hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Enterprise M855 and HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 - Installera eller byta ut mataren för hög inmatningskapacitet

Inledning

I det här dokumentet beskrivs hur du installerar eller ersätter mataren för hög inmatningskapacitet (HCI) för HP Color LaserJet Enterprise M855 och HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
obs!
Om du vill se en kort video som visar proceduren klickar du här.
Innan du börjar
 • I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till www.hp.com/buy/parts för att beställa den.
  Artikelnummer för HCI-sats
  C1N64A
  HCI-sats med instruktionsguide
Nödvändiga verktyg
 • Det behövs inga speciella verktyg för att installera den här satsen.
Byt ut en installerad HCI
Installera en valfri HCI

Steg 1 – Ta bort HCI:n

 1. Gör så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
     varning!
   Du undviker att skada produkten genom att stänga av den, vänta i fem sekunder och först därefter ta bort strömsladden innan du försöker serva produkten.
  3. Koppla bort alla kablar från produkten.
  4. Koppla bort eventuell gränssnittskabel för utdatatillbehöret och ta bort tillbehöret från produkten.
 2. Öppna fack 4 och fack 5 och skjut sedan den blå haken åt vänster för att låsa upp HCI:n från produkten.
  Figur : Öppna facken och lås upp HCI:n
 3. Stäng facken 4 och 5.
  Figur : Stäng facken
 4. Lyft upp produkten och bort från HCI:n.
  Produkten är tung. HP rekommenderar att det behövs fyra personer för att gemensamt för att lyfta bort produkten.
  • M855
   85,2 kg (187,8 lb)
  • M880
   113,9 kg (250,2 lb)
  Figur : Ta bort produkten från HCI:n

Steg 2 – Packa upp det valfria eller nya HCI-tillbehöret

Ta ut HCI:n ur förpackningen.
Ta bort all transporttejp från tillbehörets utsida. Ta inte bort den tejp som sitter ovanför facken men placera den mot fackens framsida så att den inte täcks när produkten ominstalleras.
Figur : Ta bort transporttejpen
obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av den felaktiga HCI:n.

Steg 3 – Installera den valfria eller nya HCI:n

 1. Placera produkten på HCI:n.
  Produkten är tung. HP rekommenderar att det behövs fyra personer för att gemensamt för att lyfta produkten.
  • M855
   85,2 kg (187,8 lb)
  • M880
   113,9 kg (250,2 lb)
  Figur : Placera produkten på HCI:n
 2. Öppna fack 4 och fack 5.
  Figur : Öppna facken
 3. Ta bort tejp och förpackningsmaterial från fackens insida.
  Figur : Ta bort förpackning från facken
 4. Skjut den blå spaken åt höger för att låsa HCI:n i produkten.
  Figur : Lås HCI:n
 5. Skjut sedan den blå pappersväljarspaken åt vänster för att välja papper i Letter-storlek eller åt höger för att välja papper i A4-storlek.
  Figur : Välja pappersstorlek
 6. Ladda papper i facken och stäng sedan facken.
  Figur : Ladda papper och stäng facken
 7. Gör så här:
  1. Anslut strömsladden.
  2. Starta produkten.

Retur av delar

obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av den felaktiga HCI:n.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...