hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Enterprise M855 and HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 - Byta ut mellanliggande överföringsband och sekundär överföringsvals

Inledning
I det här dokumentet beskrivs hur du tar bort och ersätter mellanliggande överföringsband (ITB) och sekundär överföringsvals för HP Color LaserJet Enterprise M855 och HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
  obs!
Steg 1 – Ta bort ITB:n
Om du vill se en kort video som visar proceduren klickar du här.
Sekundär överföringsvals
Innan du börjar
 • I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till www.hp.com/buy/parts för att beställa den.
  Artikelnummer för sats med ITB och sekundär överföringsvals
  A2W77-67904
  Sats med ITB och sekundär överföringsvals med instruktionsguide
Nödvändiga verktyg
 • Det behövs inga speciella verktyg för att installera den här satsen.
  varning!
Vid hantering av de nya enheterna får du inte röra vid den glansiga, svarta ytan på ITB:n eller den skumgummibeklädda ytan på överföringsvalsen. Fett från huden kan orsaka problem med bildkvaliteten.
Steg 1 – Ta bort ITB:n
 1. Gör så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
     varning!
   Du undviker att skada produkten genom att stänga av den, vänta i fem sekunder och först därefter ta bort strömsladden innan du försöker serva produkten.
 2. Öppna den högra luckan.
  Figur : Öppna den högra luckan
 3. Lyft upp det gröna handtaget på överföringsluckan och sänk ned luckan för att öppna den.
  Figur : Öppna överföringsluckan
 4. Lyft ITB-spakarna.
  Figur : Lyft ITB-spakarna
 5. Greppa tag i de blå handtagen på ITB:n och skjut ut den omkring halvvägs ur produkten.
    obs!
  En andra uppsättning blå handtag frigörs när ITB:n skjutits ut omkring halvvägs ur produkten.
  Figur : Skjut ut ITB:n halvvägs
 6. Greppa tag i den andra uppsättningen blå handtag för ITB:n och skjut ut den rakt ut från produkten för att ta bort den.
  Figur : Ta bort ITB:n
Steg 2 – Ta bort sekundär överföringsvals
 1. Lyft upp sekundära överföringsvalsens handtag och ta sedan bort enheten genom att dra den, rakt ut ur produkten.
  Figur : Ta bort den sekundära överföringsvalsen
Steg 3 – Packa upp nya ITB:n och sekundära överföringsvalsen
Packa upp ersättningen från förpackningen.
  obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av felaktig ITB och sekundär överföringsvals.
Figur : Bild – uppackning och återvinning
Steg 4 – Installera nya ITB:n
 1. Avlägsna alla skyddande transportemballage från den nya ITB:n.
  Figur : Ta bort transportemballage
 2. Skruva loss och ta sedan bort de två låsmuttrarna på ITB:n.
  Figur : Ta bort transportlås
 3. Avlägsna den orange transporttejpen och kardborrbandet nära det stora, vita kugghjulet på ITB:n.
  Figur : Ta bort tejp och kartong
 4. Ta bort de orangefärgade transportlåsen från ITB-enhetens framsida.
  Figur : Ta bort transportlås på framsidan
 5. Greppa tag i de blå handtagen på ITB:n och skjut den rakt in i produkten för att installera den.
  Figur : Installera ITB
 6. Sänk ITB-låsspakarna tills de snäpper till i låst position.
  Figur : Sänk låsspakarna
Steg 5 – Installera den nya sekundära överföringsvalsen
 1. Justera de blå pilarna på den sekundära överföringsvalsen mot de blå pilarna på överföringsenhetens lucka och installera sedan överföringsvalsen genom att skjuta in den i produkten.
  Figur : Justera och installera den sekundära överföringsvalsen
 2. Stäng överföringsenhetens lucka genom att lyfta den.
    obs!
  Det gröna handtaget snäpper på plats när luckan stängs helt.
  Figur : Stäng överföringsenhetens lucka
 3. Stäng höger lucka.
  Figur : Stäng höger lucka
 4. Gör så här:
  1. Anslut strömsladden.
  2. Starta produkten.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...