hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro MFP M435nw - Produktspecifikationer

Produktens mått
Produktmått, med tonerkassett
Produkt
Höjd
Djup
Bredd
Vikt
M435nw
418 mm
455 mm
530 mm
22 kg
Produktmått med samtliga luckor, fack och dokumentmataren helt öppen
Produkt
Höjd
Djup
Bredd
M435nw
418 mm
840 mm
530 mm
Strömförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission
Energiförbrukning
Effektförbrukning (genomsnittlig, W)1, 2, 3
Produktserie4
Utskrift
Redo
Viloläge
Av
HP LaserJet Pro MFP M435nw
700 W
12,5 W
3,9 W
0,2 W
1Värdena kan ändras.
2Den ström som rapporteras är det högsta uppmätta värdet för alla produktmodeller med standardspänning.
3Standardtid från redoläge till viloläge = 15 minuter.
4Hastigheten är 30 sidor per minut på A4 och 30 sidor per minut på Letter.
Elspecifikationer
Ingångsspänning 220 volt 220 till 240 V växelström (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
  varning!
Strömkraven baseras på det land/den region där produkten säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Produkten skadas och garantin blir ogiltig.
Akustiskt utsläpp
HP LaserJet Pro MFP M435nw1
Ljudstyrka
Utskrift (30 sidor/min)
Redo
Deklarerat per ISO 9296
LWAd = 6,6 Bel (A) [66 dB (A)]
ohörbar
Ljudtrycksnivå från åskådarposition
Utskrift/kopiering (56 sidor/min)
Redo
Deklarerat per ISO 9296
LpAm = 52 dB(A)
ohörbar
1Akustiska värden kan ändras. Testad konfiguration: HP LaserJet Pro MFP M435nw, utskrift på papper i A4-storlek i 30 sid/min, enkelsidig utskrift.
Specifikationer för driftmiljö
Specifikationer för driftmiljö
Miljö
Rekommenderat
Tillåtet
Temperatur
17° till 25 °C
10° till 32,5 °C
Relativ fuktighet
30 till 70 % relativ luftfuktighet (RH)
10 % till 80 % RH
Höjd
Ej tillämpligt
0 till 3 048 m

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...