hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet LaserJet Pro MFP M521 - Produktspecifikationer

Produktens mått
Produktmått, med tonerkassett
Produkt
Höjd
Djup
Bredd
Vikt
M521dn
508 mm
465 mm
465 mm
22,3 kg
M521dw
508 mm
465 mm
465 mm
22,4 kg
Produktmått med samtliga luckor, fack och dokumentmataren helt öppen
Produkt
Höjd
Djup
Bredd
M521dn
750 mm
900 mm
465 mm
M521dn
750 mm
900 mm
465 mm
Strömförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission
Energiförbrukning
Effektförbrukning (genomsnittlig, W)1, 2, 3
Produktserie4
Utskrift
Redo
Viloläge
Av
HP LaserJet Pro MFP M521
706 W
18,2 W
4,3 W
0,3 W
1Värdena kan ändras.
2Den ström som rapporteras är det högsta uppmätta värdet för alla produktmodeller med standardspänning.
3Standardtid från redoläge till viloläge = 15 minuter.
4Hastigheten är 40 sidor per minut på A4 och 42 sidor per minut på Letter.
Elspecifikationer
Ingångsspänning 110-volt: 100 till 127 V växelström (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Ingångsspänning 220 volt 220 till 240 V växelström (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
  varning!
Strömkraven baseras på det land/den region där produkten säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Produkten skadas och garantin blir ogiltig.
Akustiskt utsläpp
HP LaserJet Pro MFP M5211
Ljudstyrka
Utskrift (40 sidor/min)
Kopiering (40 sidor/min)
Redo
Deklarerat per ISO 9296
LWAd = 6,7 Bel (A) [67 dB (A)]
LWAd = 6,8 Bel (A) [68 dB (A)]
ohörbar
Ljudtrycksnivå från åskådarposition
Utskrift/kopiering (40 sidor/min)
Redo
Deklarerat per ISO 9296
LpAm = 54 dB(A)
ohörbar
1Akustiska värden kan ändras. Testad konfiguration: HP LaserJet Pro M521dw, utskrift på papper i A4-storlek i 40 sid/min, enkelsidig utskrift.
Specifikationer för driftmiljö
Specifikationer för driftmiljö
Miljö
Rekommenderat
Tillåtet
Temperatur
15° till 32,5 °C
15° till 32,5 °C
Relativ fuktighet
30 till 70 % relativ luftfuktighet (RH)
10 % till 90 % RH
Höjd
Ej tillämpligt
0 till 3 048 m

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...