hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Lösa mikrofonproblem (Windows10, 8)

Detta dokument avser stationära datorer och surfplattor från HP och Compaq med Windows 10 eller Windows 8.
Om mikrofonen inte fungerar, ljudet är för låg, eller andra ljud problem med mikrofon inträffar, Felsöka enheten med stegen i det här dokumentet.
Steg 1: Kontrollera maskinvaran
 1. Om mikrofonen körs på batteriström, kontrollera att batterierna sitter i korrekt och fungerar. Om mikrofonen körs på extern strömförsörjning, se till att alla strömanslutningar är korrekta och strömsladden är ansluten till ett vägguttag.
 2. Om mikrofonen har ett volymreglage, kontrollera att det är påslaget upp till hälften.
 3. Koppla bort USB-kontakten från datorn och anslut den sedan igen. Om mikrofonen använder en USB-port, försöker du ansluta den till en annan USB-port på datorn.
 4. Anslut mikrofonen till en alternativ enhet (t.ex. en annan dator) och försök använda den.
  • Om mikrofonen fungerar korrekt när den är ansluten till den alternativa enheten kan det vara drivrutinens eller datorns identifikationsproblem som orsakar problemet. Fortsätt till nästa steg i detta dokument för att kontrollera om det finns en uppdatering av drivrutinen för ljudet.
  • Om mikrofonen inte fungerar korrekt när den är ansluten till den alternativa enheten sedan behöver mikrofonen bytas ut.
Steg 2: Uppdatera ljuddrivrutinen
 1. Anslut till Internet.
 2. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.
 3. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelenheter.
 4. Högerklicka på namnet på ljudmaskinvaran och välj Uppdatera drivrutinens programvara.
  Alternativet Uppdatera drivrutin markerat i Enhetshanteraren
 5. Klicka på Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner och vänta tills Windows har uppdaterat drivrutinerna.
  Uppdaterad drivrutin: Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner
 6. Windows kontrollerar om det finns uppdaterade drivrutiner tillgängliga.
  Installera drivrutinen om det finns en uppdatering.
 7. När uppdateringen har installerats, visas fönstret Windows har slutfört installation av drivrutinen för den här enheten.
  Testa mikrofonen.
 8. Om problemet inte löstes med uppdateringen fortsätter du med nästa avsnitt.
Steg 3: Använda felsökningsverktyget
 1. I Windows söker du efter och öppnar Felsökning.
 2. Under Maskinvara och ljud klickar du på Felsök ljudinspelning, sedan klickar du på Nästa när fönstret för Inspelning av ljud öppnas.
  Felsök ljudinspelning
 3. Klicka på Nästa i fönstret Ljudinspelning.
 4. Välj enheten som du vill felsöka, klicka sedan på Nästa och följ anvisningarna på skärmen.
  Välja en enhet att felsöka
 5. Om en rekommenderad åtgärd visas, välj Använd den här lösningen eller Hoppa över det här steget för att fortsätta söka efter andra problem.
  Om problemet inte har avhjälpts, fortsätter du till nästa avsnitt i detta dokument.
Steg 4: Konfigurera ljudinställningarna i Windows
 1. Anslut mikrofonen till datorn.
 2. I Windows söker du efter och öppnar Ljud.
 3. Klicka på fliken Inspelning i fönstret Ljud.
  Fliken Inspelning i fönstret Ljud
 4. Expanderar du den komponent du vill uppdatera i listan över enheter.
  Om mikrofonen inte visas, Använd följande steg för att visa inaktiverade och frånkopplade enheter:
  1. Högerklicka på ett tomt område i fönstret Ljud.
  2. Klicka på Visa inaktiverade enheter och Visa frånkopplade enheter.
   Inaktiverade och frånkopplade enheter visas i fönstret Ljud
  3. Om mikrofonen listas som För närvarande tillgänglig eller Inte ansluten, kopplar du bort den och ansluter den sedan till porten.
   Om den enhet du vill använda har en liten cirkel med en nedåtriktad pil är enheten inaktiverad. Högerklicka på enhetens namn och välj Aktivera för att aktivera enheten.
 5. Välj mikrofonen du vill använda och klicka på Ange standard för att se den här enheten ingående standardljudenhet.
  Ställ in standardalternativet i fönstret Ljud
 6. När filerna är markerade klickar du på Kopiera.
 7. Klicka på fliken Verktyg i fönstret Egenskaper.
  Fliken Nivåer
 8. Om knappen Ljud av är aktiverad klickar du på den för att stänga av det ljudlösa läget. Ljudavstängningsknappen ska visas som en blå högtalare .
 9. Höj nivån för Mikrofon och respektive linjeingång till minst 75 med hjälp av skjutreglaget.
 10. Om funktionen Mikrofonförstärkning är tillgänglig justerar du den till +20,0 dB.
 11. Klicka på OK för att spara ändringarna.
Alla supportalternativ
Om felsökningsstegen i det här dokumentet inte löste problemet mikrofonen, Använd någon av följande metoder för ytterligare support:

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...