hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise M806 and HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 - Installera eller ersätta Häftning/buntning eller Häftning/buntning med hålslagning

Inledning
I det här dokumentet beskrivs hur du installerar eller ersätter en Häftnings-/buntningssats för HP LaserJet Enterprise M806 och HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830.
  obs!
Om du vill se en kort video som visar proceduren klickar du här.
Innan du börjar
 • I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till www.hp.com/buy/parts för att beställa den.
  Artikelnummer för Häftnings-/buntningssats
  CZ994A
  Häftnings-/buntningssats med instruktionsguide
  CZ995A
  Häftning/buntning med 2/3 hålslagningssats med instruktionsguide
  CZ996A
  Häftning/buntning med 2/4 hålslagningssats med instruktionsguide
Nödvändiga verktyg
 • Det behövs inga speciella verktyg för att installera den här satsen.
Ersätta en installerad Häftning/buntning
Installera en valfri Häftning/buntning
Steg 1 – Ta bort Häftning/buntning
  obs!
Om produkten inte har någon Häftning/buntning installerad och du installerar en valfri Häftning/buntning går du till Steg 2 – Packa upp det valfria eller nya tillbehöret för Häftning/buntning.
 1. Gör så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
     varning!
   Stäng av produkten, vänta fem sekunder och ta sedan bort strömsladden innan du servar produkten.
 2. På produktens baksida kopplar du bort gränssnittskabeln för efterbehandlaren.
  Figur : Koppla bort tillbehörskabeln
 3. Öppna frontluckan på efterbehandlaren. Lossa och ta tag i först det nedre handtaget, sedan det övre. Ta samtidigt tag i båda handtagen och dra sedan bort efterbehandlaren från produkten.
    varning!
  Om du inte följer anvisningarna kan produkten skadas.
  Figur : Frigör efterbehandlaren
 4. Ta bort efterbehandlaren helt.
  Figur : Ta bort efterbehandlaren
Steg 2 – Packa upp det valfria eller nya tillbehöret för Häftning/buntning
Ta upp Häftning/buntning ur förpackningen.
  obs!
Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial från tillbehörets utsida. Öppna alla luckor och ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial från produktens insida.
För mer information om återvinning klickar du på nedanstående länk:
  obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av felaktig häftning/buntning.
 1. Ta bort all transporttejp från tillbehörets utsida.
  Figur : Ta bort transporttejpen
 2. Öppna tillbehörets främre lucka och ta sedan bort all transporttejp och allt förpackningsmaterial från tillbehörets insida.
  Stäng den främre luckan.
    varning!
  Var noga med att ta bort allt förpackningsmaterial från tillbehörets insida.
  Figur : Ta bort transporttejpen och förpackningsmaterialet
 3. Ta bort all transporttejp och allt förpackningsmaterial från utmatningsfacken.
  Figur : Ta bort transporttejpen och förpackningsmaterialet
Steg 3 – Installera den valfria eller nya Häftning/buntning
 1. Om du installerar en valfri häftning/buntning gör du så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
     varning!
   Stäng av produkten, vänta fem sekunder och ta sedan bort strömsladden innan du servar produkten.
 2. Montera tillbehöret på produkten.
  Figur : Montera tillbehöret
 3. Använd tillbehörets justeringsrattar för att justera tillbehöret längs produktens kant.
    obs!
  Om tillbehöret inte är korrekt justerat med produkten kan du få problem med omfattande papperstrassel.
  Figur : Justera tillbehöret och produkten
 4. Om du installerar ett valfritt tillbehör tar du bort luckan för gränssnittskabeln för tillbehöret på produktens baksida.
  Figur : Ta bort luckan för tillbehörskabeln
 5. Anslut gränssnittskabeln för efterbehandlaren.
  Figur : Anslut gränssnittskabeln för tillbehöret.
 6. Gör så här:
  1. Anslut strömsladden.
  2. Starta produkten.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...