hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro MFP M435nw - Fylla på fack 2

Fack 2 rymmer upp till 250 ark 75 g/m2-papper. Om papperet är tyngre, rymmer facket inte så många ark. Se till att facket inte är överfullt. Det stöder klippark i vikterna 60–120 g/m2.
För information om rätt pappersriktning vid påfyllning av papper i det här facket, se Fack 2, pappersorientering.
  varning!
Skriv inte ut på kuvert, etiketter eller pappersstorlekar som inte hanteras från fack 2. Skriv ut endast på sådana papperstyper från fack 1.
 1. Dra ut och lyft upp facket och ta bort det från produkten.
  obs!
  Öppna inte facket medan det används.
  Figur : Öppna facket
 2. Tryck in spärren på vänstra pappersledaren och dra sidoledarna till rätt pappersstorlek.
  Figur : Rikta in pappersledaren
 3. Om du fyller på B4, A3, 11 x 17, Legal eller Oficio 8,5 x 13 låser du upp den bakre pappersledaren med skjutlåset på fackets baksida.
  Figur : Lås upp den bakre pappersledaren
 4. Justera fackets längd till rätt pappersstorlek.
  Figur : Rikta in pappersledaren
 5. Fyll på papper i facket. Kontrollera att pappersledarna ligger an lätt mot bunten, men inte böjer den.
  Pappersformatet avgör hur du bör placera papperet i facket. Mer information finns i Fack 2, pappersorientering.
  obs!
  För att undvika papperstrassel ska du inte fylla på för mycket papper i facket. Kontrollera att buntens överkant håller sig under indikeringen för fullt fack.
  Figur : Fyll på papper i facket
  obs!
  Om facket inte är ordentligt justerat, kan ett felmeddelande visas under utskrift och papperet kan fastna.
 6. Skjut in facket helt i produkten.
  Figur : Stänga facket
 7. Använd produktens kontrollpanel till att konfigurera pappersstorleken och typen så att det motsvarar det papper som är påfyllt i facket.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på produktens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   Systeminstallation
   Pappersinställning
   Fack 2
  3. Tryck på Pappersstorlek och välj rätt storlek.
  4. Tryck på Pappersstorlek och välj rätt typ.

Fack 2, pappersorientering

Papperstyp
Pappersstorlek
Fylla på papper
Klippark
Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K och specialstorlekar
Långa sidan mot fackets främre sida
A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8,5 x 13 och specialstorlekar
Långa sidan mot fackets sida
Förtryckt, hålat eller brevpapper
Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K och specialstorlekar
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets högra sida
A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8,5 x 13 och specialstorlekar
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets främre sida

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...