hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Felmeddelandet "Papperstrassel" visas på HP Officejet 7110 ePrinter-skrivarserie med bred format

Problem

Meddelandet “Papperstrassel” visas på datorn.
Följande symtom kan också visas med det här problemet:
 • Skrivaren stoppar utskriften.
 • Strömlampan lyser, knappen Fortsätt () och varningslamporna blinkar.
  Figur : Strömlampan lyser, knappen Fortsätt och varningslamporna blinkar.
  Bild: Strömlampan lyser, knappen Fortsätt och varningslamporna blinkar.
obs!
Meddelanden om papperstrassel kan vara verkliga eller falska. Det kan hända att skrivaren rapporterar ett papper som fastnat när det inte finns något. Följande steg gäller både verkliga och falska papperstrassel.
Viktigt: Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Lösning ett: Stäng av skrivaren och slå på den igen

Följ dessa steg för att starta om skrivaren och sedan skriva ut en testsida.

Steg ett: Stäng av skrivaren och slå på den igen

 1. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömknappen. Om skrivaren inte stängs av går du vidare till nästa lösning.
 2. Vänta i 60 sekunder.
 3. Tryck på strömbrytaren för att starta skrivaren.
  obs!
  Skrivaren kan gå igenom en uppvärmningsperiod på flera minuter. Vänta tills uppvärmningsperioden är klar innan du fortsätter.
 • Om skrivaren matar ut något papper medan knappen Fortsätt och varningslamporna inte blinkar fortsätt då till nästa steg för att skriva ut en statusrapport för skrivaren.
 • Om skrivaren inte matar ut något papper medan knappen Fortsätt och varningslamporna fortfarande blinkar fortsätt då till nästa lösning för att ta bort papperet som har fastnat.

Steg två: Skriv ut en statusrapport för skrivaren

Skriv ut en testsida för att kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska.
 1. Fyll på med vanligt vitt papper i pappersfacket.
 2. På skrivarens kontrollpanel håller du ned knappen Avbryt () i tre sekunder. Släpp sedan knappen. Testsidan skrivs ut.
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.

Lösning två: Åtgärda papperstrasslet i skrivaren

Gör så här för att rensa papper som fastnat i skrivaren.

Steg ett: Ta bort papper som har fastnat från skrivarens baksida

Följ anvisningarna nedan för att åtgärda papperstrasslet på skrivarens baksida.
 • Om problemet löstes med de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa steg.

Steg två: Avlägsna papper som har fastnat i patronområdet

Följ dessa steg för att ta bort papperstrassel från patronområdet.
  varning!
Om du försöker åtgärda papperstrassel från framsidan av skrivaren kan du skada skrivarmekanismen. Åtgärda alltid papperstrassel via skrivarens bakre del först.
 1. Koppla bort strömsladden från skrivarens baksida.
    varning!
  Du måste koppla bort strömsladden innan du för in händerna i HP-skrivaren för att undvika risk för skador eller elektrisk stöt.
 2. Dra ut USB-kabeln från skrivarens baksida om du har en USB-anslutning till datorn.
 3. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen på skrivarens framsida.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna.
 4. Avlägsna försiktigt allt papper och eventuella pappersbitar som fastnat från patronområdet. Undvik att riva sönder hela pappersark genom att dra ut papperet med båda händerna.
  Figur : Avlägsna allt papper som fastnat från patronområdet
  Bild: Ta bort papper från patronområdet.
 5. Flytta skrivarvagnen åt vänster.
  Figur : Flytta vagnen åt vänster
  Bild: Flytta vagnen åt skrivarens vänstra sida.
 6. Avlägsna eventuellt papper som fastnat från skrivarvagnens högra sida. Dra papperet mot dig och genom skrivarens ovansida.
  Figur : Ta bort det papper som fastnat från skrivarens högra sida
  Bild: Ta bort papperet från skrivarens högra sida.
 7. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.
 8. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 9. Tryck på strömbrytaren för att starta skrivaren.

Steg tre: Skriv ut en statusrapport för skrivaren

Skriv ut en testsida för att kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska.
 • Om stegen löste problemet och testsidan skrivs ut kan du avbryta felsökningen. Anslut USB-kabeln och försök sedan att skriva ut igen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.

Lösning tre: Kontrollera att vagnen kan röra sig fritt

Följ dessa steg för att kontrollera att vagnen rör sig obehindrat längs hela insidan av skrivaren.

Steg ett: Kontrollera med en ficklampa att ingenting blockerar skrivarvagnens bana

Följande anvisningar kräver att du använder en ficklampa för att kunna se om det har fastnat papper i skrivarvagnens bana.
 1. Om skrivaren är avstängd slår du på den genom att trycka på strömbrytaren.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna.
  obs!
  Skrivarvagnen kan börja röra sig mot åtkomstområdet. Låt den i så fall förflytta sig till det läget.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur eluttaget.
    varning!
  Undvik risken för elstötar genom att dra ut strömkabeln innan du flyttar skrivarvagnen för hand och återställer mekanismen för pappersmatning.
 5. Hitta skrivhuvudets åtkomstlucka högst upp till höger på skrivarvagnens åtkomstområde och kontrollera sedan om den har två skruvar.
  Figur : Exempel på ett skrivhuvuds främre lucka med två skruvar
  Bild: Exempel på ett skrivhuvuds främre lucka med två skruvar
 6. Välj korrekt alternativ och följ sedan anvisningarna.

Steg två: Skriv ut en statusrapport för skrivaren

Skriv ut en testsida för att kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska.
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.

Lösning fyra: Rengör pappersvalsarna

Ibland samlas skräp, smuts eller pappersbitar på pappersvalsarna, och detta orsakar papperstrassel. Följ dessa steg för att rengöra valsarna.

Steg ett: Rengör pappersvalsarna

Följ dessa steg för att rengöra pappersvalsarna.

Steg två: Skriv ut en statusrapport för skrivaren

När du skriver ut en testsida verifieras att maskinvaran fungerar som den ska.
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.

Lösning fem: Återställ skrivaren

Ibland kan meddelandet om papperstrassel kvarstå, trots att det inte finns något papper som fastnat. Följ anvisningarna nedan för att återställa HP-skrivaren och ta bort det falska felet om papperstrassel.

Steg ett: Återställ skrivaren

 1. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 2. Dra ut elnätssladden ur vägguttaget.
 3. Vänta i minst 15 sekunder.
 4. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
 5. Återanslut strömsladden till skrivaren.
 6. Slå på skrivaren.

Steg två: Skriv ut en statusrapport för skrivaren

Skriv ut en testsida för att kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska.
 • Om stegen löste problemet och testsidan skrivs ut kan du avbryta felsökningen.
 • Om testsidan skrivs ut som den ska, men problem fortsätter att uppstå på skrivaren, beror inte problemet på maskinvaran.
 • Om skrivaren inte skriver ut en testsida är det fel på maskinvaran. Fortsätt med nästa lösning.

Lösning sex: Lämna in skrivaren på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...