hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet, HP PageWide Enterprise - Utskriftsmetoder (OS X)

Hur du skriver ut (OS X)
Nedan beskrivs den grundläggande utskriftsprocessen för OS X.
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Markera skrivaren.
 3. Klicka på Visa detaljer eller Kopior och sidor och välj sedan andra menyer för att justera skrivarinställningarna.
    obs!
  Namnet på alternativet varierar för olika program.
 4. Klicka på knappen Skriv ut.
Använda en förinställning för utskrift (OS X)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj skrivaren på menyn Skrivare.
 3. Välj förinställningen för utskrift i menyn Förinställningar.
 4. Klicka på knappen Skriv ut.
Skapa en förinställning för utskrift (OS X)
Använd förinställningar om du vill spara de aktuella utskriftsinställningarna så att du kan använda dem igen.
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj skrivaren på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och välj sedan andra menyer för att justera utskriftsinställningarna.
 4. På varje meny väljer du de utskriftsinställningar som du vill spara för återanvändning.
 5. I menyn Förinställningar klickar du på alternativet Spara aktuell inställning som förinställning och anger ett namn för förinställningen.
 6. Klicka på knappen OK.
Skriva ut på båda sidor automatiskt (OS X)
  obs!
Den här informationen gäller för skrivare som har en automatisk duplexenhet.
  obs!
Den här funktionen är tillgänglig om du installerar HP-skrivardrivrutinen. Den är kanske inte är tillgänglig om du använder AirPrint.
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Markera skrivaren.
 3. Klicka på Visa detaljer eller Kopior och sidor och klicka sedan på menyn Layout.
    obs!
  Namnet på alternativet varierar för olika program.
 4. Välj ett bindningsalternativ i listrutan Dubbelsidig.
 5. Klicka på knappen Skriv ut.
Skriva ut på båda sidor manuellt (OS X)
  obs!
Den här funktionen är tillgänglig om du installerar HP-skrivardrivrutinen. Den är kanske inte tillgänglig om du använder AirPrint.
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Markera skrivaren.
 3. Klicka på Visa detaljer eller Kopior och sidor och klicka sedan på menyn Manuell duplex.
    obs!
  Namnet på alternativet varierar för olika program.
 4. Klicka i rutan Manuell Duplex och välj ett bindningsalternativ.
 5. Klicka på knappen Skriv ut.
 6. Gå till skrivaren och ta bort eventuellt tomt papper som finns i fack 1.
 7. Hämta den utskrivna bunten i utmatningsfacket och placera den med den utskrivna sidan vänd nedåt i inmatningsfacket.
 8. Om du uppmanas trycka på en knapp på kontrollpanelen för att fortsätta gör du det.
Skriva ut flera sidor per ark (OS X)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Markera skrivaren.
 3. Klicka på Visa detaljer eller Kopior och sidor och klicka sedan på menyn Layout.
    obs!
  Namnet på alternativet varierar för olika program.
 4. I listrutan Sidor per ark väljer du det antal sidor som du vill skriva ut på varje ark.
 5. Vid Utskriftsriktning väljer du ordning och placering för sidorna på arket.
 6. I menyn Ram väljer du den typ av ram som du vill skriva ut runt varje sida på arket.
 7. Klicka på knappen Skriv ut.
Välj papperstyp (OS X)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Markera skrivaren.
 3. Klicka på Visa detaljer eller Kopior och sidor och klicka sedan på menyn Medier och kvalitet eller menyn Papper/kvalitet.
    obs!
  Namnet på alternativet varierar för olika program.
 4. Välj bland alternativen under Medier och kvalitet eller Papper/kvalitet.
    obs!
  Listan innehåller huvuduppsättningen av de alternativ som är tillgängliga. Vissa alternativ är inte tillgängliga på alla skrivare.
  • Medietyp: Välj alternativet för rätt typ av papper för utskriftsjobbet.
  • Utskriftskvalitet: Välj upplösning för utskriften.
  • Kant till kant-utskrift: Välj det här alternativet om du vill skriva ut nära papperskanterna.
  • EconoMode: Välj det här alternativet för att spara toner när du skriver ut utkast av dokument.
 5. Klicka på knappen Skriv ut.
Välja sidorientering (OS X)
Metoden för att ställa in sidorientering varierar för olika program.
 1. Klicka på menyn Arkiv från programmet.
 2. Om alternativet Utskriftsformat finns med klickar du på det och väljer sedan sidorientering.
 3. Om alternativet Utskriftsformat inte finns med i menyn Arkiv klickar du på alternativet Skriv ut.
 4. Välj skrivaren på menyn Skrivare.
 5. Om inställningarna för sidorientering finns på huvudskärmen för utskrift väljer du sidorientering och klickar sedan på knappen OK.
 6. Om inställningarna för sidorientering inte finns på huvudskärmen för utskrift klickar du på knappen Utskriftsformat och väljer sedan sidorientering. Klicka på OK.
Skriva ut ett försättsblad (OS X)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj skrivaren på menyn Skrivare.
 3. Som standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menyernas listruta och klicka sedan på menyn Försättsblad.
 4. Välj var du vill skriva ut försättsbladet. Klicka antingen på knappen Före dokument eller på knappen Efter dokument.
 5. Välj vilket meddelande du vill skriva ut på försättsbladet i menyn Försättsbladstyp.
    obs!
  Om du vill skriva ut ett tomt försättsblad väljer du alternativet Standard i menyn Försättsbladstyp.
 6. Klicka på knappen Skriv ut.
Anpassa ett dokument till sidstorleken (OS X)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj skrivaren på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och klicka sedan på menyn Pappershantering.
 4. I området Målpappersstorlek väljer du Anpassa till pappersstorlek och väljer sedan storlek i listrutan.
 5. Klicka på knappen Skriv ut.
Skapa ett häfte (OS X)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj skrivaren på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och klicka sedan på menyn Layout.
 4. Välj ett bindningsalternativ i listrutan Dubbelsidig.
 5. Öppna menyernas listruta och klicka sedan på menyn Broschyrutskrift.
 6. Klicka i rutan Formatera utdata som broschyr och välj ett bindningsalternativ.
 7. Välj pappersstorlek.
 8. Klicka på knappen Skriv ut.
Välja häftningsalternativ (OS X)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj skrivaren på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och klicka sedan på menyn Efterbehandling.
 4. Välj ett häftningsalternativ i listrutan Häftning.
 5. Klicka på knappen Skriv ut.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...