hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 and HP Color LaserJet Flow MFP M880 - Byta ut kontrollpanelen

Inledning

I det här dokumentet beskrivs hur du tar bort och ersätter kontrollpanelen för HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 och HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
obs!
Om du vill se en kort video som visar proceduren klickar du här.
Innan du börjar
 • I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till www.hp.com/buy/parts för att beställa den.
  Artikelnummer för kontrollpanelsats
  5851-5952
  Kontrollpanelsats med instruktionsguide
Nödvändiga verktyg
 • Det behövs inga speciella verktyg för att installera den här satsen.

Steg 1 – Ta bort kontrollpanelen

 1. Gör så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
     varning!
   Stäng av produkten, vänta fem sekunder och ta sedan bort strömsladden innan du servar produkten.
 2. Valfritt steg: Leta reda på och öppna HIP-facket (Hardware Integration Pocket) bredvid kontrollpanelens skärm. Det har ett rektangulärt lock som sitter fast med klämmor på långsidorna. Använd en smal rak skruvmejsel för att försiktigt öppna locket från ena kortsidan. Om en tredjepartsenhet har installerats under det här locket kopplar du bort den från enheten.
  obs!
  Lägg enheten åt sidan. Den ska installeras på den nya kontrollpanelen.
  Figur : Fäll upp kontrollpanelen
 3. Fäll upp skärmen.
  Figur : Fäll upp kontrollpanelen
 4. Frigör en flik och ta sedan bort luckan.
  Figur : Ta bort luckan
 5. Skjut tangentbordet halvvägs ut ur produkten.
  Figur : Skjut ut tangentbordet
 6. Koppla bort de två kontakterna.
  Figur : Koppla bort de två kontakterna
 7. Ta bort skruven.
  obs!
  Använd ett mynt som skruvmejsel för att lossa skruven.
  Figur : Ta bort skruven
 8. Öppna spärren för att frigöra den platta kabeln.
    varning!
  Var försiktig. Lossa inte spärren från kontakten.
  Figur : Öppna spärren
 9. Koppla bort den platta kabeln.
  Figur : Koppla bort den platta kabeln
 10. Skjut in tangentbordet i produkten.
  Figur : Skjut in tangentbordet
 11. Skjut kontrollpanelen ordentligt åt höger för att frigöra den.
  Figur : Skjut kontrollpanelen åt höger
 12. Ta bort kontrollpanelen från produkten genom att dra i den.
  Figur : Ta bort kontrollpanelen

Steg 2 – Ta bort tangentbordet

 1. Fäll ned skärmen.
  Figur : Fäll ned kontrollpanelen
 2. Skjut tangentbordsenheten hela vägen ut från kontrollpanelen tills det tar stopp.
  Figur : Skjut ut tangentbordsfacket
 3. Vänd kontrollpanelen nedåt.
  Figur : Vänd kontrollpanelen
 4. Lossa och ta tag i två flikar (1) samtidigt som du skjuter tangentbordsenheten bort från kontrollpanelen (2) för att ta bort den.
  obs!
  Lägg delen åt sidan. Den ska installeras på den nya kontrollpanelen.
  Figur : Frigör de två flikarna samtidigt som du skjuter ut tangentbordsfacket

Steg 3 – Packa upp den nya kontrollpanelen

Ta upp den nya kontrollpanelen ur förpackningen.
obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av felaktig kontrollpanel.
Figur : Bild – återvinning och uppackning

Steg 4 – Installera tangentbordet

 1. Placera den nya kontrollpanelen nedåt och skjut luckan bort från kontrollpanelen för att ta bort den.
  obs!
  HP rekommenderar ansvarsfull kassering av den felaktiga luckan.
  Figur : Ta bort tangentbordsluckan
 2. Vänd det nya tangentbordet nedåt.
  Figur : Vänd på tangentbordet
 3. Vrid tangentbordsenheten på den gamla kontrollpanelen upp och ned och placera sedan den platta kabeln (1) inuti fackutrymmet på den nya kontrollpanelen. Justera kanterna på facket (2) efter öppningarna på den nya kontrollpanelen (3).
  Figur : Installera tangentbordet
 4. Skjut tangentbordsenheten hela vägen in i kontrollpanelen. Flikarna på enheten klickar fast vid installationen.
  Figur : Skjut in tangentbordet
 5. Vänd kontrollpanelen uppåt.
  Figur : Vänd kontrollpanelen
 6. Fäll upp skärmen.
  Figur : Fäll upp skärmen
 7. Frigör en flik och ta sedan bort luckan från den nya kontrollpanelen.
  Figur : Ta bort luckan
 8. Öppna spärren och placera sedan den platta kabeln i kontakten.
    varning!
  Var försiktig. Lossa inte spärren från kontakten.
  Figur : Öppna spärren och sätt sedan in den platta kabeln
 9. Stäng försiktigt spärren för att låsa den platta kabeln.
  Figur : Stäng spärren
 10. Dra försiktigt i den platta kabeln för att kontrollera att den sitter fast ordentligt i kontakten.
    varning!
  Var försiktig. Dra inte i den platta kabeln med full kraft. Det räcker att du drar försiktigt i den platta kabeln för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.
  Figur : Dra ut den platta kabeln en liten bit

Steg 5 – Installera den nya kontrollpanelen

 1. Placera kontrollpanelen på produktens framsida. Sätt i kablarna (1) genom öppningen på kontrollpanelens baksida (2).
  Figur : Placera kontrollpanelen på produktens framsida
 2. Sätt i metallflikarna på kontrollpanelen i produktens öppningar.
  Figur : Sätt i metallflikarna
 3. Skjut kontrollpanelen åt vänster tills den sitter fast ordentligt.
  Figur : Skjut kontrollpanelen åt vänster
 4. Skjut tangentbordet halvvägs ut ur produkten.
  Figur : Skjut ut tangentbordet
 5. Anslut två kontakter.
    varning!
  Undvik att skada den svarta USB-kabeln genom att se till att USB-symbolen () på kontakten i slutet av kabeln är vänd uppåt innan du installerar den på kontrollpanelen.
  Figur : Anslut två kontakter
 6. Installera skruven.
  obs!
  Använd ett mynt som skruvmejsel för att dra åt skruven.
  Figur : Installera skruven
 7. Installera locket.
  Figur : Installera locket
 8. Valfritt steg: Om en enhet har tagits bort från HIP-facket (Hardware Integration Pocket) öppnar du facket på den nya kontrollpanelen och installerar sedan om enheten.
  Figur : Fäll upp kontrollpanelen
 9. Gör så här:
  1. Återanslut alla bortkopplade gränssnittskablar.
  2. Anslut strömsladden.
  3. Starta produkten.
  4. Kontrollera att tangentbordet fungerar ordentligt. Om det inte gör det ska du se till att den platta kabeln är rätt installerad i kontakten.
   Figur : Installera locket

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...