hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Slate 21 allt-i-ett-datorer - Arbeta med filer (Android 4.2/Jelly Bean)

Det här dokumentet gäller HP:s stationära datorer med operativsystemet Android 4.2/Jelly Bean.
Din dator har intern lagring, samt alternativ för expanderad lagring med minneskort, USB-lagringsenheter och online-molnlagringslösningar. Använd det här dokumentet för att bekanta dig med filhantering och lagringsalternativ på din dator.
Använda HP File Manager-appen
HP File Manager är ett filsystemverktyg som gör det möjligt för dig att hantera alla dina sparade data, appar och filer som finns lagrade på datorn. Med filhanteraren kan du bläddra, kopiera, flytta, byta namn på, ta bort och skriva ut filer som har sparats i den lokala lagringen eller lagrats på ett installerat minneskort.
Klicka eller tryck på HP File Manager-appikonen för att öppna appen.
Figur : HP File Manager-appikonen
HP File Manager-appikonen
Lär dig mer om HP File Manager-appen:
 • Åtkomstfiler lagrade på ett minneskort: I den vänstra navigeringskolumnen klickar eller trycker du på SD-kort för att få åtkomst till filer och mappar som är lagrade på ett minneskort som är installerat i din dator.
  Figur : SD-kortets innehåll
  SD-kortets innehåll
  För att gå tillbaka till datorns lokala lagring klickar eller trycker du på Min lagring i den vänstra navigeringskolumnen.
 • Åtkomstfiler lagrade på en USB-enhet: I den vänstra navigeringskolumnen klickar du på USB-enhet för att få åtkomst till filer och mappar som är lagrade på en USB-enhet som är ansluten till din dator.
  Figur : USB-enhetens innehåll
  USB-enhetens innehåll
  För att gå tillbaka till datorns lokala lagring klickar eller trycker du på Min lagring i den vänstra navigeringskolumnen.
 • Öppna en fil: Klicka på en fil för att öppna den. När du öppnar en fil i HP File Manager startas automatiskt den app som öppnar filen. Om flera appar kan öppna en fil, kan du med HP File Manager välja vilken app som ska användas. Du kan också välja en standardapp för att öppna filtypen.
  Figur : Öppna en fil (välj app för att slutföra åtgärden)
  Öppna en fil (välj app för att slutföra åtgärden)
 • Organisera File Manager: Organisera File Manager med ikoner längs toppen av skärmen. Klicka eller tryck på ikonen uppdatera för att uppdatera skärmen. Klicka eller tryck på ikonen Ny mapp för att skapa en ny mapp. Klicka eller tryck på ikonen information för information om lagringsenheten. Klicka eller tryck på ikonen fler verktyg för att få åtkomst till verktyg längst ned på skärmen.
   Figur : File Manager organisationsverktyg
   File Manager organisationsverktyg
  1. Uppdatera
  2. Ny mapp
  3. Information
  4. Fler verktyg
 • Kopiera eller flytta filer och mappar: Navigera till filerna eller mapparna som du vill kopiera eller flytta. Klicka eller tryck på och klicka sedan på varje objekt för att välja dem. Klicka eller tryck på Kopiera (för att skapa en kopia av filen på den nya platsen) eller Klipp ut (för att flytta den ursprungliga filen till en ny plats). Navigera till destinationsmappen och klicka sedan på Klistra in.
  Figur : Kopiera och klipp ut verktyg
  Kopiera och klipp ut verktyg
 • Ta bort filer och mappar: Navigera till filerna eller mapparna du vill ta bort. Klicka eller tryck på och klicka sedan på varje objekt för att välja dem. Klicka eller tryck på Ta bort. Bekräfta genom att klicka eller trycka på OK.
 • Byt namn på filer och mappar: Navigera till den fil eller mapp du vill byta namn på. Klicka eller tryck på och klicka eller tryck sedan på en fil eller en mapp. Klicka eller tryck på Byt namn. Skriv in ett nytt namn på filen eller mappen och klicka sedan på OK.
Använda minneskort
Datorn har ett SD-minneskortsfack. Minneskort kan användas för lägga till lagringsutrymme till datorn. Du kan skapa säkerhetskopior av filerna eller kan överföra filer och mappar mellan flera enheter med minneskort.
Filer och mappar som är lagrade på minneskorten kan nås via HP File Manager-appen eller via den app eller appar som öppnar filtyperna (till exempel visas bildfiler som är lagrade på ett minneskort i Galleriappen). Använd HP File Manager för att flytta eller kopiera filer mellan minneskort och datorns lokala lagring.
För att sätta i ett minneskort trycker du in kortet in i kortläsarplatsen som finns på vänster kant på datorskärmen.
  varning!
Avmontera minneskorten innan du tar bort dem från datorn för att förhindra dataförlust.
Använd stegen i det här avsnittet för att avmontera kortet på ett säkert sätt innan du tar bort minneskortet:
 1. På startskärmen klickar eller trycker du på ikonen Alla appar och klickar sedan på ikonen Inställningar.
 2. I avsnittet Enhet klickar eller trycker du på Lagring.
  Figur : Lagring
  Lagring
 3. Lokalisera SD-kortlistorna.
  Figur : SD-kort listade i Lagring
  SD-kort listade i Lagring
 4. Klicka eller tryck på Avmontera SD-kort i avsnittet för minneskortet du vill ta bort.
  Figur : Avmontera SD-kort
  Avmontera SD-kort
  Om alternativet Avmontera SD-kort inte är tillgängligt, finns det inget installerat kort. Om alternativet är Avmontera SD-kortär kortet redan avmonterat och kan tas bort.
 5. Bekräfta genom att klicka eller trycka på OK.
  Figur : Bekräfta avmontera SD-kort
  Bekräfta avmontera SD-kort
 6. Tryck på kanten på minneskortet för att lossa det. Du måste kanske använda en fingernagel eller ett annat tunt objekt för att trycka in kortet tillräckligt så att kortet lossnar. Ta bort kortet.
Använda USB-lagringsenheter
Datorn har tre (3) USB-portar med vilka du kan ansluta en USB-enhet för extra lagringsutrymme. Med en USB-enhet kan du skapa säkerhetskopior av filerna eller överföra filer och mappar mellan flera enheter.
Filer och mappar som är lagrade på USB-enheten kan nås via HP File Manager-appen eller via den app eller appar som öppnar filtyperna (till exempel visas bildfiler som är lagrade på USB-enheten i Galleriappen). Använd HP File Manager för att flytta eller kopiera filer mellan USB-enheten och datorns lokala förvaring.
  varning!
Avmontera USB-enheter innan du kopplar bort dem från datorn för att förhindra dataförlust.
Använd stegen i det här avsnittet innan du kopplar bort en USB-enhet från datorn, för att avmontera enheten på ett säkert sätt:
 1. På startskärmen klickar eller trycker du på ikonen Alla appar och klickar sedan på ikonen Inställningar.
 2. I avsnittet Enhet klickar eller trycker du på Lagring.
  Figur : Lagring
  Lagring
 3. I avsnittet USB-lagring väljer du lämpliga USB och klickar eller trycker sedan på Avmontera USB-lagring.
  Figur : Avmontera USB-lagring
  Avmontera USB-lagring
  Om alternativet Avmontera USB-lagring inte är tillgängligt finns det ingen ansluten USB-enhet. Om alternativet är Montera USB-lagringär enheten redan avmonterad och kan tas bort.
 4. Bekräfta genom att klicka eller trycka på OK.
  Figur : Bekräfta avmontera USB-lagring
  Bekräfta avmontera USB-lagring
 5. Koppla från USB-enheten från datorn.
Använda en onlinemolnlagringslösning
Onlinemolnlagringstjänster, t.ex. Box, sparar dina filer på webben så att du kan komma åt dem var som helst. Box-appen är installerad på din dator. Med Box kan du spara filer på webben och omedelbart få åtkomst till dem på en annan enhet. Du kan även dela åtkomst till filerna med andra, publicera kommentarer och skapa diskussioner. Filer som är lagrade i Box är tillgängliga från alla datorer med Internetanslutning och kan hämtas och sparas lokalt. Andra onlinemolnlagringsappar finns tillgängliga i Google Play Store (på engelska).
Vanliga frågor om att arbeta med filer
Mer information finns i följande svar på vanliga frågor (Vanliga frågor) om att arbeta med filer på din stationära HP-dator.
Kan jag ansluta datorn till en annan enhet för att överföra filer?
Om du vill överföra filer kan du använda någon av lösningarna som rekommenderas i det här dokumentet (USB-lagringsenhet, minneskort eller online-lagring). Om du ansluter andra Android-enheter till datorn med en USB-kabel aktiveras galleriappen. I galleriappen kan foton importeras till datorn.
Hur skriver jag ut mina filer?
Mer information om utskriftsmetoder finns i HP:s supportdokument Utskrift från din stationära HP-dator.
Varför ser jag inte filerna på mitt minneskort eller USB-enhet?
Om du har anslutit ett minneskort eller en USB-enhet men inte kan hitta filerna på datorn och lagringsenheten inte visas i HP File Manager, använder du följande steg:
 1. Om möjligt testar du lagringsenheten med hjälp av en annan dator, för att kontrollera att enheten fungerar som den ska.
  Om du inte kan få åtkomst till enheten på den andra datorn kan det vara fel på enheten. Kontakta enhetstillverkaren för support eller byt ut enheten. Om lagringsenheten fungerar ordentligt fortsätter du med nästa steg.
 2. Ta bort och sätt tillbaka lagringsenheten på datorn.
  Om datorn nu kan se enheten och filerna är du klar. Om enheten fortfarande inte visas i HP File Manager fortsätter du med nästa steg.
 3. På startskärmen klickar eller trycker du på ikonen Alla appar och klickar sedan på ikonen Inställningar.
 4. I avsnittet Enhet klickar eller trycker du på Lagring.
  Figur : Lagring
  Lagring
 5. Klicka eller tryck på Montera SD-kort eller Montera USB-lagring (beroende på typen av lagringsenhet du använder).
  Om lagringsenheten har monterats kontroller du om enheten nu visas i HP File Manager. Om alternativet Montera inte finns tillgängligt för lagringsenheten fortsätter du till nästa steg.
 6. Starta om datorn med lagringsenheten ansluten. Håll strömbrytaren nedtryckt och klicka eller tryck sedan på Stäng av och klicka eller tryck därefter på OK. När datorn är helt avstängd håller du strömbrytaren nedtryckt igen tills HP-logotypen visas på skärmen.
  Kontrolla att enheten nu visas i HP File Manager. Om lagringsenheten fortfarande inte är tillgänglig kan datorn behöva service. Kontakta HP för support.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...