hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP 7, HP Slate 7-surfplattor - Ansluta till ett trådlöst nätverk på HP-surfplattan (Android 4.1/Jelly Bean)

Det här dokumentet gäller HP-surfplattor med operativsystemet Android 4.1/Jelly Bean.
En Internetanslutning behövs för många av HP-surfplattans funktioner. Anslut till ett tillgängligt trådlöst nätverk för att använda Internet. Surfplattan har ingen Ethernet-port och stöder inte mobila bredbandsanslutningar. Använd stegen i det här dokumentet för att konfigurera en trådlös Internetanslutning på din HP-surfplatta.
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk på din HP-surfplatta
Använd stegen i det här avsnittet för att konfigurera en ny trådlös Internetanslutning på din surfplatta.
  obs!
Surfplattan kan bara ansluta till trådlösa nätverk som använder 2,4 GHz-frekvensbandet. Om routern använder 5 GHz-frekvensbandet kan surfplattan inte identifiera nätverket och det går inte att ansluta till det. Aktivera 2,4 GHz-frekvensbandet på routern om det går.
 1. Tryck på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar .
 2. Tryck på WiFi i avsnittet Trådlöst och nätverk.
  Figur : WiFi
  WiFi på menyn Inställningar
 3. Om WiFi-funktionen inte redan är aktiverad trycker du på av/på-indikatorn för WiFi.
  Figur : Wi-Fi av/på
  Wi-Fi av/på
 4. Tryck på önskat Wi-Fi-nätverk i listan.
    obs!
  Om du försöker ansluta till ett dolt Wi-Fi-nätverk och den bärbara datorn inte hittar eller ansluter till nätverket, kan du tillfälligt visa nätverket tills datorn upprättar en anslutning.
 5. Tryck i lösenordfältet för att visa skärmtangentbordet och ange sedan nätverkslösenordet och annan eventuell information som kan behövas.
 6. Tryck på Anslut.
  Figur : Anslut
  Anslut
  Nätverket och lösenordet sparas automatiskt. Om du vill ta bort det sparade lösenordet väljer du det trådlösa nätverket och trycker sedan på Glöm.
Konfigurera en anslutning till virtuellt privat nätverk (VPN) på din HP-surfplatta
En VPN-anslutning (Virtual Private Network) används till att ansluta surfplattan till ett privat nätverk, t.ex. ett på arbetsplatsen eller på skolan. Innan du konfigurerar en VPN-anslutning måste du välja ett mönster, en PIN-kod eller ett lösenord för surfplattans låsskärm. Använd stegen i det här avsnittet till att ansluta till ett VPN-nätverk.
 1. Välj ett mönster, en PIN-kod eller ett lösenord för surfplattans låsskärm. Anvisningar finns i HP:s supportdokument Använda och anpassa låsskärmen på din HP-surfplatta.
 2. Tryck på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar .
 3. Tryck på Mer… i avsnittet Trådlöst och nätverk.
  Figur : Mer...
  Mer...
 4. Tryck på VPN.
  Figur : VPN
  VPN
 5. Tryck på Lägg till VPN-profil.
 6. Ange den information som behövs VPN-nätverket.
  Figur : Redigera VPN-profil
  Redigera VPN-profil
 7. Tryck på Spara.
Konfigurera proxyinställningar på din HP-surfplatta
Om du använder surfplattan på en arbetsplats som använder en proxyserver kan du behöva konfigurera proxyinställningarna som en del av processen med att konfigurera WiFi-anslutningen. Så här anger du proxyinformationen så att du kan ansluta till Internet:
 1. Tryck på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar .
 2. Tryck på WiFi i avsnittet Trådlöst och nätverk.
  Figur : WiFi
  WiFi på menyn Inställningar
 3. Om WiFi-funktionen inte redan är aktiverad trycker du på av/på-indikatorn för WiFi.
  Figur : Wi-Fi av/på
  Wi-Fi av/på
 4. Tryck på önskat Wi-Fi-nätverk i listan.
 5. Tryck i lösenordfältet för att visa skärmtangentbordet och ange sedan nätverkslösenordet och annan eventuell information som kan behövas.
 6. Markera rutan bredvid Visa avancerade alternativ.
  Figur : Visa avancerade alternativ
  Visa avancerade alternativ
 7. Klicka på den nedrullningsbara menyn bredvid Proxyinställningar och välj Manuellt.
  Figur : Proxyinställningar
  Proxyinställningar
 8. Ange proxyvärdnamnet, proxyporten och annan eventuell information som behövs.
    obs!
  Du kan behöva begära information eller hjälp från IT-personalen på din arbetsplats för att slutföra det här steget.
 9. Tryck på Anslut.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...