hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Utföra en fabriksåterställning på din HP Slate 7 HD eller Slate10 HD Surfplatta (Android 4.2/Jelly Bean)

Det här dokumentet gäller för HP Slate 7 HD och Slate 10 HD-surfplattor med operativsystemet Android 4.2/Jelly Bean.
Vid en återställning av din HP Slate 7- eller Slate 10-surfplatta återställs de ursprungliga fabriksinställningarna och alla lagrade Google-konton och allt lagrat data tas bort. Alla lokalt sparade filer, appar och sparade nätverk tas bort. Om möjligt bör du säkerhetskopiera viktiga filer, antingen på webben eller på en extern lagringsenhet, innan du återställer surfplattan. Själva Google-kontona och data som är synkroniserade till webben berörs inte av en återställning.
Du kan återställa surfplattan med strömmen på eller av. Om surfplattan startar normalt och du kommer åt inställningsmenyn utför du stegen i Återställa surfplattan när den är påslagen. Om surfplattan inte startar normalt eller om du inte kommer ihåg lösenordet till surfplattans låsskärm utför du stegen i Återställa surfplattan när den är avstängd.
Återställa surfplattan när den är påslagen
Om Slate7- eller Slate 10-surfplattan startar normalt och du kan logga in på ägarkontot (det första kontot som lagts till på enheten), använd stegen i det här avsnittet för att återställa din surfplatta till fabriksinställningarna. Användarkonton har inte åtkomst till fabriksåterställning. Om du inte kan utföra de här stegen finns anvisningar om att återställa surfplattan från systemåterställningsmenyn i Android i Återställa surfplattan när den är avstängd.
  varning!
Alla data som sparats på enheten tas bort när du utför en fabriksåterställning. Alla appar avinstalleras. Data som finns lagrade på ditt Google-konto kan återställas. Säkerhetskopiera viktiga filer, antingen på webben eller med en extern lagringsenhet, innan du återställer surfplattan.
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar .
 2. Tryck på Säkerhetskopiera och återställa i avsnittet Personligt.
  Figur : Säkerhetskopiera och återställa
  Säkerhetskopiera och återställa
 3. Tryck på Fabriksdataåterställning.
  Figur : Fabriksdataåterställning
  Fabriksdataåterställning
 4. Tryck på Återställ surfplatta.
  Figur : Återställ surfplatta
  Återställ surfplatta
 5. Om du ställde in ett lösenord för surfplattans låsskärm anger du lösenordet när du uppmanas göra det.
 6. Tryck på Radera allt för att bekräfta och påbörja återställningen.
  Figur : Radera allt
  Radera allt
 7. Datorn stängs av och skärmen visar Raderar. När återställningen är slutförd startas surfplattan om. Konfigurera surfplattan genom att följa stegen i HP:s supportdokument Konfigurera din HP-surfplatta (Android 4.1/Jelly Bean).
Återställa surfplattan när den är avstängd
Om Slate 7- eller Slate 10-surfplattan inte startar normalt eller om du inte kommer ihåg lösenordet till låsskärmen kan vara det nödvändigt att utföra en återställning utan att starta surfplattan. Så här återställer du surfplattan från systemåterställningsmenyn i Android:
  varning!
Alla data som sparats på enheten tas bort när du utför en fabriksåterställning. Alla appar avinstalleras. Data som finns lagrade på ditt Google-konto kan återställas. Säkerhetskopiera viktiga filer, antingen på webben eller med en extern lagringsenhet, innan du återställer surfplattan.
 1. Koppla bort laddningskabeln på surfplattans baksida.
 2. När surfplattan är avstängd håller du knapparna för höjning av volym (+) och strömbrytare nedtryckta samtidigt.
 3. När en HP-logotyp visas på skärmen släpper du knapparna.
 4. Använd knappen sänkning av volym för att markera Radera data/fabriksåterställning när Androids meny för systemåterställning visas.
    obs!
  Pekskärmen inaktiveras när surfplattan är i återställningsläge. Navigera upp eller ned i återställningsmenyn med hjälp av knapparna för höjning (+) och sänkning (-) av volym i återställningsmenyn. Välj med hjälp av strömbrytaren.
  Figur : Radera data/fabriksåterställning
  Radera data/fabriksåterställning markerad på systemåterställningsmenyn i Android
 5. Bekräfta genom att trycka på strömknappen.
 6. Skärmen visar meddelandet Bekräfta radering av alla användardata? DET GÅR INTE ATT ÅNGRA DEN HÄR ÅTGÄRDEN. Använd knappen sänkning av volym för att markera Ja - radera all användardata.
  Figur : Bekräfta radering av alla användardata
  Bekräfta radering av alla användardata
 7. Tryck på strömknappen för att bekräfta och påbörja återställningen.
 8. En återställningssystemskärm visar återställningen. Vänta tills återställningen är klar.
 9. När Dataradering slutförd visas på skärmen markerar du Starta om systemet nu och trycker på strömbrytaren för att bekräfta
  Figur : Starta om systemet nu
  Starta om systemet nu
  Vänta tills surfplattan har startats om.
 10. Konfigurera surfplattan genom att följa stegen i HP:s supportdokument Konfigurera din HP-surfplatta (Android 4.1/Jelly Bean).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...