hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Enterprise - Avancerad konfiguration med HP-verktyg för macOS

Använd HP-verktyg för att kontrollera skrivarstatus eller när du vill visa eller ändra skrivarinställningar från datorn.
Använd HP-verktyg om skrivaren är ansluten med en USB-kabel eller är ansluten till ett TCP/IP-baserat nätverk.
Öppna HP-verktyg
 1. På datorn öppnar du Systeminställningar och klickar sedan på Skrivare och fax eller Skriv ut och skanna eller Skrivare och skannrar.
 2. Välj skrivaren i listan.
 3. Klicka på knappen Alternativ och tillbehör.
 4. Klicka på fliken Verktyg.
 5. Klicka på knappen Öppna skrivarprogram.
Funktioner för HP-program
Verktygsfältet HP-verktyg innefattar de här alternativen:
 • Enheter: Klicka på den här knappen när du vill visa eller dölja Mac-produkter som hittats av HP-verktyg.
 • Alla inställningar: Klicka på det här programmet och du vill återgå till huvudvyn för HP-verktyget.
 • HP:s support: Klicka på den här knappen om du vill öppna en webbläsare och gå till HP-supportwebbplatsen för produkten.
 • Förbrukningsmaterial: Klicka på den här knappen om du vill öppna HP SureSupply-webbplatsen.
 • Registrering: Klicka på den här knappen om du vill öppna HP-registreringswebbplatsen.
 • Återvinning: Klicka på den här knappen om du vill öppna HP Planet Partners Recycling Program-webbplatsen.
HP-verktyg består av sidor som du kan öppna genom att klicka i listan Alla inställningar. Följande tabell visar vilka åtgärder som är tillgängliga med HP-verktyg.
Objekt
Beskrivning
Status för förbrukningsmaterial
Visar status för skrivarens förbrukningsmaterial och tillhandahåller länkar för onlinebeställning.
Information om enheten
Visar information om den valda skrivaren.
Filöverföring
Överför filer från datorn till skrivaren.
Överföring av teckensnitt
Överför teckensnittsfiler från datorn till skrivaren.
HP Connected
Öppnar HP Connected-webbplatsen.
Uppdatera inbyggd programvara
Överför en uppdateringsfil för den inbyggda programvaran till skrivaren.
  obs!
Det här alternativet är bara tillgängligt när du öppnat menyn Visa mig och valt alternativet Visa avancerade alternativ.
Kommandon
Skickar specialtecken eller utskriftskommandon till skrivaren efter utskriften.
  obs!
Det här alternativet är bara tillgängligt när du öppnat menyn Visa mig och valt alternativet Visa avancerade alternativ.
Hantering av förbrukningsmaterial
Konfigurerar hur skrivaren ska reagera när förbrukningsmaterial börjar ta slut.
Konfigurering av fack
Ändrar standardinställningarna för pappersfack.
Utmatningsenheter
Hanterar inställningar för extra utmatningstillbehör.
Dubbelsidigt läge
Aktiverar läget för automatisk dubbelsidig utskrift.
EconoMode och tonertäthet
Konfigurerar inställningar för att spara toner.
Varningar via e-post
Konfigurerar automatiska varningar via e-post för vissa skrivarförhållanden, till exempel när förbrukningsmaterial måste bytas, fack är tomma, luckor är öppna eller om papperstrassel har uppstått.
Upplösning
Ställer in en standardupplösning för utskrifter.
Skydda direktportar
Inaktiverar utskrift via USB eller parallella portar.
Lagrade utskrifter
Hanterar utskriftsjobb som lagras på skrivarens hårddisk.
Nätverksinställningar
Konfigurerar nätverksinställningarna, t.ex. inställningarna för IPv4 och IPv6.
Ytterligare inställningar
Ger åtkomst till den inbäddade HP-webbservern.
Skanna till e-post
Endast MFP-modeller
Öppnar sidan i den inbäddade HP-webbservern för konfigurering av inställningar för skanning till e-post.
  obs!
Det fungerar inte med USB-anslutningar.
Skanna till nätverksmapp
Endast MFP-modeller
Öppnar sidan i den inbäddade HP-webbservern för konfigurering av inställningar för skanning till en nätverksmapp.
  obs!
Det fungerar inte med USB-anslutningar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...