hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet, HP PageWide Enterprise - Utskrifter (macOS)

Det här dokumentet beskriver hur du ändrar utskriftsinställningar i skrivardrivrutinen när du skickar en utskrift till skrivaren. Många inställningar kan även ändras från skrivarens kontrollpanel.
Hur du skriver ut (macOS)
Nedan beskrivs den grundläggande utskriftsprocessen för macOS.
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och välj sedan andra menyer för att justera utskriftsinställningarna.
 4. Klicka på knappen Skriv ut.
Använda en förinställning för utskrift (macOS)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Välj förinställningen för utskrift i menyn Förinställningar.
 4. Klicka på knappen Skriv ut.
Skapa en förinställning för utskrift (macOS)
Använd förinställningar om du vill spara de aktuella utskriftsinställningarna så att du kan använda dem igen.
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och välj sedan andra menyer för att justera utskriftsinställningarna.
 4. På varje meny väljer du de utskriftsinställningar som du vill spara för återanvändning.
 5. I menyn Förinställningar klickar du på alternativet Spara aktuell inställning som förinställning och anger ett namn för förinställningen.
 6. Klicka på knappen OK.
Skriva ut på båda sidor automatiskt (macOS)
  obs!
Den här funktionen är tillgänglig om du installerar HP-skrivardrivrutinen. Den är kanske inte är tillgänglig om du använder AirPrint.
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och klicka sedan på menyn Layout.
 4. Välj ett bindningsalternativ i listrutan Dubbelsidig.
 5. Klicka på knappen Skriv ut.
Skriva ut på båda sidor manuellt (macOS)
  obs!
Den här funktionen är tillgänglig om du installerar HP-skrivardrivrutinen. Den är kanske inte tillgänglig om du använder AirPrint.
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och klicka sedan på menyn Manuell duplex.
 4. Klicka i rutan Manuell Duplex och välj ett bindningsalternativ.
 5. Klicka på knappen Skriv ut.
 6. Gå till skrivaren och ta bort eventuellt tomt papper som finns i fack 1.
 7. Hämta den utskrivna bunten i utmatningsfacket och placera den med den utskrivna sidan vänd nedåt i inmatningsfacket.
 8. Om du uppmanas trycka på en knapp på kontrollpanelen för att fortsätta gör du det.
Skriva ut flera sidor per ark (macOS)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och klicka sedan på menyn Layout.
 4. I listrutan Sidor per ark väljer du det antal sidor som du vill skriva ut på varje ark.
 5. Vid Utskriftsriktning väljer du ordning och placering för sidorna på arket.
 6. I menyn Ram väljer du den typ av ram som du vill skriva ut runt varje sida på arket.
 7. Klicka på knappen Skriv ut.
Välja papperstyp (macOS)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och klicka sedan på menyn Medier och kvalitet eller menyn Papper/kvalitet.
 4. Välj en typ i listrutan Materialtyp.
 5. Klicka på knappen Skriv ut.
Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften
 1. I programmet anger du källfack, pappersstorlek och papperstyp.
 2. Skicka utskriften till skrivaren.
  Om facket behöver konfigureras visas ett meddelande om fackets konfiguration på skrivarens kontrollpanel.
 3. Fyll på facket med papper av angiven typ och storlek och stäng facket.
 4. Välj OK för att godkänna den identifierade typen och storleken eller välj Ändra om du vill välja en annan pappersstorlek eller -typ.
 5. Välj rätt pappersstorlek och typ och tryck sedan på OK eller Klar.
Välja sidorientering (macOS)
Metoden för att ställa in sidorientering varierar för olika program.
 1. Klicka på menyn Arkiv från programmet.
 2. Om alternativet Utskriftsformat finns med klickar du på det och väljer sedan sidorientering.
 3. Om alternativet Utskriftsformat inte finns med i menyn Arkiv klickar du på alternativet Skriv ut.
 4. Välj produkten på menyn Skrivare.
 5. Om inställningarna för sidorientering finns på huvudskärmen för utskrift väljer du sidorientering och klickar sedan på knappen OK.
 6. Om inställningarna för sidorientering inte finns på huvudskärmen för utskrift klickar du på knappen Utskriftsformat och väljer sedan sidorientering. Klicka på OK.
Skriva ut ett försättsblad (macOS)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Som standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menyernas listruta och klicka sedan på menyn Försättsblad.
 4. Välj var du vill skriva ut försättsbladet. Klicka antingen på knappen Före dokument eller på knappen Efter dokument.
 5. Välj vilket meddelande du vill skriva ut på försättsbladet i menyn Försättsbladstyp.
    obs!
  Om du vill skriva ut ett tomt försättsblad väljer du alternativet Standard i menyn Försättsbladstyp.
 6. Klicka på knappen Skriv ut.
Anpassa ett dokument till sidstorleken (macOS)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och klicka sedan på menyn Pappershantering.
 4. I området Målpappersstorlek väljer du Anpassa till pappersstorlek och väljer sedan storlek i listrutan.
 5. Klicka på knappen Skriv ut.
Skapa ett häfte (macOS)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och klicka sedan på menyn Layout.
 4. Välj ett bindningsalternativ i listrutan Dubbelsidig.
 5. Öppna menyernas listruta och klicka sedan på menyn Broschyrutskrift.
 6. Klicka i rutan Formatera utdata som broschyr och välj ett bindningsalternativ.
 7. Välj pappersstorlek.
 8. Klicka på knappen Skriv ut.
Välja häftningsalternativ (macOS)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Öppna menyernas listruta eller klicka på Visa detaljer och klicka sedan på menyn Efterbehandling.
 4. Välj ett häftningsalternativ i listrutan Häftning.
 5. Klicka på knappen Skriv ut.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...