hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart 7510-skrivare - Färgat eller svart bläck skriver inte ut

Det här dokumentet avser HP Photosmart 7510 e-All-in-One - C311a och C311b, samt Photosmart 7515 e-All-in-One - C311a-skrivare.
Skrivaren fungerar men utskriften saknar svart bläck eller en eller flera färger, eller är tom eller har mycket svagt bläck.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Om det inte löste problemet att använda äkta HP-bläckpatroner, fortsätt till nästa steg.
Steg 2: Kontrollera beräknade bläcknivåer
Kontrollera beräknade bläcknivåer och byt alla bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut. Bläck måste finnas i varje bläckpatron för att köra underhållsuppgifter för skrivhuvudet och förhindra att munstyckena täpps med bläck.
På startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Bläck .
De aktuella bläcknivåerna visas.
Figur : Exempel på beräknade bläcknivåer
Bild: Beräknade bläcknivåer visas på kontrollpanelen.
  obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
Steg 3: Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner
Byt ut nästan tomma eller tomma bläckpatroner.
Följande video visar hur du byter bläckpatron.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 1. Slå på HP-skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Skrivarvagnen flyttar sig till åtkomstområdet.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
 3. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 4. Tryck inåt på fliken på den gamla svarta bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur hållaren.
  Figur : Ta bort bläckpatronerna från platsen
  Bild: Ta ut patronen ur hållaren.
    obs!
  Stäng aldrig av skrivaren när bläckpatroner saknas. Var noga med att byta ut bläckpatroner som saknas så snart som möjligt för att undvika problem med utskriftskvaliteten och onödig bläckförbrukning eller skador på bläcksystemet.
    varning!
  Lyft inte upp spärren på sidan av vagnen när du ska ta bort bläckpatronen. Det kan leda till att bläckpatronerna inte sätts fast ordentligt.
 5. Upprepa föregående steg tills du har tagit bort alla bläckpatroner från skrivaren.
 6. Ta ut en ny bläckpatron ur dess förpackning och dra sedan den orangefärgade dragfliken rakt bakåt.
    varning!
  Se till att ta bort den orangefärgade dragfliken och plastomslaget helt och hållet innan du tar bort det orangefärgade locket i nästa steg. I annat fall kan det läcka ut bläck från bläckpatronen. När du tar bort plastomslaget går pappersetiketten på bläckpatronens översida aningen sönder, något som är nödvändigt för att ordentligt ventilera bläckpatronen.
  Figur : Ta ut den nya bläckpatronen ur plastomslaget
  Bild: Ta ut den nya bläckpatronen ur plastomslaget.
 7. Vrid det orangefärgade locket motsols tills det lossnar från den nya bläckpatronen.
  Figur : Ta bort det orangefärgade locket från den nya bläckpatronen
  Bild: Ta bort det orangefärgade locket från den nya bläckpatronen.
 8. Sätt tillbaka bläckpatronen på platsen med munstycket och kontakterna vända nedåt. Tryck ned patronen tills spärren klickar på plats.
    varning!
  Lyft inte upp spärrhandtaget på vagnen när du ska installera bläckpatronerna. Då kan bläckpatronerna rubbas ur sin plats och problem med utskriften uppstå. Spärren måste vara nedfälld för att bläckpatronerna ska kunna installeras korrekt. Se till att färgikonen på bläckpatronen matchar färgikonen på hållaren.
  Figur : Sätt in bläckpatronerna
  Bild: Sätt i bläckpatronen.
 9. Om bläckpatronen inte knäpps på plats, tar du bort den från vagnen. Böj försiktigt bort fliken från bläckpatronen och sätt sedan tillbaka bläckpatronen i vagnen.
    varning!
  Var noga med att inte böja ut fliken mer än ca 1,27 cm. Om du böjer den för långt kan bläckpatronen skadas eller också lossnar fliken.
   Figur : Böj ut bläckpatronens flik
   Bild: Justera bläckpatronens flik
  1. Böj bort fliken från bläckpatronen
  2. Böj inte fliken mer än ca 1,27 cm
 10. Upprepa föregående steg tills du har satt i alla nya bläckpatroner i skrivaren.
 11. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stänger luckan till bläckpatronen
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
 12. När du sätter i en ny bläckpatron uppmanas du att justera bläckpatronerna. Tryck på OK på skrivarens kontrollpanel för att slutföra justeringen.
Om byte av alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner inte löser problemet, gå till nästa steg.
Steg 4: Säkerställ att bläckpatronerna är korrekt ventilerade och installerade
Om ventilen på bläckpatronen är tilltäppt eller blockerad kanske patronen inte fungerar korrekt. Säkerställ att bläckpatronerna är korrekt ventilerade och installerade.
 1. Slå på HP-skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Skrivarvagnen flyttar sig till åtkomstområdet.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
 3. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 4. Tryck inåt på fliken på den gamla svarta bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur hållaren.
  Figur : Ta bort bläckpatronerna från platsen
  Bild: Ta ut patronen ur hållaren.
 5. Kontrollera ventilationsområdet ovanför HP-logotypen högst upp på bläckpatronen.
  Figur : Exempel på ventilationsområdet på ovansidan av bläckpatronen
  Bild: Ventilationsområde ovanpå bläckpatronen.
 6. Om dragfliken fortfarande sitter kvar på bläckpatronen drar du för att ta bort den.
  Figur : Exempel på den orangefärgade dragfliken
  Bild: Orange dragflik.
 7. Om ventilen är tilltäppt, använder du en rak nål för att försiktigt ta bort överflödigt klister från ventilationshålen.
   Figur : Rengöring av den igensatta ventilen med en nål
   Bild: Rengör den tilltäppta ventilen med en nål.
  1. Igensatt ventil
  2. Med en rak nål, ta försiktigt bort överflödigt klister från ventilationshålen
  3. Ren ventil
 8. Sätt tillbaka bläckpatronen på platsen med munstycket och kontakterna vända nedåt. Tryck ned bläckpatronen tills den snäpper på plats. Se till att färgikonen på respektive etikett på bläckpatronen matchar färgikonen på hållaren.
  Figur : Sätt tillbaka bläckpatronen
  Bild: Sätt tillbaka patronen.
 9. Inspektera ventilationshålen på samtliga bläckpatroner genom att upprepa denna procedur.
 10. Kontrollera att varje bläckpatron sitter ordentligt på dess plats. För fingret längs bläckpatronernas ovansida för att se om någon bläckpatron sticker ut och om den gör det, skall du trycka försiktigt tills bläckpatronen snäpper på plats.
 11. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stänger luckan till bläckpatronen
  Bild: Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
Om bläckpatronerna är korrekt ventilerade och sitter som de ska och det inte löser problemet, fortsätt till nästa steg.
Steg 5: Rengör skrivhuvudet
Använd det automatiserade verktyget för att rengöra skrivhuvudet från skrivarens kontrollpanel.
  obs!
För att undvika problem som kräver att du rengör skrivhuvudet, stäng alltid av skrivaren med strömknappen som sitter på själva skrivaren.
 1. Fyll på vanligt vitt papper i inmatningsfacket om det inte redan är laddat.
 2. På skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Inställningar och tryck sedan på Verktyg.
 3. Tryck på Rengöra bläckpatroner.
  Skrivaren rengör skrivhuvudet och skriver sedan ut en diagnostikrapport för utskriftskvalitet.
 4. Granska utskriftskvaliteten på testsidan.
  Figur : Exempel på en diagnostiksida för utskriftskvalitet
  Bild: Diagnossida för utskriftskvalitet
    obs!
  Det finns två rengöringsnivåer. Slutför båda vid behov. Om skrivhuvudet är väldigt igensatt, kommer det kanske behövas en till rengöringscykel. Om så är fallet vänta i 30 minuter innan du utför båda nivåerna av rengöring igen.
Om rengöring av skrivhuvudet med hjälp av det automatiska verktyget inte löser problemet, fortsätt till nästa steg.
Om skrivaren är inom garantin, är skrivhuvudet ocskå det. Dessutom om HP har bytt ditt skrivhuvud eller om du har köpt ett nytt, täcks ersättningsskrivhuvudet av garantin för 90 dagar, oavsett skrivarens garanti. Om du inte är säker på om ditt skrivhuvud täcks av garantin, se HP:s verktyg för garantikontroll för att bestämma om skrivaren fortfarande täcks av garantin eller kvittot som medföljde ditt ersättningsskrivhuvud.
 • Om skrivhuvudet är inom garantin, kontaktar du HP för att se om garanterar ett nytt skrivhuvud baserat på villkoren i skrivarens garanti. Du behöver inte fortsätta med följande steg om ditt skrivhuvud är inom garantin. Gå till steget där du begär service för skrivaren.
 • Om skrivhuvudet är utanför garantin, följ återstående steg för att manuellt rengöra skrivhuvudet.
Du behöver följande:
 • En ren engångsbehållare kan hantera tillräckligt med vatten och dränka skrivhuvudet
 • Två rena luddfria rengöringstrasor som t.ex kaffefilter
 • Filtrerat eller destillerat vatten (kranvatten eller mineralvatten kan innehålla föroreningar som kan skada skrivhuvudet)
 • En panna eller kamin eller annat som värmer upp vattnet
 • Engångshandskar
 • Pappershanddukar
När du manuellt rengör skrivhuvudet, kan skrivhuvudets munstycken läggas i blöt i mycket varmt vatten för inte längre än tio minuter. Följ stegen nedan endast som en sista utväg om skrivhuvudet skulle kasseras eller annat.
  varning!
Manuell rengöring av skrivhuvudet ska endast utföras om skrivhuvudet inte längre täcks av garantin.
 1. Ställ in pannan på kaminen, och fyll på pannan med filtrerat eller destillerat vatten.
    varning!
  Du behöver inte använda alkohol eller andra lösningsmedel. Det kan skada skrivhuvudet och orsaka att skrivhuvudet lager separeras och kräver utbyte av skrivhuvudet.
 2. Värm upp vattnet tills vattnet är mycket varm vid beröring, men koka inte vattnet.
 3. Håll pappershanddukar längst ned på den engångsbehållaren tills bunten ligger ungefär 6,5 mm (1/4 tum) djupt.
 4. Häll i varmt vatten från pannan i engångsbehållare så att den är 5 cm (2 tum) djup och äcker pappershanddukarna.
 5. Sätt på engångshandskar för att förhindra att bläcket överförs till dina händer eller kläder.
 6. Tryck in fliken på bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur skrivhuvudet.
    obs!
  Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Skrivhuvudet och bläckpatronerna skadas om de utsätts för luft utanför skrivaren.
  Figur : Ta ur bläckpatronerna
  Bild: Ta bort bläckpatronen från hållaren.
 7. Ställ bläckpatronerna upp och ner på en pappershandduk.
  Figur : Placera bläckpatronerna upp och ned
  Bild: Placera bläckpatronerna upp och ner
 8. Lyft spärrhandtaget på vagnen tills det tar stopp och lyft sedan försiktigt skrivhuvudet som skall tas bort från skrivaren.
  Figur : Borttagning av skrivhuvudet
  Bild: Ta bort skrivhuvudet
 9. Fukta en av de rena, luddfria trasorna med varmt vatten och rengör skrivhuvudets undersida med dem. Torka av försiktigt och upprepade gånger området runt bläckmunstycket tills överflödigt svart eller färgat bläck överförs inte till trasan. Tryck inte in munstycken eftersom det kan orsaka skador.
    varning!
  Häll inte vatten i skrivhuvudet, eftersom det kan orsaka att skrivhuvudet delaminerar.
  Figur : Torka av munstyckena
  Bild: Torka av munstyckena
 10. Placera skrivhuvudet i engångsbehållaren så att ned vilar på pappershanddukarna och låt den sedan ligga i blöt i 10 minuter.
   Figur : Lägg skrivhuvudet i blöt
   Bild: Lägg skrivhuvudet i blöt
  1. Pappershanddukar
  2. Vattennivå
 11. Ta bort skrivhuvudet och torka försiktigt av överskottsvattnet med en torr luddfri trasa.
    varning!
  Använd inte en hårtork som för att torka av skrivhuvudet. Detta kan leda till att munstyckena blir torra och igensatta.
 12. Låt skrivhuvudet blir torr av luften på pappershanddukarna i 15 minuter och vänd munstyckena uppåt.
    varning!
  Använd inte tryckluft för att blåsa ut skrivhuvudet. Det kan orsaka delamination av skrivhuvudet.
  Figur : Skrivhuvudet som torkar med munstyckena
  Bild: Skrivhuvudet som torkar med munstyckena
 13. Sänk ned skrivhuvudet i skrivarvagnen och sänk sedan försiktigt spärrhandtaget.
    obs!
  Förvissa dig om att de färgade ikonerna vid sidorna av skrivhuvudet är i linje med de färgade ikonerna på vagnen.
  Figur : Installera det nya skrivhuvudet
  Bild: Installera det nya skrivhuvudet
  Figur : Fäll ned spärrhandtaget
  Bild: Fäll ner spärrhandtaget
 14. Skjut bläckpatronen på plats med kontakterna vända mot skrivhuvudet. De färgkodade ikonerna på bläckpatronen och skrivhuvudet visar rätt hållare.
  Tryck ned bläckpatronen tills den snäpper på plats.
  Figur : Sätt in bläckpatronerna
  Bild: Installera bläckpatronen.
 15. Upprepa de här stegen för varje bläckpatron.
  obs!
Om du får felmeddelandet “Skrivhuvudproblem”, stäng av skrivaren och sätt på den igen.
Det automatiska rengöringsverktyget måste köras efter manuell rengöring av skrivhuvudet.
Gå vidare till nästa steg.
Steg 9: Rengör skrivhuvudet
Använd det automatiserade verktyget från skrivarens kontrollpanel för att rengöra skrivhuvudet igen efter att du har gjort en manuell rengöring av skrivhuvudet.
  obs!
För att undvika problem som kräver att du rengör skrivhuvudet, stäng alltid av skrivaren med strömknappen som sitter på själva skrivaren.
 1. Fyll på vanligt vitt papper i inmatningsfacket om det inte redan är laddat.
 2. På skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Inställningar och tryck sedan på Verktyg.
 3. Tryck på Rengöra bläckpatroner.
  Skrivaren rengör skrivhuvudet och skriver sedan ut en diagnostikrapport för utskriftskvalitet.
 4. Granska utskriftskvaliteten på testsidan.
  Figur : Exempel på en diagnostiksida för utskriftskvalitet
  Bild: Diagnossida för utskriftskvalitet
    obs!
  Det finns två rengöringsnivåer. Slutför båda vid behov. Om skrivhuvudet är väldigt igensatt, kommer det kanske behövas en till rengöringscykel. Om så är fallet vänta i 30 minuter innan du utför båda nivåerna av rengöring igen.
Om rengöring av skrivhuvudet med hjälp av det automatiska verktyget inte löser problemet, fortsätt till nästa steg.
Steg 10: Byt ut skrivhuvudet
Om du har genomfört alla ovanstående steg, men fortfarande har problem, byter du ut skrivhuvudet.
  varning!
Vänta tills du har en ny skrivhuvudenhet tillgänglig innan du tar bort bläckpatronerna. HP rekommenderar att du inte lämnar bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Annars kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
Dessa steg gäller för alla länder/regioner förutom USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya bläckpatroner och ersättningsskrivhuvudet.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Så här köper du, och klickar sedan på språket för ditt land.
 2. Sidan Köp HP visas. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriv in CN643A i textrutan Sök enligt artikelnummer. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
Steg 11: Lämna in skrivaren på service
Om problemet inte har lösts när du har bytt skrivhuvud lämnar du in skrivaren på service.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
  obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...