hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro MFP M435nw - Rensa papperstrassel i fack 3 (tillval)

Rensa papperstrassel i fack 3 (tillval)
 1. Ta bort facket från produkten.
  Figur : Öppna facket
 2. Ta bort papperet i facket och släng eventuellt skadat papper.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 3. Kontrollera att pappersledarna är justerade efter rätt pappersstorlek.
  Figur : Rikta in pappersledaren
 4. Fyll på papper i facket. Kontrollera att bunten ligger plant i alla fyra hörn och att bunten inte överstiger markörerna för maxhöjden.
  Figur : Fyll på papper i facket
 5. Sätt tillbaka och stäng facket.
  Figur : Stänga facket
 6. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 7. Ta bort tonerkassetten.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 8. Lyft upp trasselrensningsplattan och ta försiktigt bort de papper som har fastnat. Använd båda händerna när du drar ut papperet för att undvika att det går sönder.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 9. Sätt tillbaka tonerkassetten.
  Figur : Sätt in tonerkassetten
 10. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...