hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 - Byt ut tonerkassetten

Byt ut tonerkassetten

Du kan fortsätta skriva ut med den aktuella kassetten tills omfördelning av tonern inte längre ger acceptabel utskriftskvalitet. Om du vill omfördela tonern, ta bort tonerkassetten från skrivaren och vippa försiktigt på tonerkassetten fram och tillbaka så att tonern omfördelas. Det finns bildanvisningar för byte av kassett. Sätt tillbaka tonerkassetten i skrivaren och stäng luckan.
Följande bild visar tonerkassettkomponenter.
  Figur : Tonerkassettkomponenter, baksida
 1. BildtrummaVidrör inte den gröna rullen. Om du gör det kan kassetten skadas.
 2. Minneskrets
  varning!
Om du får toner på kläderna torkar du av den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Information om hur du återvinner använda tonerkassetter finns på tonerkassettens förpackning.
 1. Öppna den främre luckan. Se till att luckan är helt öppen.
  Figur : Öppna luckan
 2. Tryck på knappen på spaken och vrid sedan spaken på tonerkassetten nedåt.
  Figur : Släpp spaken på tonerkassetten
 3. Ta tag i handtaget på den använda tonerkassetten och ta bort den genom att dra den utåt.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 4. Ta ut den nya tonerkassetten ur den skyddande påsen.
  Figur : Ny tonerkassett
 5. Håll i båda sidorna av tonerkassetten och skaka den 5-6 gånger.
  Figur : Vippa tonerkassetten
 6. Passa in tonerkassetten i ledaren och skjut in den i produkten. Tonerkassetten kommer att sjunka något när den är på plats.
  Figur : Installera tonerkassetten
 7. Tryck på knappen på spaken och vrid sedan spaken på tonerkassetten uppåt.
  Figur : Lås spaken på tonerkassetten
 8. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...