hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Installera skrivarprogramvara för ett trådlöst nätverk i Mac OS

Alternativ för installation och drivrutiner

Läs följande information för att avgöra vilket installationsalternativ som ska användas.
Cd
Hämta
För en ny produkt
Att installera från cd-skiva är också en snabb och enkel metod, men skivan kanske inte innehåller den senaste programvaran, inte ens för en nyare produkt.
Programvaran kan hämtas kostnadsfritt från HP:s webbplats och innehåller de senaste produktspecifika drivrutinerna, installationsprogram och andra administrativa verktyg.
Hämtning av programvara är den bästa lösningen, eftersom den har fullständig funktionalitet eller de mest avancerade funktionerna som finns för produkten. Den här drivrutinen är det bästa alternativet och rekommenderas för de flesta flerfunktionsprodukterna om den finns tillgänglig.
För en äldre produkt
Cd-installationen fungerar kanske inte om du installerar produkten på en dator som körs på ett senare operativsystem som har lanserats efter det att HP-produkten kom ut på marknaden.
För äldre produkter är det bäst att hämta programvaran och du kan undvika installationsproblem.
Om programvaran
Programvaran på cd-skivan är bara aktuell i förhållande till det datum då produkten lanserades.
Programvaran på HP:s webbplats är den senaste programversionen för produkten. HP uppgraderar ofta programvara och drivrutiner efter det att produkten och CD-skivan släppts på marknaden.

Mac-installation för en USB-anslutning med hjälp av CD-skivan i förpackningen.

 1. Tryck på strömbrytaren eller omkopplaren för att starta skrivaren om den inte redan är på.
 2. Tryck på knappen Trådlöst på hemskärmen på produktens kontrollpanel.
 3. Tryck på menyn Trådlöst och sedan på Guiden för trådlös installation.
 4. Produkten söker efter tillgängliga trådlösa nätverk och visar en lista med namn på nätverk (SSID). Välj SSID för det lokala nätverket om det finns med på listan. Om SSID för det lokala nätverket inte finns med på listan trycker du på Ange SSID, och anger sedan SSID för det lokala nätverket manuellt.
 5. Vid uppmaningen att ange typ av nätverkssäkerhet väljer du rätt alternativ för det lokala trådlösa nätverket. En knappsats öppnas på kontrollpanelen.
  • Om nätverket använder WPA-säkerhet skriver du lösenfrasen för WPA på knappsatsen.
  • Om nätverket använder WEP-säkerhet skriver du WEP-nyckeln på knappsatsen.
 6. Tryck på OK och vänta sedan medan produkten upprättar en nätverksanslutning. Det kan dröja några minuter innan den trådlösa nätverksanslutningen är upprättad.
 7. Sätt in cd-skivan med utskriftssystemets programvara i cd-rom-enheten. Klicka på produktikonen för att starta installationsprogrammet.
  obs!
  Om installationsprogrammets skärm inte öppnas automatiskt när cd-skivan sätts in i cd-rom-enheten dubbelklickar du på produkt-cd:ns bild på skrivbordet för att öppna installationsprogrammets bläddringsskärm. Dubbelklicka sedan på ikonen för installationsprogrammet.
 8. Skärmen Introduktion öppnas. Klicka på Fortsätt när du vill fortsätta.
 9. På skärmen Licens väljer du rätt språk från menyn, läser licensavtalet och klickar sedan på knappen Fortsätt.
 10. I snabbmenyn som öppnas klickar du på knappen Acceptera för att bekräfta godkännandet av licensavtalet.
 11. Välj destinationen för programvaruinstallationen och klicka sedan på knappen Fortsätt.
 12. På skärmen Installationsalternativ väljer du om du vill utföra en standardinstallation eller en anpassad installation.
  • Om du vill utföra en standardinstallation klickar du på knappen Installera nu.
  • Om du vill utföra en anpassad installation klickar du på knappen Anpassa. På skärmen som öppnas väljer du komponenter att installera och klickar sedan på knappen Installera.
 13. I lösenordsrutan som öppnas anger du användarnamn och lösenord och klickar sedan på knappen OK.
 14. Installationsprogrammet visar en förloppsindikator när installationsprocessen startar. Processen kan ta flera minuter.
 15. Läs tipsen för att minska miljöpåverkan och klicka sedan på Fortsätt när du är klar.
 16. Skärmen Lägg till skrivare öppnas. Klicka på knappen Lägg till skrivare för alla anslutningstyper.
 17. För en nätverksanslutning ska produkten läggas till i listan automatiskt. Klicka på knappen IP längst upp på skärmen för att lägga till produkten genom att ange IP-adressen. När produktnamnet finns med i listan över skrivare väljer du produkten i listan och klickar sedan på knappen Lägg till. Klicka på knappen Fortsätt.
 18. När installationen avslutas visas skärmen Sammanfattning. Klicka på knappen Stäng för att stänga installationsprogrammet.

Mac-installation för en trådlös nätverksanslutning genom att programvaran hämtas

 1. Tryck på strömbrytaren eller omkopplaren för att starta skrivaren om den inte redan är på.
 2. Tryck på knappen Trådlöst på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 3. Tryck på menyn Trådlöst och sedan på Guiden för trådlös installation.
 4. Produkten söker efter tillgängliga trådlösa nätverk och returnerar en lista med namn på nätverk (SSID). Välj SSID för det lokala nätverket om det finns med på listan. Om SSID för det lokala nätverket inte finns med på listan trycker du på Ange SSID, och anger sedan SSID för det lokala nätverket manuellt.
 5. Vid uppmaningen att ange typ av nätverkssäkerhet väljer du rätt alternativ för det lokala trådlösa nätverket. En knappsats öppnas på kontrollpanelen.
  • Om nätverket använder WPA-säkerhet skriver du lösenfrasen för WPA på knappsatsen.
  • Om nätverket använder WEP-säkerhet skriver du WEP-nyckeln på knappsatsen.
 6. Tryck på OK och vänta sedan medan produkten upprättar en nätverksanslutning. Det kan dröja några minuter innan den trådlösa nätverksanslutningen är upprättad.
 7. Bläddra till sidan Drivrutiner och hämtningsbara filer för din produkt: HP LaserJet Pro 500 color MFP M570
 8. Vid uppmaning väljer du produkten från listan över liknande produkter på sidan.
 9. Välj rätt operativsystem och klicka sedan på Nästa.
 10. Klicka på Drivrutin och kontrollera sedan tillgängliga drivrutinalternativ. Tillgängliga alternativ varierar beroende på produkt.
  obs!
  HP rekommenderar alternativet Fullständig programvarulösning för att optimera produktens prestanda och funktioner.
 11. Klicka på ett drivrutinalternativ för att välja det, kontrollera drivrutinens uppgifter och klicka sedan på Hämta.
 12. Om fönstret Filhämtning – Säkerhetsvarning visas klickar du på Spara och bläddrar sedan till en plats på datorn där du vill spara filen.
 13. Klicka på Spara. Programvaran hämtas till datorn. Anteckna platsen där filen sparas.
 14. När hämtningen har slutförts klickar du på Öppna mapp och klickar sedan på den hämtade filen. Filnamnet slutar på .exe.
  obs!
  Om skärmen Hämtningen är slutförd stängs bläddrar du till den plats där du sparat .exe-filen och klickar på den.
 15. Godkänn standardplatsen för att spara filer. Klicka på Nästa och vänta sedan medan installationsprogrammet packar upp filerna för att förbereda för installation.
 16. Skärmen Introduktion öppnas. Klicka på Fortsätt när du vill fortsätta.
 17. På skärmen Licens väljer du rätt språk från menyn, läser licensavtalet och klickar sedan på knappen Fortsätt.
 18. I snabbmenyn som öppnas klickar du på knappen Acceptera för att bekräfta godkännandet av licensavtalet.
 19. Välj plats för programvaruinstallationen och klicka sedan på knappen Fortsätt.
 20. På skärmen Installationsalternativ väljer du om du vill utföra en standardinstallation eller en anpassad installation.
  • Om du vill utföra en standardinstallation klickar du på knappen Installera nu.
  • Om du vill utföra en anpassad installation klickar du på knappen Anpassa. På skärmen som öppnas väljer du komponenter att installera och klickar sedan på knappen Installera.
 21. I lösenordsrutan som öppnas anger du användarnamn och lösenord och klickar sedan på knappen OK.
 22. Installationsprogrammet visar en förloppsindikator när installationsprocessen startar. Processen kan ta flera minuter.
 23. Läs tipsen för att minska miljöpåverkan och klicka sedan på Fortsätt när du är klar.
 24. Skärmen Lägg till skrivare öppnas. Klicka på knappen Lägg till skrivare för alla anslutningstyper.
 25. För en nätverksanslutning ska produkten läggas till i listan automatiskt. Klicka på knappen IP längst upp på skärmen för att lägga till produkten genom att ange IP-adressen. När produktnamnet finns med i listan över skrivare väljer du produkten i listan och klickar sedan på knappen Lägg till. Klicka på knappen Fortsätt.
 26. När installationen avslutas visas skärmen Sammanfattning. Klicka på knappen Stäng för att stänga installationsprogrammet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...