hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer - Fel: Dåligt med diskutrymme. Diskutrymmet för HP_Tools håller på att ta slut (Windows 7).

Det här dokumentet avser bärbara HP-datorer med Windows 7.
Felmeddelanden om litet diskutrymme visas med jämna mellanrum eller när du försöker öppna enheten HP_Tools.
Figur : Meddelande om för litet diskutrymme
Meddelande om för litet diskutrymme

Varför inträffar de här felen?

Syftet med enheten HP_Tools är att lagra alla filer som behövs för systemfelsökning. Enheten HP_Tools är egentligen en partition på huvudhårddisken i datorn, inte en faktisk, fysisk enhet. Det har mycket mindre tillgängligt utrymme än C-enheten. Om du använder enheten HP_Tools till att lagra filer eller om ett säkerhetskopierings- eller återställningsprogram använder enheten HP_Tools till att lagra filer blir enheten snabbt full och kan orsaka allvarliga problem när du behöva utföra en systemfelsökning.
Lagra inte filer på enheten HP_Tools. De enda filer som ska finnas på enheten HP_Tools ska vara sådana som är relaterade till systemfelsökning. Enheten HP_Tools ska innehålla mestadels ledigt utrymme:
Figur : Utrymme på HP_Tools (E:) i Utforskaren
Utrymme på HP_Tools (E:) i Utforskaren

Hur kan jag åtgärda de här felen?

Du åtgärdar felmeddelandena om litet diskutrymme genom att säkerställa att Systemskydd är avaktiverat för enheten HP_Tools och genom att ta bort de filer som inte är relaterade till systemfelsökning från enheten. Utför följande steg:
  varning!
Se till att skapa en uppsättning återställningsskivor innan du använder de här stegen. Om systemet slutar svara kan du använda återställningsskivorna till att återställa systemet.
 1. Klicka på Start och högerklicka sedan på Dator.
 2. Välj Egenskaper.
  Figur : Egenskaper
  Egenskaper
 3. Klicka på Systemskydd till vänster i fönstret.
  Figur : Systemskydd
  Systemskydd
 4. I avsnittet Skyddsinställningar letar du efter enheten HP_Tools i listan Tillgängliga enheter. Om enheten visas kontrollerar du om systemskyddet är aktiverat för enheten:
  Figur : Systemskyddsinställningar för HP_Tools
  Systemskyddsinställningar för HP_Tools
  • Om skyddet är avaktiverat stänger du fönstret.
  • Om skyddet är aktiverat klickar du på enheten HP_Tools för att markera det och klickar sedan på Konfigurera. Markera Stäng av systemskydd och klicka sedan på OK.
   Figur : Stäng av systemskydd för HP_TOOLS (E:)
   Stäng av systemskydd för HP_TOOLS (E:)
 5. Klicka på Start och sedan på Dator.
 6. Innan du kan ta bort några säkerhetskopierings- eller återställningsfiler och mappar som kan ha lagrats på enheten HP_Tools måste du kunna visa dolda systemfiler på följande sätt:
  1. I Utforskaren trycker du på tangenten Alt på tangentbordet så att menyraden visas i fönstret.
  2. Klicka på Verktyg och välj sedan Mappalternativ.
   Figur : Mappalternativ
   Mappalternativ
  3. Välj fliken Visa.
  4. Välj Visa dolda filer, mappar och enheter och avmarkera alternativet Dölj skyddade operativsystemfiler. Om ett varningsmeddelande visas klickar du på Ja eller OK för att bekräfta. Klicka på OK för att stänga fönstret Mappalternativ.
   Figur : Mappalternativ: Fliken Visa
   Mappalternativ: Fliken Visa
 7. I Utforskaren dubbelklickar du på enheten HP_Tools.
  Figur : Enheten HP_Tools
  Enheten HP_Tools
 8. Ett fönster öppnas med meddelandet "Du har för närvarande inte behörighet för åtkomst till den här mappen". Klicka på Fortsätt.
 9. Om du tidigare skapade eller kopierade några filer till enheten HP_Tools och vill behålla dem kopierar du filerna till en annan enhet, t.ex. C-enheten.
 10. Sök efter och ta bort eventuella filer som du tidigare sparade på enheten HP_Tools. Välj filerna och/eller mapparna och tryck på Skift + Del för att permanent ta bort filerna.
  Sök efter eventuella mappar som kan vara kopplade till ett säkerhetskopieringsprogram på datorn. Om ett säkerhetskopieringsprogram sparar filer på återställningsenheten flyttar du mappen till en annan plats och ändrar inställningarna för säkerhetskopiering så att filerna sparas på en annan enhet.
    varning!
  Ta inte bort några filer som är relaterade till systemfelsökningen! Ta inte bort objekten HP_WSD.dat, PSF_Rep, Papperskorgen eller mappen Hewlett-Packard! Det kan hindra systemfelsökningen från att fungera korrekt. Ta inte bort en fil om du inte är säker.
  Figur : Filer på partitionen HP_Tools (det ser annorlunda ut på din dator)
  Filer på partitionen HP_Tools
 11. Flera fönster för bekräftelse öppnas. Klicka på Fortsätt och Ja tills filerna och/eller mapparna har tagits bort.
 12. Återställ Windows Mappalternativ till den ursprungliga inställningen enligt följande:
  1. I Utforskaren trycker du på Alt för att visa menyn Arkiv.
  2. Klicka på Verktyg och välj sedan Mappalternativ.
  3. Välj Visa dolda filer, mappar och enheter och markera alternativet Dölj skyddade operativsystemfiler.
   Figur : Mappalternativ: Fliken Visa
   Mappalternativ: Fliken Visa
  4. Klicka på OK.
 13. Stäng Utforskaren. Felmeddelandet Diskutrymmet håller på att ta slut bör inte visas mera.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...