hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP bärbara datorer - Det går inte att starta den bärbara datorn från en startbar CD- eller DVD-skiva

HP bärbara datorer som levereras med Windows 8, Windows 7 eller Linux installerat har en AMI BIOS-version 8 som är kompatibel med UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Den här versionen av BIOS omfattar funktionen Säker start som är aktiverat som standard. Att ha Säker start aktiverat i BIOS förhindrar äldre startenheter från att starta datorn och omfattar startbara CD- och DVD-skivor.
För att starta datorn från en giltig startbar skiva, till exempel en återställningsskiva från HP, avaktiverar du Säker start och väljer sedan CD-/DVD-enheten som startenhet i startmenyn. Använd stegen i det här dokumentet till att avaktivera Säker start för att starta datorn med startbara skivor.

Pavilion-, Presario- och Envy bärbara datorer

Det här avsnittet beskriver hur du inaktiverar säker start och återställer BIOS-standardinställningar för Pavilion-, Presario- och Envy bärbara datorer.

Steg 1: Avaktivera Säker start

Följ de här stegen för att inaktivera Säker start i BIOS.
 1. Stäng av datorn.
 2. Tryck omedelbart på Esc upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden, tills startmenyn öppnas.
  Figur : Start-menyn
  Bild: Start-menyn
 3. Använd högerpiltangenten för att välja menyn Systemkonfiguration, nedåtpiltangenten för att välja Startalternativ och tryck sedan på Retur.
  Figur : Menyn Systemkonfiguration
  Menyn Systemkonfiguration
  Figur : Menyn Startalternativ
  Menyn Startalternativ
 4. Välj Säker start med hjälp av nedåtpilen, tryck på Retur och använd sedan nedåtpil till att ändra inställningen till Avaktiverad.
  Figur : Välj Avaktiverad
  Välj Avaktiverad
 5. Spara ändringarna genom att trycka på Retur.
 6. Tryck på F10 för att välja Spara ändringar och avsluta och sedan på Retur för att välja Ja.
 7. Verktyget för datorkonfiguration stängs och datorn startar om. När datorn har startats om visas operativsystemets skärm för ändrat startläge, och du uppmanas bekräfta ändringen av startalternativ. Skriv koden som visas på skärmen och tryck sedan på Retur för att bekräfta ändringen och fortsätta till Windows.
  Figur : Meddelande om ändrat startläge
  Meddelande om ändrat startläge
 8. Stäng av datorn.

Steg 2: Välj CD- eller DVD-enheten som startenhet

Följ de här stegen för att välja CD/DVD-enheten som startenhet i menyn Startordning.
 1. Starta datorn och tryck direkt på Esc-tangenten flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills Start-menyn öppnas.
  Figur : Start-menyn
  Bild: Start-menyn
 2. Tryck på F9 för att öppna menyn Alternativ för startenhet.
 3. Använd upp- och nedpilen för att välja CD-/DVD-enhet. Tryck på Retur. Windows startas.
  Figur : Startalernativmeny
  Bild: Startalernativmeny
  obs!
  Det kan finnas fler än en CD-/DVD-enhet i listan med startenheter.
 4. Sätt i den startbara CD- eller DVD-skivan i CD-/DVD-enheten.
 5. Tryck på huvudströmbrytaren för att stänga datorn och vänta i ca 5 sekunder.
 6. Starta datorn igen genom att trycka på strömbrytaren.
  Datorn startar från CD- eller DVD-skivan.

Steg 3: Återställa BIOS-standardinställningarna

När du har slutat använda din startbara CD- eller DVD-skiva återställer du BIOS-standardinställningarna. Detta aktiverar säker start och ställer in Windows Boot Manager som primär startenhet.
 1. Starta datorn och tryck direkt på F10-tangenten flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills verktyget för datorkonfiguration öppnas.
 2. Under menyn Avsluta använder du nedåtpilen till att välja Läs in standardinställningar och trycker sedan på Retur för att bekräfta ändringen.
  Figur : Menyn Exit (Avsluta)
  Menyn Exit (Avsluta)
 3. Välj Avsluta och spara ändringar och tryck sedan på Retur för att välja Ja.
  Datorn startar Windows med standardinställningarna.

EliteBook och Probook mobila arbetsstationdatorer

Det här avsnittet beskriver hur du inaktiverar säker start och återställer BIOS-standardinställningar för Elitebook och Probook mobila arbetsstationdatorer.

Steg 1: Avaktivera Säker start

Följ de här stegen för att inaktivera Säker start i BIOS.
 1. Stäng av datorn.
 2. Tryck omedelbart på Esc upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden, tills startmenyn för HP-datorn öppnas.
  Figur : Start-menyn
  Bild: Start-menyn
 3. På fliken Avancerat använd nedåtpilen för att välja Startalternativ och tryck sedan på Retur.
  Figur : Välj startalternativ
  Bild: Välj startalternativ
 4. På sidan för startalternativ använd nedåtpilen för att välja Säker start, tryck på Retur för att avmarkera rutan om den redan är markerad.
  Figur : Välj säker start
  Bild: Välj säker start
 5. Klicka på Spara så att ändringarna sparas.
  Verktyget för datorkonfiguration stängs och datorn startar om.
  Figur : Klicka på Spara
  Bild: Klicka på Spara

Steg 2: Välj CD- eller DVD-enheten som startenhet

Följ de här stegen för att välja CD/DVD-enheten som startenhet i menyn Startordning.
 1. Starta datorn och tryck direkt på Esc-tangenten flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills Start-menyn öppnas.
  Figur : Start-menyn
  Bild: Start-menyn
 2. Tryck på F9 för att öppna menyn Alternativ för startenhet.
 3. Använd piltangenterna upp eller ned för att välja CD-/DVD-enheten och tryck sedan på Retur. Windows startas.
  Figur : Startalernativmeny
  Bild: Startalernativmeny
  obs!
  Det kan finnas fler än en CD-/DVD-enhet i listan med startenheter.
 4. Sätt i den startbara CD- eller DVD-skivan i CD-/DVD-enheten.
 5. Tryck på huvudströmbrytaren för att stänga datorn och vänta i ca 5 sekunder.
 6. Starta datorn igen genom att trycka på strömbrytaren.
  Datorn startar från CD- eller DVD-skivan.

Steg 3: Återställa BIOS-standardinställningarna

När du har slutat använda din startbara CD- eller DVD-skiva återställer du BIOS-standardinställningarna. Detta aktiverar säker start och ställer in Windows Boot Manager som primär startenhet.
 1. Starta datorn och tryck direkt på F10-tangenten flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills startmeny med HP-datoren öppnas.
 2. I Huvudmenyn, använd nedåtpilen för att välja Återställ standardinställningar.
  Figur : Återställ standardvärden
  Bild: Återställ standardvärden
 3. Välj Ja för att ladda standardinställningarna.
  Figur : Klicka på Ja
  Bild: Klicka på Ja

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...