hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Konfigurera skrivarens maskinvara för allt-i-ett-skrivarserierna HP Officejet 2620 och Deskjet Ink Advantage 2640

Inledning
Det här dokumentet beskriver hur du installerar produktens fysiska delar. Gå igenom dessa steg innan produktens programvara installeras på datorn.
Installera skrivaren
Följ dessa steg för.
Innehållet kan variera i olika länder/regioner. Se förpackningen för information om vilka artiklar som medföljer i kartongen.
Steg två: Packa upp skrivaren
 1. Ta ut skrivaren ur plasten och avlägsna sedan all förpackningstejp från skrivarens fram- och baksida.
 2. Fäll ned utmatningsfacket, öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna och ta sedan bort all tejp och förpackningsmaterial från skrivarens insida.
   Figur : Fäll ned utmatningsfacket, öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna och ta sedan bort all tejp och förpackningsmaterial
   Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna och ta sedan bort all tejp och förpackningsmaterial.
  1. Fäll ned utmatningsfacket och öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna
  2. Ta bort all tejp och förpackningsmaterial från åtkomstluckan till bläckpatronerna
 3. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
 4. Återvinn förpackningsmaterialet.
  Figur : Återvinn förpackningsmaterialet
  Bild: Återvinn förpackningsmaterialet.
Steg tre: Slå på strömmen
Viktigt! Skrivaren ha en skyddande plastdekal med en bild av en aktiv skrivarkontrollpanel. Ta bort dekalen från kontrollpanelen innan du fortsätter med det här steget.
 1. Koppla in nätadapterkabeln på baksidan av skrivaren, anslut strömkabeln till nätadaptern och koppla sedan in den andra änden av strömkabeln till eluttaget.
  Figur : Anslut nätadaptern och strömkabeln
  Bild: Anslut strömsladden.
 2. Tryck på strömknappen för att starta skrivaren.
  Figur : Starta skrivaren
  Bild: Starta skrivaren.
 3. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du går vidare till nästa steg.
Steg fyra: Välj språk och land/region
När du slår på skrivaren första gången blir du uppmanad att välja språk och region. Följ stegen nedan för att ställa in standardspråk och land/region för skrivaren.
 1. Tryck på nedåtpilen () på skrivarens kontrollpanel tills önskat språk markeras och tryck sedan på OK.
 2. Välj Ja och bekräfta sedan valet genom att trycka på OK.
  Figur : Välj språk
  Bild: Välj språk
 3. Upprepa stegen för att välja land/region.
Steg fem: Sätt i bläckpatronerna
 1. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Vagnen flyttar sig in i åtkomstområdet. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
 2. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen och ta bort plasttejpen genom att dra i fliken.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort skyddstejpen.
 3. Håll bläckpatron i en något uppåtriktad vinkel med bläckpatronkontakterna vända mot skrivarens baksida. Skjut in bläckpatron på den tomma hållaren.
  Kontrollera att bläckpatronens färg stämmer överens med färgen på bläckpatronspärren.
  • Trefärgspatronen ska sitta i vänster hållare.
  • Den svarta bläckpatronen ska sitta i höger hållare.
  Figur : Sätt i bläckpatronen
  Bild: Sätt i bläckpatronen.
 4. Tryck bläckpatronen framåt tills det klickar och den låses på plats.
  Figur : Tryck bläckpatronen på plats
  Bild: Tryck bläckpatronen på plats
 5. Upprepa de här stegen när du sätter in den andra bläckpatronen.
 6. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna. Du ombeds fylla på med papper i pappersfacket.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
Steg sex: Fyll på med papper och rikta in bläckpatronerna
Följ stegen nedan för att fylla på med vanligt vitt papper i U.S. letter- eller A4-format i pappersfacket.
 1. Fäll upp inmatningsfacket.
  Figur : Fäll upp inmatningsfacket
  Bild: Fäll upp inmatningsfacket
 2. Öppna utmatningsfacket och dra ut förlängningsdelen.
  Figur : Öppna utmatningsfacket och dra ut förlängningsdelen
  Bild: Öppna utmatningsfacket och dra ut förlängningsdelen
 3. Skjut pappersledarna för bredd till det yttersta läget.
  Figur : Skjut pappersledarna för bredd till det yttersta läget
  Bild: Skjut ut pappersledarna för bredd
 4. Fyll på med en hög vanligt vitt papper i U.S. letter- eller A4-format i inmatningsfacket och skjut sedan pappersledarna för bredd inåt tills de vilar mot kanterna på papperet.
  Figur : Fyll på med papper i facket och justera pappersledarna för bredd
  Bild: Fyll på papper i facket.
 5. Tryck på OK och följ sedan anvisningarna på kontrollpanelen för att starta inriktningen av bläckpatronerna. Skrivaren riktar in bläckpatronerna och skriver sedan ut en inriktningssida.
 6. Slutför inriktningen av bläckpatronerna genom att följa stegen på inriktningssidan.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...