hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Enterprise M855 and HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 - Byta ut mellanliggande överföringsband, sekundär överföringsvals och fack 2-X-valsar

Inledning
I det här dokumentet beskrivs hur du tar bort och ersätter mellanliggande överföringsband (ITB), sekundär överföringsvals och Fack 2-x-valsar för HP Color LaserJet Enterprise M855 och HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
  obs!
Steg 1 – Ta bort ITB:n
Om du vill se en kort video som visar proceduren klickar du här.
Sekundär överföringsvals
Om du vill se en kort video som visar proceduren klickar du här.
Valsarna för fack 2-X
Om du vill se en kort video som visar proceduren klickar du här.
Innan du börjar
 • I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till www.hp.com/buy/parts för att beställa den.
  Artikelnummer för sats med ITB, sekundär överföringsvals och Fack 2-X-valsar
  A2W77-67904
  Sats med ITB, sekundär överföringsvals och Fack 2-X-valsar med instruktionsguide
Nödvändiga verktyg
 • Det behövs inga speciella verktyg för att installera den här satsen.
  varning!
Vid hantering av de nya enheterna får du inte röra vid den glansiga, svarta ytan på ITB:n eller den skumgummibeklädda ytan på valsarna. Fett från huden kan orsaka problem med bildkvalitet och pappersinmatning.
Steg 1 – Ta bort ITB:n
 1. Gör så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
     varning!
   Du undviker att skada produkten genom att stänga av den, vänta i fem sekunder och först därefter ta bort strömsladden innan du försöker serva produkten.
 2. Öppna den högra luckan.
  Figur : Öppna den högra luckan
 3. Lyft upp det gröna handtaget på överföringsluckan och sänk ned luckan för att öppna den.
  Figur : Öppna överföringsluckan
 4. Lyft ITB-spakarna.
  Figur : Lyft ITB-spakarna
 5. Greppa tag i de blå handtagen på ITB:n och skjut ut den omkring halvvägs ur produkten.
    obs!
  En andra uppsättning blå handtag frigörs när ITB:n skjutits ut omkring halvvägs ur produkten.
  Figur : Skjut ut ITB:n halvvägs
 6. Greppa tag i den andra uppsättningen blå handtag för ITB:n och skjut ut den rakt ut från produkten för att ta bort den.
  Figur : Ta bort ITB:n
Steg 2 – Ta bort sekundär överföringsvals
 1. Lyft upp sekundära överföringsvalsens handtag och ta sedan bort enheten genom att dra den, rakt ut ur produkten.
  Figur : Ta bort den sekundära överföringsvalsen
Steg 3 – Ta bort 1x500-arksmataren, 3x500-arksmataren eller HCI-valsar
 1. Fastställ om en extra inmatningsenhet med hög kapacitet är installerad i produkten.
  Ingen extra inmatningsenhet med hög kapacitet är installerad
  Pappersmatare för 1×500 ark
  Pappersmatare för 3×500 ark
  Matare för hög inmatningskapacitet (HCI)
Ta bort 1x500-arksmatarens valsar
 1. Ta bort Fack 3.
  Figur : Ta bort fack 3
 2. Leta reda på valsarna inuti fackutrymmet.
  Figur : Leta reda på valsarna
 3. Nyp ihop fliken i slutet av den räfflade valsen och ta bort den. Upprepa processen för den övre, jämna valsen och därefter den undre, jämna valsen, i den ordningen.
  Figur : Ta bort valsarna
Ta bort 3x500-arksmatarens valsar
 1. Ta bort facken 3, 4 och 5.
  Figur : Ta bort facken 3, 4 och 5
 2. Leta reda på valsarna inuti fackutrymmena.
  Figur : Leta reda på valsarna
 3. Nyp ihop fliken i slutet av den räfflade valsen och ta bort den. Upprepa processen för den övre, jämna valsen och därefter den undre, jämna valsen, i den ordningen.
  Figur : Ta bort valsarna
Ta bort HCI-valsarna
 1. Öppna fack 4 och fack 5 och ta sedan bort papperet.
  Figur : Öppna facken och ta bort papperet
 2. Frigör facklåsen för båda facken.
  Figur : Frigör facklåsen
 3. Ta bort facken.
  Figur : Ta bort facken
 4. Leta reda på valsarna inuti fackutrymmena.
  Figur : Leta reda på valsarna
 5. Nyp ihop fliken i slutet av den räfflade valsen och ta bort den. Upprepa processen för den övre, jämna valsen och därefter den undre, jämna valsen, i den ordningen.
  Figur : Ta bort valsarna
Steg 4 – Packa upp nya ITB, sekundär överföringsvals och Fack 2-X-valsar
Ta upp nya ITB, sekundär överföringsvals och Fack 2-X-valsar ur förpackningen.
  obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av felaktiga ITB och valsar.
Figur : Bild – uppackning och återvinning
Steg 5 – Installera nya ITB:n
 1. Avlägsna alla skyddande transportemballage från den nya ITB:n.
  Figur : Ta bort transportemballage
 2. Skruva loss och ta sedan bort de två låsmuttrarna på ITB:n.
  Figur : Ta bort transportlås
 3. Avlägsna den orange transporttejpen och kardborrbandet nära det stora, vita kugghjulet på ITB:n.
  Figur : Ta bort tejp och kartong
 4. Ta bort de orangefärgade transportlåsen från ITB-enhetens framsida.
  Figur : Ta bort transportlås på framsidan
 5. Greppa tag i de blå handtagen på ITB:n och skjut den rakt in i produkten för att installera den.
  Figur : Installera ITB
 6. Sänk ITB-låsspakarna tills de snäpper till i låst position.
  Figur : Sänk låsspakarna
Steg 6 – Installera den nya sekundära överföringsvalsen
 1. Justera de blå pilarna på den sekundära överföringsvalsen mot de blå pilarna på överföringsenhetens lucka och installera sedan överföringsvalsen genom att skjuta in den i produkten.
  Figur : Justera och installera den sekundära överföringsvalsen
 2. Stäng överföringsenhetens lucka genom att lyfta den.
    obs!
  Det gröna handtaget snäpper på plats när luckan stängs helt.
  Figur : Stäng överföringsenhetens lucka
 3. Stäng höger lucka.
  Figur : Stäng höger lucka
Steg 7 – Installera de nya valsarna för fack 2
 1. Gör så här:
  1. Skjut in en jämn vals på den nedre, högra axeln. Kontrollera att valsen fästs på plats. Upprepa processen för valsen på den övre axeln.
  2. Skjut in den räfflade valsen på den övre, vänstra axeln. Kontrollera att valsen fästs på plats.
  Figur : Installera valsarna
 2. Ominstallera facket.
  Figur : Sätt tillbaka facket
Steg 8 – Installera den nya 1x500-arksmataren, 3x500-arksmataren eller HCI-valsarna
 1. Fastställ om en extra inmatningsenhet med hög kapacitet är installerad i produkten.
  Ingen extra inmatningsenhet med hög kapacitet är installerad
  Pappersmatare för 1×500 ark
  Pappersmatare för 3×500 ark
  Matare för hög inmatningskapacitet (HCI)
Installera de nya valsarna för 1x500-arksmataren
 1. Gör så här:
  1. Skjut in en jämn vals på den nedre, högra axeln. Kontrollera att valsen fästs på plats. Upprepa processen för valsen på den övre axeln.
  2. Skjut in den räfflade valsen på den övre, vänstra axeln. Kontrollera att valsen fästs på plats.
  Figur : Installera valsarna
 2. Ominstallera facket.
  Figur : Sätt tillbaka facket
Installera de nya valsarna för 3x500-arksmataren
 1. Gör så här:
  1. Skjut in en jämn vals på den nedre, högra axeln. Kontrollera att valsen fästs på plats. Upprepa processen för valsen på den övre axeln.
  2. Skjut in den räfflade valsen på den övre, vänstra axeln. Kontrollera att valsen fästs på plats.
  Figur : Installera valsarna
 2. Sätt tillbaka facken.
  Figur : Sätt tillbaka facken
Installera de nya HCI-valsarna
 1. Gör så här:
  1. Skjut in en jämn vals på den nedre, högra axeln. Kontrollera att valsen fästs på plats. Upprepa processen för valsen på den övre axeln.
  2. Skjut in den räfflade valsen på den övre, vänstra axeln. Kontrollera att valsen fästs på plats.
  Figur : Installera valsarna
 2. Sätt tillbaka facken.
  Figur : Sätt tillbaka facken
 3. Ladda papper i facken och stäng sedan facken.
  Figur : Fyll på mer papper
Steg 9 – Slutför installationen
 1. Gör så här:
  1. Anslut strömsladden.
  2. Starta produkten.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...