hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 - Åtgärda papperstrassel i duplexenheten

Åtgärda papperstrassel i duplexenheten
 1. Dra i spärren överst på efterbehandlaren och dra bort efterbehandlaren så långt det går.
  Figur : Dra ut efterbehandlaren ur produkten
 2. Öppna den vänstra luckan.
  Figur : Öppna den vänstra luckan
 3. Lyft på åtkomstluckan för papperstrassel på duplexenheten.
  Figur : Öppna åtkomstluckan för papperstrassel
 4. Ta försiktigt bort eventuellt papper som fastnat eller gått sönder i det här området genom att dra ut det ur produkten.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 5. Tryck nedåt för att lossa spärren på duplexenheten.
  Figur : Tryck nedåt för att lossa spärren
 6. Dra duplexenheten rakt ut ur skrivaren tills det tar stopp.
  Figur : Ta bort duplexenheten
 7. Lyft upp den första åtkomstluckan för papperstrassel och ta bort de papper som har fastnat.
  Figur : Lyft upp åtkomstluckan för papperstrassel och ta bort de papper som har fastnat
 8. Lyft upp den andra åtkomstluckan för papperstrassel och ta bort de papper som har fastnat.
  Figur : Lyft upp åtkomstluckan för papperstrassel och ta bort de papper som har fastnat
 9. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 10. Ta bort papper som har fastnat vid öppningen under tonerkassetten.
  Figur : Ta bort papper som fastnat
 11. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan
 12. Skjut in duplexenheten i ledarna som på bilden tills det klickar på plats.
  Figur : Installera duplexenhet
 13. Stäng den vänstra luckan.
  Figur : Stäng den vänstra luckan
 14. Montera efterbehandlaren.
  Figur : Montera efterbehandlaren

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...