hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise M806, M855, M830 MFP, and M880 MFP - 3 500-arksmataren för hög inmatningskapacitet (HCI), vänster fack

Inledning

I det här dokumentet beskrivs hur du tar bort och ersätter 3 500-arksmataren för hög inmatningskapacitet (HCI), vänster fack för HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830, HP Color LaserJet Enterprise Flow M855 och HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
obs!
Om du vill se en kort video som visar proceduren klickar du här.
Innan du börjar
 • I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till www.hp.com/buy/parts för att beställa den.
  Artikelnummer för sats med 3 500-arksmatare med hög inmatningskapacitet (HCI), vänster fack
  CZ244-67904 (M806 och M830)
  Sats med 3 500-arksmatare med hög inmatningskapacitet (HCI), vänster fack med instruktionsguide
  C1N64-67902 (M855 och M880)
  Sats med 3 500-arksmatare med hög inmatningskapacitet (HCI), vänster fack med instruktionsguide
Nödvändiga verktyg
 • Det behövs inga speciella verktyg för att installera den här satsen.
  varning!
Vidrör inte ytan på den nya valsen. Fett från huden på valsen kan orsaka fel på utskriftskvaliteten.

Steg 1 – Ta bort vänstra HCI-facket

 1. Gör så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
     varning!
   Stäng av produkten, vänta fem sekunder och ta sedan bort strömsladden innan du servar produkten.
 2. Öppna det vänstra facket och ta bort eventuellt papper i facket.
  Figur : Öppna det vänstra facket
 3. Sänk fackets frisläppningshake (1) och ta bort det vänstra facket (2).
  Figur : Ta bort det vänstra facket

Steg 2 – Packa upp det nya, vänstra HCI-facket

Ta upp det nya, vänstra HCI-facket ur förpackningen.
obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av det felaktiga HCI-facket.
Figur : Bild – uppackning och återvinning

Steg 3 – Installera det nya, vänstra HCI-facket

 1. Justera fackets spår med ledarna i HCI:n och sätt i facket i produkten.
  obs!
  Frisläppningshaken återgår automatiskt till låst position när facket är helt stängt.
  Figur : Installera det vänstra facket

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...