hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - Felsöka HP Jetdirect 2800w NFC- och Wireless Direct-tillbehör

Använd felsökningsinformationen för att lösa problem.
obs!
Du kan avgöra om HP NFC och HP Wireless Direct-utskrift är aktiverade på skrivaren genom att skriva ut en konfigurationssida från skrivarens kontrollpanel. Om en sida med Trådlöst är inkluderad är HP Jetdirect 2800w NFC- och Wireless Direct-tillbehöret aktiverat på skrivaren.

Antal HP Jetdirect 2800w NFC- och Wireless Direct-tillbehörsklienter

Med nuvarande teknik är antalet aktivt anslutna trådlösa klienter begränsat till fem. Använd följande information för att avgöra om gränsen har nåtts:
 • Titta på ikonen för trådlöst på skrivarens kontrollpanel. Om ikonen är röd (i stället för den normala blå) har gränsen nåtts.
 • Titta på anslutningarna som visas på skrivarens konfigurationssida. Den aktuella trådlösa anslutningen för varje enhet visas i listan med MAC-adress och IP-adress.
 • Granska händelseloggens meddelanden.

Visa den mobila enhetens MAC-adress

Använd följande information för att visa enhetens MAC-adress.

iOS

 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Tryck på Allmänt och sedan på Om.
 3. Rulla ned till Wi-Fi-adress.

Android (telefon eller surfplatta)

 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Tryck på Om telefonen eller Om surfplattan, beroende på enhet.
 3. För Android-telefoner trycker du på Maskinvaruinformation. För Android-surfplattor trycker du på Status.

Koppla från en trådlös anslutning

Använd följande information för att koppla från en trådlös anslutning.

iOS

 1. Tryck på Inställningar och därefter på Wi-Fi.
 2. Välj symbolen större än (>) intill det nätverk du vill koppla från anslutningen till.
 3. Tryck på Glöm det här nätverket.
 4. Tryck på Glöm för att bekräfta.
Mer information om Apple iOS-produkter och användning finns på: www.apple.com/support/.
obs!
När du ansluter en Apple iOS-enhet, till exempel iPhone® eller iPad®, som använder iOS 5+ till HP Wireless Direct-skrivaren, slutar inte anslutningsstatusikonen att snurra. Det är normalt och visar att HP Wireless Direct-anslutningen inte ger Internetåtkomst. Eftersom HP Wireless Direct bara är en anslutning mellan den mobila enheten och skrivaren kan inte den mobila enheten ansluta till Internet via skrivaren.

Android

obs!
De faktiska stegen skiljer sig lite åt beroende på Android OS-version.
 1. Aktivera Wi-Fi om det behövs.
 2. Tryck på ikonen Inställningar.
 3. Tryck på ikonen Trådlöst och nätverk (Wi-Fi). (I vissa Android OS-versioner trycker du på ikonen Wi-Fi-inställningar.)
 4. På skärmen Trådlöst och nätverk (Wi-Fi) eller Wi-Fi-inställningar trycker du på nätverksnamnet.
 5. Tryck på Glöm i dialogrutan som visas.
obs!
En Android-enhet kopplar inte från (glömmer) ett trådlöst nätverk som är inom området.
Mer information om Google Android OS-produkter och användning finns på: www.support.google.com/android.

Symbian

Om du vill ha information om att koppla från en trådlös anslutning (HP Wireless Direct-aktiverad skrivare), söker du efter detta ämne på: http://discussions.nokia.com.

Windows 8

HP ePrint-programmet som används på Windows 8 kopplar automatiskt från det trådlösa nätverket när utskriftsjobbet slutförts.

Mac OS X

Den trådlösa anslutningen till skrivaren kopplas automatiskt från ungefär en minut efter det att utskriftsjobbet slutförts.
Om du vill återupprätta HP Wireless Direct-anslutningen väljer du SSID-namnet i listan med tillgängliga trådlösa anslutningar:
 1. Under menyradsikonen Trådlöst väljer du Annat trådlöst nätverk.
 2. På skärmen Upptäckta skrivare väljer du skrivarens SSID.
  obs!
  HP Wireless Direct-skrivarens namn har formatet HP-Print-XY-Printer_Model LaserJet. Bokstäverna XY representerar de två sista tecknen i MAC-adressen (Media Access Control) för HP Jetdirect 2800w NFC- och Wireless Direct-tillbehöret.

Felsökning

Det går inte att skriva ut eller kommunikationsproblem uppstår.
Orsak
Åtgärd
Den mobila enheten och skrivaren finns inte i samma nätverk. Den mobila enheten är till exempel ansluten till Internet via ett befintligt trådlöst nätverk (WLAN). HP Jetdirect 2800w NFC- och Wireless Direct-tillbehöret kan inte ansluta till WLAN.
Vanliga fel omfattar kommunikationsfel, det trådlösa nätverkskortet som används eller att anslutningen är upptagen. HP ePrint-programmet kanske till exempel rapporterar Kommunikationen med skrivaren misslyckades, vilket kan bero på:
 • Den mobila enheten och skrivaren finns inte i samma nätverk
 • Den mobila enhetens trådlösa anslutning är upptagen
 • HP Connected-data är inte tillgängliga
Koppla från den mobila enheten från WLAN och anslut den till skrivarens SSID (HP Wireless Direct-nätverk).
obs!
Om du blockerar åtkomsten till WLAN/Internet begränsas dataförlusterna vid nedladdning och utskrift.
Skrivarens kontrollpanel visar följande fel: USB-FEL – Ogiltig USB-enhet ansluten. Ta bort den.
Orsak
Åtgärd
Skrivarens inbyggda programvara kan behöva uppdateras.
Om HP-skrivaren stöds uppdaterar du skrivarens inbyggda programvara.
obs!
Om du vill använda HP Jetdirect 2800w med vissa HP-skrivare/MFP-enheter måste du ställa in HP FutureSmart-nivån på 3 med hjälp av HP Embedded Web Server (EWS). Mer information om hur du ställer in HP FutureSmart-nivån finns här: Skrivare som har stöd för HP Jetdirect 2800w NFC- och Wireless Direct-tillbehör.
Utskrift via det trådlösa nätverket (WLAN) slutar fungera när HP Jetdirect 2800w NFC- och Wireless Direct-tillbehöret har installerats.
Orsak
Åtgärd
Både HP Jetdirect 2800w NFC- och Wireless Direct-tillbehöret och HP Jetdirect 2700w USB trådlös skrivarserver installeras på samma skrivare.
HP stöder inte installation av båda enheterna på samma skrivare. (HP Jetdirect 2800w NFC- och Wireless Direct-tillbehöret får företräde.)
Utskriftsjobben sker ytterst långsamt eller signalstyrkan är dålig.
Orsak
Åtgärd
Metallföremål eller radiosignaler orsakar störningar.
Den mobila enheten är för långt från skrivaren.
Byta skrivarens orientering.
Minska eller ta bort störningskällor. Metallföremål kan absorbera eller försvaga radiosignaler och enheter som mikrovågsugnar och trådlösa telefoner använder liknande radiofrekvenser.
Minska avståndet mellan skrivaren och den mobila enheten.

Vanliga frågor

Fråga
Svar
Hur är den trådlösa räckvidden för HP Wireless Direct?
Den är ungefär samma som för andra trådlösa enheter. Den kan ha en något svagare signal än en normal åtkomstpunkt (till exempel en router).
Vilken frekvens använder HP Wireless Direct?
2,4 GHz.
Vad händer om jag ansluter en sjätte enhet? Kommer det ett felmeddelande?
Eftersom skrivaren inte upptäcker om ytterligare en enhet försöker ansluta är det den mobila enheten som genererar ett meddelande. Titta efter ett meddelande som lyder ungefär som följande: Det går inte att ansluta till den trådlösa enheten.
Kan skrivaren ha en dator ansluten via USB, ett kabelanslutet nätverk (LAN), och enheter anslutna via HP Wireless Direct samtidigt utan att det uppstår störningar?
I allmänhet, ja. När LAN-anslutningen används förlorar dock HP Wireless Direct visst protokollstöd. Det kan till exempel påverka HP ePrint-programvaran för Windows 8 vid försök att automatiskt upptäcka skrivaren via en HP Wireless Direct-anslutning. Om detta inträffar behöver du bara ange IP-adressen för Wireless Direct. Den här situationen påverkar inte mobila enheter eller Mac-enheter eftersom de identifieras på ett annat sätt.
HP NFC är ett sätt att underlätta anslutning, inte en överföringsmetod. Med funktionen upprättas anslutningen och därefter används Wireless Direct-utskrift eller annat protokoll för att skicka jobbet. När du trycker på Skriv ut överförs följande information till drivrutinen:
 • IP-adress
 • SSID (Wireless Direct-information) och lösenordet
 • E-postadress i molnet
  obs!
  Denna måste först anges som tillåten i HP ePrint Center/HP Connected.
HP ePrint-information:
 • Om en HP Wireless Direct-anslutning är tillgänglig visas meddelandet Skickar utskriftsjobbet i HP ePrint-programmet och utskriften utförs.
 • Om ingen HP Wireless Direct-anslutning är tillgänglig visas ett meddelande med anvisningar om att aktivera HP Wireless Direct i HP ePrint-programmet.
 • Om enheten måste kopplas från ett annat nätverk för att kunna skriva ut, visas ett meddelande i HP ePrint-programmet om att du ska bryta den aktuella anslutningen.

Ytterligare information

Om du vill ha mer information om HP Wireless Direct går du till: Center för trådlös utskrift – HP Wireless Direct.
Om du vill ha mer information om HP ePrint-programmet inklusive vanliga frågor går du till: www.hp.com/go/eprintsoftware. Klicka på Dokumentation för att ladda ned användarhandboken.
Se ytterligare information om installation, konfiguration och felsökning på www.hp.com/go/jd2800wSupport eller skanna QR-koden (Quick Response) med din mobila enhet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...