hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro MFP M435nw - Byt ut tonerkassetten

Byt ut tonerkassetten
När en tonerkassett når slutet av sin livslängd uppmanas du beställa en ny. Du kan fortsätta skriva ut med den aktuella kassetten tills omfördelning av tonern inte längre ger acceptabel utskriftskvalitet.
Du kan fortsätta skriva ut med den aktuella kassetten tills omfördelning av tonern inte längre ger acceptabel utskriftskvalitet. Om du vill omfördela tonern, ta bort tonerkassetten från skrivaren och vippa försiktigt på tonerkassetten fram och tillbaka så att tonern omfördelas. Det finns bildanvisningar för byte av kassett. Sätt tillbaka tonerkassetten i skrivaren och stäng luckan.
Följande bild visar tonerkassettkomponenter.
  Figur : Tonerkassettkomponenter
 1. Bildtrumma (var noga med att inte röra vid bildtrumman).
 2. Minneskrets
 3. Packtejp
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 2. Ta bort den gamla tonerkassetten
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 3. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen. Placera den gamla tonerkassetten i påsen och lämna den till återvinning.
  Figur : Ta ut den nya tonerkassetten från förpackningen
 4. Fatta tag i båda sidorna på tonerkassetten och fördela tonerpulvret genom att försiktigt skaka den.
    varning!
  Rör inte bildtrumman.
  Figur : Vicka tonerkassetten försiktigt
 5. Ta bort tejpen. Böj fliken på kassettens vänstra sida tills den bryts loss. Dra i fliken tills all tejp avlägsnats från kassetten. Lägg fliken och tejpen i tonerförpackningen så att den kan återvinnas.
  Figur : Ta bort tejpen
 6. Rikta in tonerkassetten mot spåren i skrivaren och skjut in kassetten tills den sitter fast ordentligt.
  Figur : Sätt in tonerkassetten
 7. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...