hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Utföra en fabriksåterställning på din HP SlateBook x2 (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)

Det här dokumentet gäller HP SlateBook x2 med operativsystemet Android 4.3 eller 4.2/Jelly Bean.
Vid en återställning av HP SlateBook x2 återställs de ursprungliga fabriksinställningarna och alla lagrade Google-konton och data tas bort. Alla lokalt sparade filer, appar och sparade nätverk tas bort. Om möjligt bör du säkerhetskopiera viktiga filer, antingen på webben eller på en extern lagringsenhet, innan du återställer datorn. Själva Google-kontona och data som är synkroniserade till webben berörs inte av en återställning.
Du kan återställa datorn med strömmen på eller av. Om datorn startar normalt och du kommer åt inställningsmenyn utför du stegen i Återställa datorn när den är påslagen. Om datorn inte startar normalt eller om du inte kommer ihåg lösenordet till datorns låsskärm utför du stegen i Återställa datorn när den är avstängd.
obs!
Beroende på vilken version av Android som finns installerad på din surfplatta, överensstämmer en del av bilderna i det här dokumentet inte exakt med din surfplatta.

Återställa datorn när den är påslagen

Om SlateBook startar normalt och du kan logga in på ägarkontot (det första kontot som läggs till enheten), skall du använda stegen i det här avsnittet för att återställa datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna i Android 4.2 eller 4,3. Användarkonton har inte åtkomst till fabriksåterställning. Om du inte kan utföra de här stegen hittar du anvisningar om hur du återställer datorn från systemåterställningsmenyn i Android i Återställa datorn när den är avstängd.
  varning!
Alla data som sparats på enheten tas bort när du utför en fabriksåterställning. Alla appar avinstalleras. Data som finns lagrade på ditt Google-konto kan återställas. Säkerhetskopiera viktiga filer, antingen på webben eller på en extern lagringsenhet, innan du återställer datorn.
 1. Från startskärmen, klicka eller tryck på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar .
 2. Klicka eller tryck på Säkerhetskopiera och återställa i avsnittet Personligt.
  Figur : Säkerhetskopiera och återställa
  Säkerhetskopiera och återställa
 3. Klicka eller tryck på Fabriksdataåterställning.
  Figur : Fabriksdataåterställning
  Fabriksdataåterställning
 4. Klicka eller tryck på Återställ surfplatta.
  Figur : Återställ surfplatta
  Återställ surfplatta
 5. Om du har ställt in ett lösenord för datorns låsskärm anger du lösenordet när du uppmanas att göra det.
 6. Skärmen visar Vill du radera all din personliga information och hämtade appar? Du kan inte ångra den här åtgärden! Klicka eller tryck på Radera allt för att bekräfta och påbörja återställningen.
 7. Datorn stängs av och skärmen visar Raderar. När återställningen är slutförd startas datorn om. Konfigurera datorn genom att utföra stegen i HP:s supportdokument Konfigurera HP-datorn.

Återställa datorn när den är avstängd

Om datorn inte startar normalt eller om du inte kommer ihåg lösenordet till låsskärmen kan du vara tvungen att utföra en återställning utan att slå på den bärbara datorn. Så här återställer du den bärbara datorn från systemåterställningsmeny i Android:
  varning!
Alla data som sparats på enheten tas bort när du utför en fabriksåterställning. Alla appar avinstalleras. Data som finns lagrade på ditt Google-konto kan återställas. Säkerhetskopiera viktiga filer, antingen på webben eller på en extern lagringsenhet, innan du återställer datorn.
 1. Koppla från laddningskabeln från datorbasen.
 2. Med datorn avstängd håller du knappen för sänkning av volym och strömbrytaren nedtryckta samtidigt.
 3. När en HP-logotyp visas på skärmen släpper du knapparna.
  Efter några sekunder visas systemåterställningsmenyn i Android.
 4. Flytta markeringen till Radera data/återställ till fabriksinställningar med hjälp av knappen för sänkning av volym eller pg dn-piltangenten.
  obs!
  Pekskärm och ClickPad avaktiveras när datorn är i återställningsläge. Navigera upp eller ned i återställningsmenyn med hjälp av knapparna för höjning och sänkning av volym eller tangenterna pg dn och pg up. Välj med hjälp av strömbrytaren eller Retur-tangenten.
  Figur : Radera data/fabriksåterställning
  Radera data/fabriksåterställning markerad på systemåterställningsmenyn i Android
 5. Bekräfta valet genom att trycka på strömbrytaren eller Retur-tangenten.
 6. Skärmen visar meddelandet Bekräfta radering av alla användardata? DET GÅR INTE ATT ÅNGRA DEN HÄR ÅTGÄRDEN. Flytta markeringen nedåt till Ja – ta bort alla användardata med hjälp av knappen för sänkning av volym.
  Figur : Bekräfta radering av alla användardata
  Bekräfta radering av alla användardata
 7. Tryck på strömbrytaren eller Retur-tangenten för att bekräfta och påbörja återställningen.
 8. En återställningssystemskärm visar återställningen. Vänta tills återställningen är klar.
 9. När Dataradering slutförd visas på skärmen markerar du Starta om systemet nu. Bekräfta sedan genom att trycka på strömbrytaren eller Retur-tangenten.
  Figur : Starta om systemet nu
  Starta om systemet nu
  Vänta tills datorn har startats om.
 10. Konfigurera datorn genom att utföra stegen i HP:s supportdokument Konfigurera HP-datorn.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...