hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 - Rensa papperstrassel i häftestillbehöret

Åtgärda papperstrassel i den främre vänstra luckan på häftestillbehöret

 1. Öppna den vänstra luckan.
  Figur : Öppna luckan
 2. Flytta den nedre frigöringsspaken för trassel åt höger och ta sedan bort eventuellt papper.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 3. Flytta det nedre frigöringshandtaget för trassel åt vänster.
 4. Flytta det övre frigöringshandtaget för trassel åt höger och ta sedan bort eventuellt papper.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 5. Flytta det övre frigöringshandtaget för trassel åt vänster.
 6. Öppna den nedre luckan på häftestillbehöret.
  Figur : Öppna luckan
 7. Vrid den nedre frigöringsratten för trassel moturs.
  Figur : Vrid på positionsratten
 8. Tryck på frigöringsratten för trassel och vrid den medurs.
  Figur : Skjut in och vrid på frigöringsratten för trassel
 9. Ta bort allt papper i den nedre luckan på häftestillbehöret och stäng luckan.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 10. Stäng den främre vänstra luckan.
  Figur : Stäng luckan

Ta bort papper som har fastnat

 1. Dra i spärren överst på efterbehandlaren och dra bort efterbehandlaren så långt det går.
  Figur : Dra ut efterbehandlaren ur produkten
 2. Ta bort allt papper från området.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 3. Montera efterbehandlaren.
  Figur : Montera efterbehandlaren

Åtgärda trassel i häftningsenhet 1

 1. Lyft på åtkomstluckan för papperstrassel för utmatningsplatsen och ta försiktigt bort allt papper som fastnat.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 2. Vänta i tre sekunder och öppna sedan den främre luckan till vänster.
  Figur : Öppna luckan
 3. Ta bort häftkassetten genom att dra den utåt och sedan ta bort den.
  Figur : Ta ut häftkassetten
 4. Lyft upp den lilla metallspaken på framsidan av häftkassetten.
  Figur : Lyft spaken
 5. Ta bort de häftklamrar som har fastnat från häftkassetten.
  Figur : Ta bort igensatta häftklamrar
 6. Tryck den lilla metallspaken nedåt på framsidan av häftkassetten.
  Figur : Sänk ned spaken
 7. Sätt i häftkassetten. Tryck nedåt på häftkassetten tills den klickar på plats.
  Figur : Sätt i häftkassetten
 8. Stäng den främre vänstra luckan.
  Figur : Stäng luckan

Rensa klamrar som fastnat i häftestillbehöret

 1. Öppna den vänstra luckan.
  Figur : Öppna luckan
 2. Flytta den nedre ledaren åt höger och ta sedan bort eventuellt papper.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 3. Flytta den nedre ledaren åt vänster.
 4. Ta tag i det gröna handtaget och dra ut häftningsvagnen.
  Figur : Dra ut häftningsvagnen
 5. Dra i det gröna handtaget på häftningsenheten mot dig och vrid det uppåt. Tryck handtaget inåt så att det låses i sitt läge.
  Figur : Lyft häftkassetterna
 6. Ta tag i ändarna på var och en av häftkassetterna och ta ut dem ur hållaren genom att dra kraftigt uppåt.
  Figur : Ta bort häftkassetterna
 7. Tryck ned knappen för frigöring vid trassel av pappersstopp på baksidan av sadel-häftkassetten, tryck på plattan på kassettens framsida och ta sedan ta bort häftklamrar som fastnat.
  Figur : Ta bort de häftklamrar som har fastnat
 8. Tryck nedåt på framsidan av sadel-häftkassetten och stäng den.
  Figur : Stäng trasselrensningsplattan
 9. Sätt i häftkassetterna.
  Figur : Sätt i häftkassetterna
 10. Dra handtaget på häftkassetthållaren mot dig och vrid det sedan till sitt ursprungliga nedåtriktade läge. Lås det i sitt läge genom att trycka handtaget inåt.
  Figur : Sänk häftkassetterna
 11. Skjut in sadelhäftningsvagnen.
  obs!
  Om sadelhäftningsvagnen inte är lätt att skjuta in i efterbehandlaren är häftningsenheten inte ordentligt stängd. Dra ut sadelhäftningsvagnen från efterbehandlaren och sätt tillbaka häftningsenheten.
  Figur : Skjut in häftningsvagnen
 12. Stäng den främre vänstra luckan.
  Figur : Stäng luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...