hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-surfplattor - Ändra utseende på Android-miljön (Android KitKat/Jelly Bean)

Det här dokumentet gäller HP- och Compaq-surfplattor med operativsystemet Android 4.4/KitKat och 4.2/Jelly Bean.
Det här dokumentet innehåller information om att ändra bakgrunden, teckenstorleken, skärmens ljusstyrka och skärmorientering för att anpassa utseendet på din HP-surfplatta.
obs!
Beroende på vilken version av Android som finns installerad på din surfplatta, överensstämmer en del av bilderna i det här dokumentet inte exakt med din surfplatta.

Ändra bakgrunden på din HP-surfplatta

Bakgrund är en färg, design eller bild som visas på datorns startskärm och låsskärm. Surfplattan levereras med ett urval bakgrunder och live-bakgrunder (bilder med rörelse). Du kan också använda en bild som finns sparad i surfplattans galleriapp (t.ex. ett foto du tog med surfplattans kamera) som bakgrund. Använd stegen i det här avsnittet för att ändra bakgrunden på din surfplatta.
Använd en installerad bakgrund eller en live-bakgrund:
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar.
 2. Tryck på Skärm i avsnittet Enhet.
  Figur : Skärm
  Skärm i avsnittet Enhet på menyn Inställningar
 3. Tryck på Bakgrund.
  Figur : Bakgrund
  Bakgrund på menyn Skärminställningar
 4. Tryck på Bakgrunder eller Live-bakgrunder.
  obs!
  Live-bakgrunder påverkar batteriets prestanda.
 5. Tryck på en bakgrundsminiatyrbild för att öppna bakgrunden i full storlek.
 6. När önskad bakgrund visas trycker du på Ställ in bakgrund.
Använd en bild från galleriet:
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar.
 2. Tryck på Skärm i avsnittet Enhet.
  Figur : Skärm
  Skärm i avsnittet Enhet på menyn Inställningar
 3. Tryck på Bakgrund.
  Figur : Bakgrund
  Bakgrund på menyn Skärminställningar
 4. Tryck på Galleri.
 5. Tryck på albumet eller samlingen där bilden finns.
 6. Välj det område på bilden som du vill använda som bakgrund. Tryck på och dra för att flytta det markerade området. Tryck på det markerade områdets sidor och dra sedan för att öka eller minska markeringens storlek.
 7. När du är nöjd med valet av bakgrund trycker du på OK.

Ändra teckenstorleken på din HP-surfplatta

Anpassa storleken på den text som visas på skärmen på din surfplatta. En ökning av teckenstorleken gör det lättare att se texten medan en minskning gör att du kan visa mer text på skärmen. Använd stegen i det här avsnittet till att välja önskad teckenstorlek.
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar.
 2. Tryck på Skärm i avsnittet Enhet.
  Figur : Skärm
  Skärm i avsnittet Enhet på menyn Inställningar
 3. Tryck på Teckenstorlek.
  Figur : Teckenstorlek
  Teckenstorlek på menyn Skärminställningar
 4. Tryck på önskad teckenstorlek.

Anpassa skärmens ljusstyrka på din HP-surfplatta

Genom att justera skärmens ljusstyrka kan det bli lättare och bekvämare att se objekt på skärmen i olika ljusförhållanden. En maximal justering av skärmen ljusstyrka i en ljus utomhusmiljö gör det lättare att se objekt på skärmen. I en mörk miljö kan en dämpad skärm minska ögontrötthet. Användning av den lägsta ljusstyrkeinställning som fortfarande är bekväm kan göra att batteriet räcker längre när surfplattan inte är ansluten till elnätet.
Använd stegen i det här avsnittet till att anpassa ljusstyrkan för surfplattans skärm.
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar.
 2. Tryck på Skärm i avsnittet Enhet.
  Figur : Skärm
  Skärm i avsnittet Enhet på menyn Inställningar
 3. Tryck på Ljusstyrka.
  Figur : Ljusstyrka
  Ljusstyrka på menyn Skärminställningar
 4. Tryck på och dra skjutreglaget åt höger för att göra skärmen ljusare eller åt vänster för att göra skärmen mörkare.
  obs!
  Ökning av ljusstyrkan påverkar batteriets prestanda.
 5. Tryck på OK.

Använda Skärmsläckare-appar på din HP-surfplatta

Datorn visar en tom skärm och låser skärmen när den är i energisparläge. Med Skärmsläckare kan du välja en skärmsläckare för surfplattan som visas när surfplattan är i energisparläge. Förinstallerade alternativ för Skärmsläckare omfattar Klocka och Färger; Filhanteringsappar finns tillgängliga för hämtning i Google Play Store (på engelska). Gör så här för att slå på eller av Skärmsläckaren och för att välja när den ska aktiveras:
obs!
Med Skrämsläckaren aktiverad, låser sig inte skärmen på surfplattan såvida du inte trycker på huvudströmbrytaren .
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar.
 2. Tryck på Skärm i avsnittet Enhet.
  Figur : Skärm
  Skärm i avsnittet Enhet på menyn Inställningar
 3. Tryck på Skärmsläckare.
  Figur : Skärmsläckare
  Skärmsläckare på menyn för skärminställningar
 4. Aktivera Skärmsläckare genom att trycka på knappen av/på.
  Figur : 0: Av
  0: Av
 5. Tryck på När ska Skärmsläckare användas och välj när du vill att skärmsläckaren ska visas (när den är dockad, när den laddas eller något av det).
  Figur : När ska den användas?
  När ska den användas?
  Surfplattan aktiverar läget Skärmsläckare när ingen aktivitet upptäcks under en viss tidsperiod som anges i strömsparinställningarna (mer information finns i HP:s supportdokument Ändra inställningar för ström och lägen om du vill veta mer om att ställa in timern). Om du låser på huvudströmbrytaren stängs och låses skärmen när Skärmsläckare är aktiverad.
 6. Om du vill att Skärmsläckare ska börja omedelbart trycker du på Starta nu.
 7. För att avsluta läget Skärmsläckare trycker du på surfplattans skärm.
  När du använder vissa Skärmsläckare-appar kan du behöva trycka på huvudströmbrytaren för att avsluta läget Skärmsläckare.

Aktivera och inaktivera automatisk skärmrotation på din HP-surfplatta

När funktionen för skärmrotation är aktiverad roterar surfplattans skärm beroende på hur du håller den. Sensorer i surfplattan avgör om den hålls vertikalt eller horisontellt. För liggande visning håller du surfplattan horisontellt. För stående visning håller du surfplattan vertikalt. Du kan avaktivera automatisk rotation om du vill låsa orienteringen i stående eller liggande läge.
Så här aktiverar eller avaktiverar du automatisk skärmrotation:
 1. Dra med fingret från skärmens övre högra hörn så visas snabbinställningsmenyn.
  Figur : Snabbinställningsmenyn
  Snabbinställningsmenyn
 2. Tryck på Rotera automatiskt så roteras skärmen automatiskt när den hålls i stående eller liggande läge. Eller tryck på Rotation låst för att låsa skärmrotationen i den aktuella visningen (stående eller liggande).
 3. Du kan dölja snabbinställningsmenyn genom att trycka någonstans på skärmen utanför menyn.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...