hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP- och Compaq-surfplattor - Hur hittar jag modellnumret?

Det här dokumentet beskriver hur du hittar det modellnummer eller produktnummer som representerar exakt din typ av HP- eller Compaq-surfplatta. Du kan använda modellnumret eller produktnumret för att hitta praktiska dokument eller få onlinesupport. Om det behövs kan du även använda det här dokumentet för att hitta serienumret, vilket alltid visas i närheten av modellnumret eller produktnumret.

Hitta modellnumret på surfplattorna Compaq 7, Compaq 7 Plus, och Compaq 8

Modellnumret och produktnumret finns på surfplattans baksida, nära den nedersta kanten.
Figur : Plats för Compaq 7-produktnummer och -modellnummer
Plats för Compaq 7-produktnummer och -modellnummer

Hitta modellnumret på HP Slate 6, VoiceTab och Slate 7 VoiceTab

Modellnumret finns på en serviceetikett under det bakre höljet på VoiceTab. Ta bort det bakre höljet för att visa serviceetiketten som finns nära kortplatser för SIM- och minneskort.
Figur : Serviceetikettplats för VoiceTab
Serviceetikettplats för VoiceTab

Hitta modellnumret på HP 7 Tablet

Produktnumret visas på etiketten på surfplattans baksida.
Figur : HP 7 - produktnumrets plats
HP 7 - produktnumrets plats

Hitta modellnumret på surfplattorna HP 7.1, HP 7 Plus, och HP 8

Modellnumret och produktnumret finns på surfplattans baksida, nära den nedersta kanten.
Figur : Plats för HP8-surfplattans modellnummer och produktnummer
Plats för HP8-surfplattans modellnummer och produktnummer

Hitta modellnumret på surfplattan HP ElitePad 900 G1

Produktnumret visas på surfplattans nedre kant.
Figur : ElitePad 900-surfplatta ­ placering av produktnummer
ElitePad 900-surfplatta ­ placering av produktnummer

Hitta modellnumret på surfplattan HP Omni 10

Produktnumret är laseretsat på surfplattans nedre kant, till vänster om kontakten.
Figur : Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)
Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)

Hitta modellnumret på surfplattan HP Slate 2

Etikettfacket sitter på högra kanten nära strömknappen. Dra ut etikettfacket för att visa produktnummeretiketten.
Figur : Slate 2 – placering av etikettfack
Placering av etikettfack
Figur : Dra ut facket
Dra ut facket

Hitta modellnumret på surfplattan HP Slate 7

Produktnumret är laseretsat på surfplattans vänstra kant.
Figur : Slate 7-surfplatta - produktnumrets plats
Slate 7-surfplatta - produktnumrets plats
Figur : Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)
Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)

Hitta modellnumret på surfplattan HP Slate 7 Beats Special Edition

Modellnumret finns på en etikett på baksidan av din surfplatta, under logotypen Beats Audio.

Hitta modellnumret på pekdatorn HP Slate 7 Extreme

Modellnumret visas på etiketten på surfplattans baksida.
Figur : Slate 7 Extreme-modell - modellnumrets plats
Slate 7 Extreme-modell - modellnumrets plats

Hitta modellnumret på pekdatorn HP Slate 7 HD

Produktnumret är laseretsat på surfplattans nedre kant.
Figur : Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)
Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)

Hitta modellnumret på surfplattan HP Slate 7 Plus

Modellnumret visas på etiketten på surfplattans baksida.
Figur : Slate 7 Plus-surfplatta - placering av modellnummer
Slate 7 Plus-surfplatta - placering av modellnummer

Hitta modellnumret på surfplattan HP Slate 8 Pro 76xx

Produktnumret är laseretsat på surfplattans nedre kant, nära det vänstra hörnet.
Figur : Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)
Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)

Hitta modellnumret på surfplattan HP Slate 8 Pro 78xx

Produktnumret är laseretsat på surfplattans nedre kant, nära det vänstra hörnet.
Figur : Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)
Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)

Hitta modellnumret på pekdatorn HP Slate 10 HD

Produktnumret är laseretsat på surfplattans vänstra kant.
Figur : Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)
Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)

Hitta modellnumret på surfplattan HP Slate 500

Etikettfacket sitter på högra kanten nära strömknappen. Dra ut etikettfacket för att visa produktnummeretiketten.
Figur : Slate 500 – placering av etikettfack
Placering av etikettfack
Figur : Dra ut facket
Dra ut facket

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...