå till Enheter och tjänster och välj den enhet som innehåller de filer du vill ha tillgång till.
  Figur : Enheter och tjänster
  Enheter och tjänster
 2. Högerklicka på filarna som du vill ta bort. Ett bockmärke i övre högra hörnet av de valda filerna. Nere till vänster skall du klicka på Samla .
  Figur : Välja fjärranslutna filer vill du samla in
  Välj filerna
 3. Ett meddelande visas i det övre högra hörnet av skärmen och meddelar dig om att dina filer samlas.
  Figur : Samlingsmeddelande
  Samlingsmeddelande
 4. För att se hämtningsförloppet, klicka på Aktuell aktivitet.
  Figur : Aktuell aktivitetsskärm
  Aktuell aktivitetsskärm
  Figur : Filförlopp och aktuella aktivitet
  Filförlopp och aktuella aktivitet
  Dessutom visas ett statusmeddelande i det övre högra hörnet.
 5. Klicka på Alla för att se förloppet vid olika stegen av samlingen: i kö, pågår, avbruten och klar.
  Figur : Aktuell aktivitetsskärm
  Aktuell aktivitetsskärm
 6. För att visa de filer du överfört till molnet, klicka på Min samling.
  Figur : Titta på Min samling
  Titta på Min samling
Uppgrade till obegränsad HP Connected Drive
Tjänsten gratis HP Connected Drive har en filstorleksgräns på 100 MB och en total filstorleksgräns på 1 000 uppladdade filer till din HP Connected Drive. För att se hur många filer som du har överfört, sök i det övre högra hörnet i HP Connected Drive.
Figur : Överföringsstatus
Överföringsstatus
När du når gränsen 1 000 överförda filer eller försöker överföra en file över 100MB, visas meddelandet Överföring ofullständig. För att överföra filer, uppgradera till obegränsad HP Connected Drive.
  obs!
Du kan inte överföra flera filer tills du raderar några eller uppgradera till obegränsad HP Connected Drive.
Figur : Felmeddelande: Överföringsgränsen för filer uppnått
Felmeddelande: Överföringsgränsen för filer uppnått
Figur : Felmeddelande: Filens storleksgräns har överskridits
Felmeddelande: Filens storleksgräns har överskridits
Använd följande steg för att uppgradera till Unlimited Plan.
 1. Klicka på Inställningar och sedan på Gå obegränsad.
  Figur : Öppna inställningar
  Öppna inställningar
  Du kan också klicka på Gå obegränsad i meddelandena Överföring ofullständig eller Begränsad filstorlek.
 2. Klicka på Gå obegränsad.
  Figur : Uppgradera HP Connected Drive
  Uppgradera HP Connected Drive
 3. Logga in på ditt HP Connected Drive-konto och fyll i formuläret med betalningsinformation. Klicka sedan på Fortsätt.
  Figur : Fylla i formuläret med betalningsinformation
  Slutföra betalningsinformationen
 4. Fönstret Granska beställningsinformation visas. Klicka på Köp.
  Figur : Bekräfta köpet
  Bekräfta köpet
    obs!
  För kunder i Nya Zeeland eller Australien tillkommer en internationell transaktionsavgift på kontoutdraget även när de använder ett lokalt utfärdat kreditkort. Det beror på att företaget som inkasserar intäkterna å HP:s vägnar inte har sitt säte i Australien. HP ersätter inte internationella transaktionsavgifter även om HP Connected Drive avbryts.
 5. När köpet har genomförts kan du överföra så många filer som du vill med en största filstorlek på 1GB per fil. Klicka på Fortsätt för att återgå till HP Connected Drive.
  Du debiteras $7,99 den dagen du gör ditt prenumerationsköp och återkommande betalning kommer att hända samma dag varje efterföljande månad. Du får ett e-postmeddelande som bekräftar köpet och du får ett kvitto varje månad.
  Figur : Grattisfönstret
  Grattisfönstret
Vad händer om en betalning misslyckas?
Om det finns ett fel med din betalningsinformation vid en månatlig betalning, får du ett e-postmeddelande och din kontostatus ändras från obegränsad till gratis den dagen betalningsförsöket misslyckas. Under tiden kommer kontot vara fryst, vilket betyder att du kan öppna dina filer i molnet, men kan inte placera något mer i molnet tills du ta bort tillräckligt med filer för att få den totala gränsen på 1 000 filer. Du kan också spara ändringar i filer i molnet. Om du inte uppdaterar din betalningsinformation under en betalningsperiod, kommer ditt obegränsade konto att gå tillbaka till gratiskontot.
 1. För att lösa detta, uppdatera din betalningsinformation genom att gå till Inställningar och klicka på Hantera prenumeration. Uppdatera dina uppgifter.
  Figur : Öppna sidan Hantera prenumeration
  Öppna sidan Hantera prenumeration
Avbryt obegränsad HP Connected Drive
For at avbryta obegränsad HP Connceted Drive, gå till inställningarna för Kontot. När du avbryter, får du en bekräftelse och har den obegränsade tjänsten för resten av din betalningsperiod. I slutet av betalningsperioden går du över till gratis användas och får överföringsgränser som en gratis användare. Du kan få åtkomst till och hämta dina filer i molnet, men om du vill lägga till mer, måste du ta bort tillräckligt med filer för att ha en filmäng under 1000 filer-gränsen.
Använd följande steg för att avbryta:
 1. Gå till Inställningar och klicka på Hantera prenumeration.
  Figur : Öppna sidan Hantera prenumeration
  Öppna sidan Hantera prenumeration
 2. På skärmen Kontohantering klickar du på Avbryt.
    obs!
  För kunder i Nya Zeeland eller Australien tillkommer en internationell transaktionsavgift på kontoutdraget även när de använder ett lokalt utfärdat kreditkort. Det beror på att företaget som inkasserar intäkterna å HP:s vägnar inte har sitt säte i Australien. HP ersätter inte internationella transaktionsavgifter även om HP Connected Drive avbryts.
  Figur : Avbryt HP Connected Drive
  Avbryt HP Connected Drive
 3. Ditt konto har uppdateras. Gränser för gratiskonto är högst 100MB per fil med 1 000 filer total och kommer att påverkas när den aktuella betalningsperioden avslutas.
  Klicka på Fortsätt för att återgå till HP Connected Drive.
  Figur : Skärm Avbrottsbekräftelse
  Skärm Avbrottsbekräftelse
Ändra inställningarna för HP Connected Drive
Öppna inställningarna för HP Connected Drive genom att klicka på ikonen Inställningar uppe till höger.
Figur : Öppna inställningar
Öppna inställningar
Följande objekt är tillgängliga i Inställningar:
Figur : Inställningar för HP Connected Drive
Inställningar för HP Connected Drive
Logga ut (eller logga in)
Klicka på Logga ut för att logga ut ur HP Connected Drive. Om du redan har loggat ut blir alternativet Logga in tillgängligt.
Hantera Enheter och tjänster
Använd inställningen Hantera enheter och tjänster för att ta bort anslutna tjänster som Box. Använd avsnittet Hantera enheter för att ta bort eller byta namn på dina anslutna enheter.
Figur : Hantera tjänster och enheter
Hantera tjänster och enheter
Byta namn på en enhet: För att byta namn på en enhet klickar du på Redigera och skriver ett nytt enhetsnamn. Klicka sedan på Spara.
Figur : Byta namn på en enhet
Byta namn på en enhet
Ta bort en enhet: När du tar bort en enhet ska du först ta bort appen HP Connected Drive från enheten. Klicka sedan på Ta bort för enheten.
Account (konto)
Du kan se om kontotypen är gratis eller obegränsad i inställningarna för kontot. Du kan även se hur många filer som du har samlat i molnet på HP Connected Drive. Dessutom kan du uppdatera ditt lösenord eller din e-post, byta namn på enheten, välja om du vill låta HP Connected Drive indexera enhetens innehåll och aktivera enheten för Fjärrhämtning.
Klicka på Uppdatera lösenord eller e-post för att öppna skärmen Ändra kontoinställningar.
Figur : Öppna skärmen Kontoinställningar
Öppna skärmen Kontoinställningar
Skärmen Ändra kontoinställningar öppnas. Använd inställningarna för att ändra kontonamn, e-postadress, land och lösenord.
Figur : Skärmen Ändra kontoinställningar
Skärmen Ändra kontoinställningar
Ändra kontonamnet: För att ändra namnet på kontoägaren, klicka på Redigera. Ange sedan ett nytt för- och efternamn och klicka på Spara ändringar.
Figur : Ändra kontonamnet
Ändra kontonamnet
Ändra e-postadressen: För att ändra e-postadressen (som också är användarnamnet för HP Connected) klickar du på Redigera på skärmen Ändra kontoinställningar och skriver in en ny e-postadress. Ange den nya adressen igen, skriv kontolösenordet och klicka på Spara ändringar.
Figur : Ändra e-postadressen
Ändra e-postadressen
Ändra land: För att ändra land, klicka på Redigera på skärmen Kontoinställningar, välj land och klicka sedan på Spara ändringar.
Figur : Ändra land
Ändra ditt land
Ändra lösenord: För att ändra lösenordet, klicka på högerpilen bredvid Ändra lösenord.
Figur : Öppna skärmen Ändra lösenord
Öppna skärmen Ändra lösenord
Skriv ditt aktuella lösenord och ett nytt lösenord i området Ändra lösenord. Bekräfta sedan det nya lösenordet och klicka på Spara ändringar.
  obs!
Om du glömmer lösenordet klickar du här för att gå till HP Connected Support. Ange den e-postadress som du använde vid konfigurationen av ditt HP Connected-konto. Du får ett e-postmeddelande som gör att du kan återställa lösenordet.
Figur : Ändra lösenord
Ändra lösenord
Byt namn på den här enheten: Klicka på Byt namn på enheten för att ändra enhetens namn. Skriv in ett nytt namn och klicka sedan på Slutför.
Figur : Byta namn på enheten
Byta namn på enheten
Indexera den här enheten: Använd den här inställningen för att välja om HP Connected Drive ska indexera innehållet på den här enheten. När indexeringen är aktiverad kan du söka efter innehållet på den här enheten och visa dess listor från dina andra anslutna enheter.
Om du inte vill indexera innehållet på den här enheten ändrar du inställningen till Nej genom att flytta skjutreglaget åt vänster.
Figur : Indexera innehållet på den här enheten
Indexera innehållet på den här enheten
Fjärrhämtning: Med inställningen Fjärrhämtning aktiverad kan dina andra anslutna enheter öppna, hämta och samla in filer från den här enheten.
Figur : Aktivera Fjärrhämtning på den här enheten
Aktivera Fjärrhämtning på den här enheten
Hjälp
Lär dig mer om HP Connected Drive med hjälp av informationen i det här avsnittet.
Besök hjälpcentret: Besök onlinehjälpcentret för mer information.
Titta på en video: Titta på en video för att lära dig mer om hur du lägger till dokumentbiblioteket till HP Connected Drive.
Vanliga frågor: Visar en lista över vanliga frågor om HP Connected Drive.
Visa filtyper som stöds: Se de filtyper som stöds för varje innehållskategori: dokument, bilder, musik och videor.
Figur : Hjälpalternativ
Hjälpalternativ
Om
Följande information är tillgänglig i avsnittet Om i Inställningar:
 • Appversion: Visar appversionen.
 • Användarvillkor: Visa användarvillkoren för HP Connected.
 • Sekretesspolicy: Visa sekretessmeddelandet för HP Online.
Behörigheter
Meddelanden: Flytta skjutreglaget till så att appen visar meddelanden.
Låsskärm: Flytta skjutreglaget till för att köra HP Connected Drive i bakgrunden och visa snabbstatus på låsskärmen.
Figur : Behörighetsalternativ
Behörighetsalternativ
Vanliga frågor
Använd informationen i följande avsnitt för att få svar på dina frågor:

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...