hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Windows 11

  Hitta vanliga frågor och svar här.

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro MFP M176, M177 - Byt ut tonerkassetten

Byt ut tonerkassetten

När en tonerkassett når slutet av sin livslängd uppmanas du beställa en ny. Du kan fortsätta skriva ut med den aktuella kassetten tills omfördelning av tonern inte längre ger acceptabel utskriftskvalitet.
 1. Rotera tonerkassetterna så att du kommer åt den kassett som behöver bytas ut.
  • LCD-kontrollpanel: Tryck på knappen Rotera kassetter så att du kommer åt den kassett som behöver bytas ut. På kontrollpanelen visas den kassett som är tillgänglig vid rotationen.
  • Pekkontrollpanel: Tryck på ikonen Förbrukningsmaterial för den kassett som behöver bytas ut. Kassetterna roterar till den kassett du väljer.
  Figur : Rotera kassetterna
 2. Lyft upp skannerenheten.
  Figur : Lyft upp skannerenheten
 3. Öppna den övre luckan.
  Figur : Öppna det övre höljet.
 4. Ta bort tonerkassetten.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 5. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen. Placera den gamla tonerkassetten i påsen och lämna den till återvinning.
  Figur : Ta ut den nya tonerkassetten från förpackningen
 6. Fatta tag i båda sidorna på tonerkassetten och fördela tonerpulvret genom att försiktigt skaka den.
  Figur : Vicka tonerkassetten försiktigt
 7. Ta tag i tonerkassetten i mitthandtaget och dra sedan av skyddsplastfilmen från kassetten.
    varning!
  Vidrör inte slutarluckan eller valsens yta.
  Figur : Ta bort plastskyddet
 8. Böj fliken på kassettens vänstra sida tills den bryts loss. Dra i fliken tills all tejp avlägsnats från kassetten. Lägg fliken och tejpen i förpackningen så att den kan återvinnas.
  Figur : Ta bort tejpen
 9. Rikta in tonerkassetten mot spåren i skrivaren och skjut in kassetten tills den sitter fast ordentligt.
  obs!
  Kontrollera att tonerkassettfärgen överensstämmer med karusellpositionen genom att jämföra färgetiketten på tonerkassetten med färgetiketten på karusellplatsen.
  Figur : Sätt in tonerkassetten
 10. Stäng den övre luckan.
  Figur : Stäng den övre luckan
 11. Rotera till nästa kassett som behöver bytas ut.
  • LCD-kontrollpanel: Tryck på knappen Rotera kassetter för att gå till nästa kassett. Upprepa denna process tills du är klar med att byta ut tonerkassetterna.
  • Pekkontrollpanel: Tryck på ikonen Förbrukningsmaterial för den kassett som behöver bytas ut. Kassetterna roterar till den kassett du väljer. Upprepa denna process tills du är klar med att byta ut tonerkassetterna.
  Figur : Rotera kassetterna
  obs!
  Den övre luckan måste vara stängd för att kassetterna ska kunna rotera.
 12. När kassetterna har ersatts stänger du skannerenheten.
  Figur : Sänk skannerenheten

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...