hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M701/M706 - Produktspecifikationer

Produktens mått
Fysiska specifikationer
Produkt
Höjd
Djup
Bredd
Vikt
HP LaserJet Pro M701/M706 med alla luckor och fack stängda
295 mm
425 mm
500 mm
17 kg
Strömförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission
Energiförbrukning
Effektförbrukning (genomsnittlig, W)1, 2, 3
Produktserie4
Utskrift
Redo
Viloläge
Av
HP LaserJet M701
680 W
11 W
2,5 W
0,2 W
HP LaserJet M706
710 W
11 W
2,5 W
0,2 W
1Värdena kan ändras.
2Den ström som rapporteras är det högsta uppmätta värdet för alla produktmodeller med standardspänning.
3Standardtid från redoläge till viloläge = 15 minuter.
4M701: Hastigheten är upp till 31 sidor per minut för A4 och 30 sidor per minut för Letter. M706: Hastigheten är 35 sidor per minut för A4 och Letter.
Elspecifikationer
Ingångsspänning 220 volt 220 till 240 V växelström (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz)
  varning!
Strömkraven baseras på det land/den region där produkten säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Produkten skadas och garantin blir ogiltig.
Akustiskt utsläpp
HP LaserJet M701/M7061
Ljudstyrka
Utskrift (31 sidor/min)
Redo
Deklarerat per ISO 9296
LWAd = 6,5 Bel (A) [65 dB (A)]
Ohörbar
Ljudtrycksnivå från åskådarposition
Utskrift
Redo
Deklarerat per ISO 9296
LpAm = 52 dB(A)
Ohörbar
1Akustiska värden kan ändras. Testad konfiguration: Enkelsidig utskrift med A4 och 31 sidor/min.
Specifikationer för driftmiljö
Specifikationer för driftmiljö
Miljö
Rekommenderat
Tillåtet
Temperatur
17 till 25 °C
10 °C till 32,5 °C
Relativ fuktighet
30 till 70 % relativ luftfuktighet (RH)
10 % till 80 % RH
Höjd
Ej tillämpligt
0 till 3 048 m

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...