hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory - Installera HP 1200w NFC/tillbehör för trådlös mobil utskrift

Använd följande information för att installera HP 1200w NFC/tillbehör för trådlös mobil utskrift.
  obs!
Funktionen HP Wireless Direct ger endast en direkt trådlös nätverksanslutning till HP-skrivaren. Den ger inte Internetåtkomst eller anslutning till något annat nätverk som skrivaren är ansluten till.
Om du vill visa en video av installationen, se
. Om du har problem med att visa videon eller att visa videon i ett annat format, kan du spela upp videon på YouTube genom att klicka på Installera HP NFC/Wireless 1200w Mobile Print-tillbehör (YouTube-video).
För att visa funktionsöversikten, som inkluderar beskrivningar av LED-lampor och multifunktionsknappen, se En introduktion till HP 1200w NFC/tillbehör för trådlös mobil utskrift.
Installera maskinvaran
Följ stegen nedan för att installera maskinvaran på en HP-skrivare/MFP som stöds:
  obs!
Om du vill få viktig information om inställning av tillbehöret HP 1200w med HP Officejet Mobile 100/150 All-in-One-skrivare, går du till: www.hp.com/go/OJ100_150.
För att aktivera direkt trådlös anslutning till en HP-skrivare/MFP som är ansluten till en dator krävs en andra USB-passerkabel med A/B-kontakter. Den här kabeln medföljer inte tillbehöret HP 1200w.
 1. Ta ut HP 1200w-tillbehöret ur emballaget.
  Kontrollera att du har alla delar som visas på bilden, vilket inkluderar HP 1200w NFC/tillbehör för trådlös utskrift, strömkälla och kontaktadapter och en USB A/B-kabel.
 2. Kontrollera att HP-skrivaren/MFP:n du ansluter till HP 1200w-tillbehöret är påslagen och i läget Redo.
 3. Anslut strömkontakten för ditt land/din region till den strömkabel som erbjuds (1).
 4. Anslut strömkabeln till tillbehöret HP 1200w (2) och koppla sedan in strömkällan (3).
 5. Genomför ett av följande anslutningssätt för att aktivera trådlös utskrift.
  HP-skrivaren/MFP:n är inte ansluten till en dator
  Slutför följande för att aktivera trådlös utskrift när HP-skrivaren/MFP:n inte är ansluten till datorn med en USB-kabel:
  1. Anslut typ A (platt) kontakt på USB-kabeln till tillbehöret HP 1200w (1).
  2. Anslut typ B (rundad) kontakt på USB-kabeln till HP-skrivaren/MFP:n (2).
  HP-skrivaren/MFP:n är ansluten till en dator
  Slutför följande för att aktivera trådlös utskrift från en HP-skrivare/MFP som är ansluten till datorn med en USB-passerkabel.
  Genom att ansluta tillbehöret HP 1200w med denna USB-passerkonfigurationsmetod kan du använda både direkt och trådlös utskrift från datorn till HP-skrivaren/MFP:n.
  1. Koppla från typ B (rundad) kontakt för USB-kabeln från HP-skrivaren/MFP (1) och koppla in den i tillbehöret HP 1200w (2).
  2. Anslut typ A (platt) kontakt på en andra USB-kabel (medföljer ej) till tillbehöret HP 1200w (3).
  3. Anslut typ B (rundad) kontakt på den andra USB-kabeln till USB-porten på HP-skrivaren/MFP (4).
 6. Visa statuslamporna på tillbehöret HP 1200w för att kontrollera att den arbetar som den ska.
  1. En grön LED-statuslampa (längst bort från USB-kontakten) indikerar att enheten är redo. En blå LED-statuslampa indikerar att tillbehöret HP 1200w är anslutet till ett trådlöst nätverk eller att en annan HP wireless direct-anslutning är aktiverad.
  2. Skrivarens LED-kommunikationsstatuslampa (närmast USB-kontakten) lyser grönt om en HP-skrivare som stöds/MFP är ansluten, och är släckt om ingen skrivare/MFP är ansluten.
   Om skrivarens LED-kommunikationsstatuslampa blinkar rött går du till www.hp.com/go/1200wSupport eller skannar QR-koden med din mobila enhet.
 7. Skriv ut ett diagnostest/en konfigurationssida genom att trycka på och hålla in multifunktionsknappen i två sekunder. (Multifunktionsknappen sitter på sidan av tillbehöret HP 1200w, precis under statuslamporna.)
 8. Från en trådlös mobil enhet eller dator kontrollerar du att den trådlösa funktionen är aktiverad (att Wi-Fi-radion är på). Den här funktionen hittar du oftast på menyn Inställningar.
 9. Anslut till HP 1200w-tillbehörets nätverksnamn eller SSID som anges på sidan diagnostest/konfiguration. Standardformatet för SSID är HP-Print-**-1200w Mobile Print, där “**” står för de sista två siffrorna i HP 1200w--tillbehörets MAC-adress. (Standard-SSID är tryckt på etiketten som finns på sidan av HP 1200w-tillbehöret.)
  På det här sättet upprättas en HP wireless direct-anslutning (peer-to-peer). LED-lampan för enhetsstatus ändras till blått sken, vilket indikerar en trådlös anslutning. Om den trådlösa enheten har utskriftsfunktioner kan du nu skriva ut till HP 1200w-tillbehöret.
    obs!
  Första gången en anslutning upprättas startar HP 1200w NFC/EWS för tillbehör för trådlös mobil utskrift automatiskt installationshandledningen. Uppge det språk du vill använda, välj installationssätt (med handledning eller manuellt) och slutför den initiala konfigurationen.
  För att granska inställningarna i handledningen konfigurerar du HP 1200w-tillbehöret för att fungera i ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi) och för att verifiera anslutningarna, se Konfigurera och anslut till HP 1200w NFC/tillbehör för trådlös mobil utskrift.
För utskrift med olika trådlösa enheter, se Så här skriver du ut och uppdaterar programvaran HP ePrint.
Support- och felsökningsinformation
För ytterligare support- och felsökningsinformation, gå till: www.hp.com/go/1200wSupport.
Du kan även skanna QR-koden med din mobila enhet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...