hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-surfplattor - Navigera med tryck och gester (Android KitKat, Jelly Bean)

Det här dokumentet gäller HP- och Compaq-surfplattor med operativsystemet Android 4.4/KitKat och 4.2/Jelly Bean.
Din HP-surfplatta har en pekskärm som du kan använda till att styra och utforska enheten med ett eller flera fingrar. Det här dokumentet innehåller allmänna anvisningar för hur du använder pekskärmen.
Navigera din HP-surfplatta med tryck- och pekgester
Lär dig följande tryck- och pekgester för navigering och användning av surfplattan:
Åtgärd
Beskrivning
Exempel
Figur : Tryck
Tryck
Tryck på ett objekt på skärmen.
Tryck på en appikon för att öppna appen.
Figur : Tryck utan att släppa
Tryck utan att släppa
Tryck på ett objekt på skärmen och lyft inte fingret förrän en åtgärd genomförts.
När du t.ex. surfar på Internet trycker du på och håller ned en bild för att visa bildalternativ, t.ex. Spara bild och Öppna i ny flik.
Figur : Dra
Dra
Tryck på ett objekt utan att släppa under en stund. Utan att lyfta fingret flyttar du fingret på skärmen tills du når målpositionen.
Dra appar till andra platser eller sidor på startskärmen.
Figur : Svep
Svep
Peka på skärmen och flytta snabbt fingret över skärmens yta och utan att pausa.
Dra en startskärmsida till vänster eller höger för att visa övriga startskärmsidor.
Svep fingret uppåt på skärmen för att bläddra nedåt på en sida med text.
Figur : Tryck två gånger
Tryck två gånger
Tryck snabbt två gånger för att zooma in på en webbsida, karta, foto eller annan skärm. Tryck två gånger igen för att zooma ut.
Med ett foto öppet i galleriappen trycker du två gånger på skärmen för att zooma in i fotot.
Figur : Nyp ihop eller dra isär
Nyp ihop eller dra isär
I några appar kan du zooma in och ut genom att placera två fingrar på skärmen samtidigt och nypa ihop (zooma ut) eller dra isär dem (zooma in).
Med en webbsida öppen i webbläsaren Chrome placerar du två fingrar på skärmen och drar isär fingrarna för att zooma in på ett område på sidan.
Använda navigeringsknapparna på din HP-surfplatta
Tre navigeringsknappikoner visas längst ned på varje skärm på surfplattan. I några appar och skärmar, t.ex. kameraappen, visas navigeringsknapparna som tre punkter längst ned på skärmen. Dock har de fortfarande samma funktioner. Mer information om navigeringsknapparna följer nedan:
  • KnappenBakåt: Genom att trycka på navigeringsknappen Bakåt återgår du till föregående skärm. När skärmtangentbordet används ändras knappikonen Bakåt till en nedåtpilsikon, . Genom att trycka på nedåtpilikonen döljs skärmtangentbordet utan att föregående skärm visas.
  • Startknappen: Genom att trycka på startknappen återgår du till startskärmen från vilken skärm som helst.
  • KnappenSenaste appar: Tryck på navigeringsknappen Senaste appar om du vill visa en lista över nyligen använda appar. Bläddra igenom listan och tryck på en app om du vill öppna den. Om du vill ta bort en app från listan över nyligen använda appar trycker du på appen och drar den över surfplattans kant.
Använda skärmtangentbordet på din HP-surfplatta
Skärmtangentbordet visas när dig trycker i ett textinmatningsfält. Tryck på tangenterna på skärmtangentbordet för att skriva text. Mer information finns i HP:s supportdokument Använda tangentbordet om hur du använder skärmtangentbordets funktioner.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...