hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Så här aktiverar och använder du Hyper-V för klient

Det här dokumentet avser samtliga HP-datorer med Windows 8 Professional.
I det här dokumentet beskrivs processen för att installera Hyper-V för klient och skapa en virtuell dator (VM) i Microsoft Windows 8 Professional. Med Hyper-V för klient får du samma datorvirtualiseringsteknik till Windows 8 Professional som tidigare var tillgänglig i Windows Server. Genom en VM kan en dator (den fysiska värddatorn) köra andra operativsystem och program i huvudoperativsystemet. Dessa extra operativsystem fungerar på samma sätt som alla andra program på datorn. Vanliga anledningar till att distribuera virtuella datorer är:
 • Plattformsoberoende: Program som är utformade för ett särskilt operativsystem kan köras i ett annat operativsystem.
 • Säkerhet: Eftersom ett VM inte har åtkomst till värdoperativsystemet, kan inte dess program skada andra filer eller program på den fysiska värddatorn.
 • Testning: Program kan köras i flera olika miljöer för att säkerställa kompatibilitet.
obs!
Varje operativsystem måste licensieras separat i enlighet med dess bestämmelser.

Aktivera Hyper-V för klient

Du måste vara inloggad som administratör för att få utföra de här stegen. Du måste vara inloggad som administratör för att kunna aktivera och avaktivera Windows-funktioner. Hyper-V för klient kan aktiveras med Kontrollpanelen i Windows (rekommenderas för de flesta kunder) eller Windows PowerShell (användbart för IT-personal).

Skapa en virtuell dator

Om du aktiverar Hyper-V installeras Hyper-V Manager, ett program som används för att skapa och hantera virtuella datorer. Följ stegen nedan för att skapa en ny VM.
 1. Från startskärmen skriver du Hyper-V Manager för att öppna snabbknappen Sök och väljer sedan Hyper-V Manager bland sökresultaten.
  Figur : Söka efter Hyper-V Manager
  Skärmbild av snabbknappen Sök i Windows
 2. Om du vill att din nya VM ska ansluta till ett nätverk klickar du på Hanteraren för virtuella växlar på menyn Åtgärd. Om du inte vill att din nya VM ska ansluta till ett nätverk går du vidare till Steg 6.
  Figur : Hyper-V Manager-menyn: Hanteraren för virtuella växlar
  Skärmbild av Hyper-V Manager-menyn
 3. Klicka på Skapa virtuell växel och sedan OK.
  Figur : Hanteraren för virtuella växlar
  Skärmbild av Hanteraren för virtuella växlar
 4. Ange ett Namn för den virtuella växeln och välj sedan en Anslutningstyp.
  Figur : Egenskaper för virtuell växel
  Skärmbild av Egenskaper för virtuell växel
 5. Klicka på OK för att verkställa nätverksändringar.
  Figur : Verkställ nätverksändringar
  Skärmbild av dialogrutan Verkställ nätverksändringar
 6. På menyn Åtgärd klickar du på Ny och sedan på Virtuell dator.
  Figur : Hyper-V Manager-menyn: Ny virtuell dator
  Skärmbild av Hyper-V Manager-menyn
 7. Klicka på Nästa för att skapa en VM med anpassade inställningar.
  Klicka på Slutför för att skapa en VM med standardinställningar. Den nya VM skapas nu och kan hanteras med Hyper-V Manager.
  obs!
  Om du har skapat en virtuell växel måste du skapa din nya VM med anpassade inställningar.
  Figur : Guiden Ny virtuell dator: Innan du börjar
  Skärmbild av guiden Ny virtuell dator: Steg 1
 8. Ange ett namn för den nya virtuella datorn, välj eller skapa en mapp för den nya virtuella datorn (vid behov) och klicka sedan på Nästa.
  Figur : Guiden Ny virtuell dator: Ange namn och plats
  Skärmbild av guiden Ny virtuell dator: Steg 2
 9. Ange generation och klicka sedan på Nästa. Välj Generation 1 för att tillhandahålla samma virtuella maskinvara till den virtuella datorn som i tidigare versioner av Hyper-V. Välj Generation 2 om du vill ha stöd för följande:
  • Säker start, en funktion som hjälper till att förhindra att obehöriga fasta programvaror, operativsystem eller UEFI-drivrutiner körs under starttiden.
  • SCSI-start, som gör att den virtuella datorn kan starta från en virtuell hårddisk eller DVD som är ansluten till SCSI-styrenheten.
  • PXE-start (Preboot Exection Environment) med en vanlig nätverksadapter.
  • UEFI (United Extensible Firmware Interface), ett alternativ till det traditionella BIOS-systemet.
   obs!
   Generation 2 kan endast väljas om gästoperativsystemet är Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, 64-bitars versioner av Windows 8 eller 64-bitars versioner av Windows 8.1.
  Figur : Guiden Ny virtuell dator: Ange generation
  Skärmbild av guiden Ny virtuell dator: Steg 3
 10. Tilldela minne och klicka sedan på Nästa. Ange åtminstone tillräckligt med minne för att köra gästoperativsystemet och alla program som du vill köra samtidigt (mer information finns i dokumentationen till ditt operativsystem). Standardmängden är 512 MB och den här inställningen kan ändras senare om så önskas.
  Figur : Guiden Ny virtuell dator: Tilldela minne
  Skärmbild av guiden Ny virtuell dator: Steg 4
 11. Om du har skapat en ny virtuell växel väljer du den på menyn Anslutning och klickar sedan på Nästa. Om du inte har skapat en ny virtuell växel väljer du Inte ansluten på menyn Anslutning och klickar sedan på Nästa.
  Figur : Guiden Ny virtuell dator: Konfigurera nätverk
  Skärmbild av guiden Ny virtuell dator: Steg 5
 12. Anslut den virtuella hårddisken och klicka sedan på Nästa. Du kan antingen skapa en virtuell hårddisk, använda en befintlig virtuell hårddisk eller lägga till en virtuell hårddisk senare.
  Figur : Guiden Ny virtuell dator: Ansluta virtuell hårddisk
  Skärmbild av guiden Ny virtuell dator: Steg 6
 13. Konfigurera installationsalternativ och klicka sedan på Nästa. Du kan välja att installera ett operativsystem senare, installera ett operativsystem från en startbar CD/DVD-ROM eller installera ett operativsystem från en startbar diskett.
  Figur : Guiden Ny virtuell dator: Installationsalternativ
  Skärmbild av guiden Ny virtuell dator: Steg 7
 14. Granska inställningarna och klicka sedan på Slutför.
  Figur : Guiden Ny virtuell dator: Sammanfattning
  Skärmbild av guiden Ny virtuell dator: Steg 8
Den nya VM skapas nu och kan hanteras med Hyper-V Manager.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...