hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet 1510 All-in-One Series - Beskrivning av produktens kontrollpanel

Funktioner på kontrollpanelen
Figur : Funktioner på kontrollpanelen
Funktion
Beskrivning
1
-knapp: Startar eller stänger av skrivaren.
2
Knappen Avbryt: Avbryter den aktuella åtgärden.
3
Knappen Starta svartvit kopiering: Startar ett svartvitt kopieringsjobb. Används för att återuppta utskriften när ett utskriftsproblem har lösts.
4
Knappen Starta färgkopiering: Startar en färgkopiering. Används för att återuppta utskriften när ett utskriftsproblem har lösts.
5
Varningslampan: Anger att det är papperstrassel, att det är slut på papper i skrivaren eller att något har inträffat som kräver din uppmärksamhet.
6
Bläckpatron-lampor: Indikerar låg bläcknivå eller ett bläckpatronsproblem.
Statuslampa
Lampa vid På-knappen
Figur : Lampa vid På-knappen
Lampans beteende
Beskrivning
Av
Skrivaren är avstängd.
Nedtonad
Indikerar att skrivaren är i viloläge. Skrivaren går automatiskt in i viloläge efter fem minuters inaktivitet.
Blinkar
Skrivaren bearbetar ett jobb.
Skrivaren är påslagen.
Nedan kan du läsa om ytterligare ljussignaler och hur lamporna fungerar och vad du ska göra.
Lampans beteende
Orsak och lösning
Varningslampan blinkar.
Utmatningsfacket är stängt när du försöker skriva ut, det finns inget papper i skrivaren, papperet har fastnat eller också fungerar inte skannern.
 • Om utmatningsfacket är stängt öppnar du det.
 • Om det inte finns något papper i skrivaren fyller du på papper och trycker på vilken knapp som helst utom knappen Avbryt för att återuppta utskriften.
 • Om papperet har fastnat åtgärdar du detta och trycker sedan på vilken knapp som helst utom Avbryt för att återuppta utskriften.
 • Om skannern inte fungerar stänger du av skrivaren och slår på den igen.
Om problemet kvarstår kontaktar du HP. Det går att skriva ut på skrivaren även om inte skannern fungerar.
Både Bläckpatron-lamporna och Varningslampan blinkar.
Bläckpatronsluckan är öppen eller också har vagnen inuti skrivaren fastnat.
 • Om bläckpatronsluckan är öppen stänger du den.
 • Om skrivarvagnen har fastnat öppnar du bläckpatronsluckan, flyttar vagnen åt höger för att undanröja hindret och stänger sedan bläckpatronsluckan. Tryck på vilken knapp som helst utom Avbryt för att återuppta utskriften.
En Bläckpatron-lampa lyser (med fast sken).
En tänd Bläckpatron-lampa indikerar att den motsvarande bläckpatronen fortfarande har skyddstejpen kvar, har låg bläcknivå, saknas eller är en förfalskning.
 • Om tejpen fortfarande sitter kvar på bläckpatronen tar du bort den.
 • Om bläcknivån i en patron är låg byter du ut bläckpatronen när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
 • Om det saknas en bläckpatron går skrivaren automatiskt in i enpatronsläge. Du lämnar enpatronsläget genom att installera den bläckpatron som saknas.
 • Om bläckpatronen är en förfalskning byter du ut den mot en originalbläckpatron från HP eller trycker på vilken knapp som helst utom Avbryt för att fortsätta skriva ut.
Båda Bläckpatron-lamporna lyser (med fast sken).
Båda bläckpatronerna har låg bläcknivå.
 • Byt ut båda bläckpatronerna när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
En Bläckpatron-lampa blinkar.
En blinkande Bläckpatron-lampa indikerar att motsvarande patron har installerats på fel sätt, är inkompatibel eller har mycket låg bläcknivå.
 • Om bläckpatronen har installerats på fel sätt sätter du i den på nytt.
 • Om bläckpatronen är inkompatibel byter du ut den mot en kompatibel patron.
 • Om bläckpatronen har mycket låg bläcknivå trycker du på vilken knapp som helst utom Avbryt för att återuppta utskriften, och byter ut patronen när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Båda Bläckpatron-lamporna blinkar.
Båda bläckpatronerna har tejpen kvar, saknas, är defekta eller har en mycket låg bläcknivå.
 • Om tejpen fortfarande sitter kvar på bläckpatronerna tar du bort den.
 • Om bläckpatronerna saknas installerar du dem.
 • Om bläckpatronerna är defekta byter du ut dem.
 • Om bläckpatronerna har mycket låg bläcknivå trycker du på vilken knapp som helst utom Avbryt för att återuppta utskriften, och byter ut patronerna när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Lampan vid -knappen, båda Bläckpatron-lamporna och Varningslampan blinkar.
Skrivaren har gått in i ett feltillstånd. För att avbryta detta tillstånd måste du återställa skrivaren.
 1. Stäng av skrivaren.
 2. Dra ur strömsladden.
 3. Vänta en minut och anslut sedan strömsladden igen.
 4. Starta skrivaren.
Om problemet kvarstår kontaktar du HP.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...