hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP datorer - använda Skype för att genomföra röst- och videosamtal över Internet (Windows 8)

Dokumentet avser HP-datorer med Windows 8.
Med Skype kan du använda HP-datorn för att genomföra gratis röst- och videosamtal till vänner, familj, medarbetare och andra Skype-kontakter, men även sända direktmeddelanden, videomeddelanden och filer.

Innan du börjar

Om du vill använda Skype behöver du:
 • Internetanslutning med hög hastighet.
 • Högtalare: Inbyggda högtalare, högtalare som kan anslutas externt, hörlurar eller ett kombinerat hörlur/mikrofon-headset.
 • Webbkamera: En inbyggd webbkamera eller en webbkamera som kan anslutas externt.
 • Mikrofon: En inbyggd mikrofon, en mikrofon som kan anslutas externt, en webbkamera med en inbyggd mikrofon eller ett kombinerat hörlur/mikrofon-headset.
  obs!
  För bästa resultat bör du använda ett headset med en inbyggd mikrofon och hörlurar.

Systemkrav

Bandbreddskrav

Vilken bandbredd som är nödvändig för Skype-samtal varierar beroende på typen av samtal.
Samtalstyp
Lägsta hämtningshastighet
Lägsta överföringshastighet
Rekommenderad hämtningshastighet
Rekommenderad överföringshastighet
Röstsamtal
30 kb/s
30 kb/s
100 kb/s
100 kb/s
Videosamtal
128 kb/s
128 kb/s
300 kb/s
300 kb/s
Skärmdelning (endast för Skype med Windows för stationära datorer)
128 kb/s
128 kb/s
300 kb/s
300 kb/s
Högkvalitativa videosamtal
400 kb/s
400 kb/s
500 kb/s
500 kb/s
HD-videosamtal
1,2 Mb/s
1,2 Mb/s
1,5 Mb/s
1,5 Mb/s

Installation och inställning av Skype för Windows 8

Om Skype för Windows 8 inte installerats på datorn använder du följande steg för att komma igång.
 1. Logga in på Windows 8.
 2. På startskärmen klickar du på fliken Windows Store.
 3. I Windows Store skriver du Skype.
  Sökraden öppnas med Skype i sökfältet.
 4. Klicka på ikonen Skype i sökresultatet.
  Figur : Skype i Windows Store-sökresultatet
  Skype, inringat i rött, i Windows Store-sökresultatet
 5. I Skype-appen i Windows Store klickar du på knappen Installera.
 6. Logga in på Windows som administratör och klicka sedan på Spara.
 7. Om Skype ska få åtkomst till webbkameran och mikrofonen trycker du på Tillåt.
  Figur : Tillåta Skype att få åtkomst till webbkameran och mikrofonen
  Fönstret som begär tillstånd för åtkomst till webbkameran och mikrofonen med Tillåt inringat i rött
 8. Om Skype ska kunna köras i bakgrunden trycker du på knappen Tillåt.
 9. På startskärmen klickar du på panelen Skype för att ställa in kontot.
  Figur : Panelen Skype på startskärmen
  Panelen Skype, inringad i rött, på startskärmen i Windows 8
 10. Klicka på något av följande alternativ beroende på om du redan har ett konto med Skype:
  • Jag har ett Skype-konto
  • Jag är ny med Skype
 11. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. När du är klar med den här processen loggar du in med ditt Microsoft-konto.

Lägga till kontakter och godkänna kontaktbegäranden

När du har installerat Skype för Windows 8 och konfigurerar kontot följer du nedanstående steg för att börja lägga till kontakter.
 1. Logga in på Skype.
 2. På Skype-kontots startsida lägger du till kontakter genom att högerklicka på ett tomt utrymme på sidan och sedan klicka på ikonen Lägg till kontakt i det nedre högra hörnet.
  Figur : Lägga till ett kontaktalternativ
  Knappen Lägg till kontakt på en användarsida i Skype
  Sökraden öppnas på höger sida i fönstret.
 3. I sökfältet anger du namn, e-postadress eller Skype-namn på någon du vill lägga till som kontakt och sedan trycker du på Retur.
  Figur : Sökraden i Skype
  Sökraden i Skype med ett kontaktnamn skrivet i sökfältet.
  Sidan för sökresultat öppnas.
 4. Klicka på namnet på den önskade kontakten i listan med sökresultaten till vänster eller, om kontakten inte finns i sökresultatet, klicka på sökkatalogknappen och välj kontakten bland sökresultatet.
  Figur : Sökresultat för kontakter
  Kontaktkatalogsökresultat med en vald kontakt
 5. Klicka på knappen Lägg till kontakter i konversationsfönstret.
  Figur : Lägg till kontakter
  Ett konversationsfönster med knappen Lägg till kontakter inringad i rött
  En kontaktbegäran öppnas.
 6. Gör önskade ändringar eller tillägg i kontaktbegäran och klicka sedan på Skicka.
  Figur : Ny kontaktbegäran
  En ny kontaktbegäran med knappen Skicka inringad i rött
  Den nya kontakten visas i kontaktlistan och visas offline tills din begäran godkänns.
 7. Om du vill godkänna kontaktbegäranden loggar du in på Skype för Windows 8 och på profilsidan under Senaste klickar du på den kontaktbegäran som du tänker godkänna.
  Ett konversationsfönster öppnas.
 8. Klicka på knappen Godkänn.
  Figur : Godkänna en kontaktbegäran
  Knappen Godkänn, inringad i rött, för en kontaktbegäran i Skype

Genomföra och godkänna Skype-samtal

När du har installerat Skype för Windows 8 och konfigurerar kontot, kan du börja genomföra och godkänna samtal med Skype.

Genomföra samtal i Skype för Windows 8

Följ stegen nedan för att genomföra Skype-samtal.
 1. Logga in på Skype.
 2. Under personer eller favoriter på din kontostartsida klickar du på den kontakt som du vill ringa upp.
  Figur : Välj den kontakt som ska ringas upp
  Ett Skype konto där kontoinnehavaren väljer en kontakt
  Ett konversationsfönster öppnas.
 3. I det övre vänstra området i konversationsfönstret startar du ett videosamtal genom att klicka på videosamtalsikonen; startar du ett röstsamtal genom att klicka på röstsamtalsikonen; eller också sänder du ett direktmeddelande genom att klicka på direktmeddelandefältet och sedan trycka på Retur.
   Figur : Ikonerna för videosamtal, röstsamtal och direktmeddelanden
   Ikonerna för videosamtal, röstsamtal och direktmeddelanden
  1. Videosamtal
  2. Röstsamtal
  3. Direktmeddelanden
 4. Vänta på att den andra personen ska svara.
  Figur : Vänta på att en kontakt ska svara
  Det fönster som visas när ett Skype-samtal har startats men inte besvarats
 5. Om du vill avsluta eller avbryta ett samtal klickar du på den röda ikonen längst ned i fönstret.

Godkänna samtal i Skype för Windows 8

Följ anvisningarna nedan för att godkänna video- och röstsamtal från Skype-kontakter.
 1. När ett meddelande visas i det övre högra området av startskärmen klickar du på meddelandet eller på panelen Skype-app.
   Figur : Ett meddelande på startskärmen
   Ett meddelande om att en Skype-kontakt ringer och panelen Skype live-app som visar ett nytt samtalKontostartsidan öppnas.
  1. Meddelande
  2. Uppdatera i panelen Skype live-app
 2. På Skype-kontostartsidan klickar du på önskad ikon för att godkänna som videosamtal, godkänna som röstsamtal eller för att avböja samtalet.
   Figur : Godkänna som videosamtal eller röstsamtal eller avböja samtalet
   Ikonvalen för att godkänna ett samtal som ett videosamtal eller ett röstsamtal eller för att avböja ett samtal
  1. Godkänna som videosamtal
  2. Godkänna som röstsamtal
  3. Avböja samtalet
 3. Fortsätt med samtalet.

Genomföra ytterligare samtal under pågående samtal

Du kan placera ett andra samtal under ett pågående Skype-samtal. Det första samtalet parkeras. Du kan också växla mellan samtal.
 1. När du är i ett Skype-samtal klickar du på bakåtpilen i det övre vänstra hörnet för att återvända till Skype-kontostartsidan.
  Figur : Bakåtpilen för att återvända till Skype-kontostartsidan
  Bakåtpilen i ett Skype samtal som valts med muspekaren
 2. På Skype-kontostartsidan startar du ett andra samtal genom att klicka på en annan kontakt.
  Ett meddelande visas i det övre högra hörnet av konversationsfönstret, som påminner dig om att det första samtalet är parkerat.
  Figur : Parkeringsmeddelandet
  Parkeringsmeddelandet som visas i det övre högra hörnet när ett andra samtal i Skype genomförs
 3. I konversationsfönstret klickar du på ikonen för röstsamtalet eller videosamtalet för att starta det andra samtalet.
 4. Om du vill växla mellan samtal eller gå tillbaka till det första samtalet när den andra konversationen har avslutats, klickar du på parkeringsmeddelandet i det övre högra hörnet av fönstret.
 5. Klicka på knappen för återuppta samtal i mitten av fönstret.
  Figur : Knappen för återuppta samtal
  Knappen för återuppta samtal vald med muspekare

Godkänna ytterligare samtal under pågående samtal

Du kan godkänna inkommande Skype samtal under pågående samtal. Det första samtalet parkeras. Du kan också växla mellan samtal.
 1. När du är inne i ett Skype samtal och ett meddelande om inkommande samtal visas i det övre högra området av konversationsfönstret, klickar du på ikonen för video- eller röstsamtal i meddelandet.
  Figur : Meddelandet om ett andra inkommande samtal
  Meddelandet om ett andra inkommande samtal som visas i det övre högra hörnet under ett Skype-samtal
  När du har godkänt det andra samtalet visas ett meddelande i det övre högra hörnet av konversationsfönstret, som påminner dig om att det första samtalet är parkerat.
 2. Figur : Parkeringsmeddelandet
  Parkeringsmeddelandet som visas i det övre högra hörnet när ett andra samtal godkänns i Skype
 3. Om du vill växla mellan samtal eller gå tillbaka till det första samtalet när den andra konversationen har avslutats, klickar du på parkeringsmeddelandet i det övre högra hörnet av fönstret.
 4. Klicka på knappen för återuppta samtal i mitten av fönstret för att återuppta samtalet.
  Figur : Knappen för återuppta samtal
  Knappen för återuppta samtal vald med muspekare

Använda alternativ under samtal

Om du är inne i ett Skype-samtal kan du anpassa samtalsvolymen, stänga av webbkameran så att du inte visas, dämpa mikrofonen så att du inte kan höras eller välja alternativ som gör att du kan öppna en knappsats på skärmen, skicka direktmeddelanden eller skicka filer.
 • Slå på och av webbkameran: Klicka på webbkameraikonen längst ned i fönstret.
 • Stänga av eller slå på mikrofonen: Klicka på webbkameraikonen längst ned i fönstret.
 • Skicka ett direktmeddelande, öppna knappsatsen eller skicka filer: Klicka på alternativikonen längst ned i fönstret och välj sedan önskad funktion i listan.
   Figur : Alternativ under samtal
   Alternativ under samtal i Skype: Slå på och stänga av webbkameran; stänga av eller slå på mikrofonen; välja i en lista som innehåller direktmeddelanden, öppna en knappsats och skicka filer; avsluta ett samtal
  1. Klicka på den här knappen för att slå på eller stänga av webbkameran
  2. Klicka på den här knappen för att stänga av eller slå på mikrofonen
  3. Klicka på den här knappen för att välja i en lista med alternativ
  4. Klicka på den här knappen för att avsluta ett samtal.
 • Ändra volymen
  1. Tryck på Windows-tangenterna + C.
  2. Välj snabbknappen Inställningar i snabbknappsfältet.
  3. Klicka på volymikonen långt ner på sidpanelen Inställningar.
   Figur : Volymikonen
   Volymikonen i Inställningar
  4. Använd muspekaren att flytta skjutreglaget upp eller ned till önskad volym.
   Figur : Justera samtalsvolymen
   Volymkontrollskjutreglaget i Inställningar, med en muspekare som flyttar skjutreglaget

Ringa gruppröstsamtal

Du kan ringa gruppröstsamtal kostnadsfritt med Skypes grundtjänst.
 1. Logga in på Skype.
 2. Välj en kontakt som du vill ringa till i listan med favoriter eller kontakter.
 3. I konversationsfönstret klickar du på ikonen + (plus) och väljer Lägg till deltagare i listan.
  Figur : Alternativet att lägga till deltagare i ett gruppröstsamtal
  Ett Skype-konversationsfönster, med en lista med alternativ, och Lägg till deltagare valt
 4. I fönstret Lägg till deltagare väljer du ytterligare kontakter i listan och klickar sedan på knappen Lägg till.
  Figur : Lägga till deltagare i ett gruppsamtal
  Fönstret Lägg till deltagare med knappen Lägg till inringad i rött
 5. Klicka på den gröna samtalsikonen.
  Figur : Starta gruppsamtalet
  Gruppsamtalsfönstret, med den gröna samtalsikonen inringad i rött
 6. Vänta på att samtalsdeltagarna ska svara.

Övriga alternativ

Ändra Skype-inställningar eller skicka filer eller videomeddelanden till kontakter.

Skickar filer i Skype

Du kan skicka filer till kontakter utan att behöva ringa till dem.
 1. Logga in på Skype.
 2. På kontostartsidan öppnar du ett konversationsfönster genom att välja en kontakt.
 3. I konversationsfönstret klickar du på ikonen + (plus) och väljer Skicka filer i listan.
  Figur : Alternativet att skicka filer
  Ett Skype-konversationsfönster, med en lista med alternativ, och Skicka filer valt
 4. Bläddra till filplatsen, klicka på den önskade filen och klicka sedan på Skicka.
 5. Vänta medan Skype sänder filen.
  Figur : Skicka en fil i Skype
  Förloppsindikatorn för en fil som skickats genom Skype

Skicka ett videomeddelande

Använd webbkameran och mikrofonen för att registrera och att skicka ett videomeddelande.
 1. Logga in på Skype och klicka på en kontakt.
 2. I konversationsfönstret klickar du på ikonen + (plus) och väljer Skicka videomeddelande i listan.
  Figur : Alternativet att sända videomeddelanden
  Ett Skype-konversationsfönster, med en lista med alternativ, och Skicka videomeddelande valt
  Fönstret för inspelning av videomeddelande öppnas.
 3. När du är klar att spela in meddelandet klickar du på inspelningsknappen längs ned i fönstret.
 4. Spela in meddelandet och klicka sedan på knappen som stoppar inspelningen.
 5. Om du vill förhandsgranska meddelandet klickar du på uppspelningsknappen och sedan på Skicka för att skicka meddelandet, eller också klickar du på Avbryt för att ta bort eller spela in meddelandet igen.

Ändra Skype-inställningarna

Följ stegen nedan för att ändra inställningar och alternativ.
 1. Logga in på Skype.
 2. När du är i Skype trycker du på Windows-tangenterna + C.
 3. Välj snabbknappen Inställningar för att öppna fältet Inställningar.
Ändra en viss inställning genom att göra något av följande:

Hantera kontakter

Följ anvisningarna nedan för att hantera kontakter i Skype för Windows 8.

Lägga till flera kontakter i favoritlistan

Du kan lägga till mer än en kontakt samtidigt i favoritlistan.
 1. Logga in på Skype.
 2. Om du vill lägga till kontakter i favoritlistan klickar du på favoriter på kontostartsidan i Skype.
  Figur : Alternativet att ange kontakter som favoriter
  Alternativet att lägga till favoriter på Skype-kontostartsidan
 3. I fönstret lägg till favoriter väljer du de kontakter som ska läggas till i favoritlistan.
  Figur : Lägga till favoriter
 4. Klicka på lägg till i det nedre högra hörnet.

Hantera individuella kontakter

Följ anvisningarna nedan för att lägga till individuella kontakter i favoritlistan, visa profilinformation om kontakterna, blockera kontakter, blockera kontaktbegäranden och ta bort befintliga kontakter.
 1. Logga in på Skype.
 2. På Skypes kontostartsida väljer du en kontakt i listan över favoriter eller personer.
  Ett konversationsfönster öppnas.
 3. Högerklicka på ett tomt utrymme i konversationsfönstret för att öppna alternativmenyn.
 4. På menyn Alternativ.
  • Klicka på ikonen Favorit för att lägga till eller ta bort kontakten till eller från favoritlistan.
  • Klicka på ikonen Visa profil för att visa information om kontakten och visa alternativ för att ansluta.
  • Klicka på ikonen Blockera för att blockera en kontakt och kontaktbegäranden. I fönstret väljer du borttagning från personer och/eller rapportera som skräppost och sedan klickar du på Blockera 303.
  • Klicka på ikonen ta bort för att ta bort en kontakt från favorit- eller personlistan och klicka sedan på ta bort i fönstret.
   Figur : Alternativ för att hantera kontakter
   Alternativen för att hantera favoritlistan, visa kontaktinformation, blockera kontakter och kontaktbegäranden samt ta bort befintliga kontakter
  1. Lägg till eller ta bort kontakter till eller från favoritlistan
  2. Visa kontaktinformation
  3. Blockera kontakt/kontaktbegäran
  4. Ta bort en befintlig kontakt

Installation och inställning av Skype för Windows-skrivbordet

En skrivbordversion av Skype är tillgänglig i Windows 8. Många av de traditionella Skype-funktionerna som inte är tillgängliga i Skype för Windows 8 är tillgängliga i Skype för Windows-skrivbordet. Ett Microsoft konto behövs inte för att använda skrivbordversionen.
 1. På startskärmen klickar du på Windows-skrivbordsikonen.
 2. På Windows-skrivbordet öppnar du en webbläsare.
 3. Skriv www.skype.com i webbläsarens adressfält och tryck på Retur.
 4. Klicka på fliken för hämtningar längst upp på sidan.
  Figur : Fliken för hämtningar på Skype-webbplatsen
  Skype-webbplatsen med hämtningsfliken inringad i rött
 5. I mitten av webbsidan Använd ett Skype-konto på alla enheter klickar du på länken Mer information om Skype för Windows-skrivbordet under rubriken Windows-skrivbordet .
  Figur : Länka till hämtningssidan för Skype för Windows-skrivbordet
  Länken till appen Skype för Windows-skrivbordet
 6. På sidan för Skype för Windows-skrivbordet klickar du på knappen Hämta Skype för Windows-skrivbordet .
  Figur : Hämta Skype för Windows-skrivbordet
  Sidan Skype för Windows-skrivbordet, knappen Hämta Skype för Windows-skrivbordet inringad i rött.
 7. När hämtningsfältet visas längst ned på skärmen klickar du på Spara.
  Figur : Hämtningsfältet
  Hämtningsfältet med Spara inringat i rött
 8. När hämtningen är klar klickar du på Kör.
 9. Logga in som administratör om du ombeds göra det.
 10. I användarkontrollfönstret, om du får frågan om du vill tillåta programmet att göra ändringar i datorn, klickar du på Ja.
 11. I fönstret Installera Skype klickar du på länkarna Skypes användarvillkor och Skypes sekretesspolicy, granskar informationen och klickar sedan på Jag accepterar - nästa.
  Fönstret för Skypes Klicka för att ringa upp öppnas.
 12. Om du inte vill installera funktionen tar du bort markeringen vid Installera Skypes Klicka för att ringa upp och sedan klickar du på Fortsätt.
  Sidan för att göra Bing som sökmotor och MSM som din startsida öppnas.
 13. Om du inte vill att Bing ska vara sökmotor eller MSM startsida tar du bort markeringarna vid gör Bing till min sökmotor och/eller gör MSM till min startsida.
  Figur : Alternativet för att göra Bing till sökmotor och MSM till startsida
  Det fönster som innehåller alternativet för att göra Bing som sökmotor och MSM som startsida, med markeringen borttagen från båda alternativen.
 14. Skype-installationsprogrammet öppnas och Skype installeras.
 15. Klicka på Tillåt åtkomst i fönstret Windows-säkerhetsmeddelande om du uppmanas att göra det.
 16. Om du vill inte automatiskt logga in på Skype tar du bort markeringen vid Använd automatisk inloggning.
 17. Om du redan har ett konto loggar du in genom att ange informationen i fälten Skype-namn och Lösenord och klickar sedan på Logga in. Klicka på länken Skapa ett konto för att konfigurera ett nytt konto.
  Figur : Skypes inloggningssida
  Skypes inloggningssida med länken Skapa ett konto inringad i rött
  obs!
  Om du skapar ett konto följer du anvisningarna på skärmen och fortsätter sedan med nedanstående steg.
 18. Klicka på Fortsätti fönstret Nästan klart, bara ett par saker kvar .
 19. På sidan för inställningar av Skype testar du ljudet och mikrofonen, bekräftar att webbkameran fungerar och klickar på Fortsätt.
 20. På sidan Ställa in Skype klickar du på Fortsätt.
  Sidan Ställa in Skype - lägg till en profilbild öppnas.
 21. Klicka på Ta en bild om du vill använda datorns webbkamera för att ta en bild av dig själv eller klicka på Bläddra för att navigera till en bild i dina filer som du vill använda.
  Figur : Lägga till en profilbild
  Skype-fönstret för att lägga till en profilbild
 22. När du har lagt till bilden klickar du på Använd den här bilden.
  Ditt Skype-konto öppnas.
 23. Om du vill öppna Skype för Windows-skrivbordet från startskärmen klickar du på appen Skype för Windows-skrivbordet.
  Figur : Appen Skype för Windows-skrivbordet
  Appen för Skype för skrivbordet väljs med muspekaren

Vanliga frågor och svar (FAQs)

I det här avsnittet finns svar på vanliga frågor om hur du använder Skype i Windows 8.

Hur kan jag förbättra samtalskvaliteten och undvika tappade samtal?

Kan jag använda någon annan app när jag är inne i ett Skype-samtal?

Kan jag importera kontakter från andra program, till exempel Facebook, till mitt Skype för Windows 8-konto?

Hur vet jag om någon av mina Skype-kontakter har försökt nå mig medan jag var offline?

Varför får jag inte meddelanden om röstmeddelanden som min kontakt lämnat mig?

Hur vet jag hur mycket bandbredd mitt samtal använder?

Annan relaterad information

Mer information om hur du använder Skype finns på Skypes webbplats.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...