hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP 7, HP Slate 7-surfplattor - Anpassa ljudvolym och inställningar på din HP-surfplatta (Android 4.1/Jelly Bean)

Det här dokumentet gäller HP-surfplattor med operativsystemet Android 4.1/Jelly Bean.
Du kan anpassa volymnivåerna för medieuppspelning, meddelanden och alarm på surfplattan och ändra Beats-ljudinställningar (endast på vissa surfplattemodeller). Det här dokumentet innehåller information om att ändra volym- och ljudinställningarna på din HP-surfplatta.
Ställa in volymen med volymknappen på din HP-surfplatta
Volymknappen sitter på den övre högra sidan av surfplattan. Du sänker volymen genom att trycka på änden - på knappen. Du höjer volymen genom att trycka på änden + på knappen. Om du vill stänga av ljudet helt fortsätter du att trycka på - tills en ikon med en avstängd högtalare visas på surfplattans skärm.
  Figur : Volymknapp (din surfplatta kan se annorlunda ut)
  Volymknapp på höger sida av surfplattan
 1. Sänka volymen (-)
 2. Höja volymen (+)
Ställa in volymen och ljudinställningarna på skärmen på din HP-surfplatta
Efter att ha tryckt på volymknappen kan du också reglera ljudvolymen på skärmen. Tryck på änden - eller + av volymknappen. När volymskjutreglaget visas på skärmen, gör något av följande:
 • Tryck och dra cirkeln längs skjutreglaget för att justera volymen. Att dra skjutreglaget åt vänster minskar volymen och att dra skjutreglaget åt höger ökar volymen.
  Figur : Skjutreglage för volym
  Skjutreglage för volym på skärmen
 • Tryck på inställningsikonen för att visa andra volymalternativ.
  Figur : Volyminställningar
  Volyminställningar
Anpassa systemljuden på din HP-surfplatta
Volymnivåerna för medieuppspelning, meddelanden och larm kan anpassas individuellt på surfplattan. Du kan också ändra det ljud som spelas upp när du tar emot ett meddelande och kan aktivera eller avaktivera de ljud som spelas när du trycker på skärmen eller låser upp surfplattan. Utför stegen i det här avsnittet för att anpassa surfplattans systemljudinställningar.
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar .
 2. Tryck på Ljud i avsnittet Enhet.
  Figur : Ljud
  Ljud i avsnittet Enhet i menyn Inställningar
 3. Tryck på Volymer för att välja anpassade volymer för medieuppspelning, meddelanden och larm.
  Figur : Volymer
  Volymer i menyn Ljudinställningar.
 4. Tryck och dra cirkeln längs skjutreglaget för justering av volymen för varje typ av ljud. Att dra skjutreglaget åt vänster minskar volymen och att dra skjutreglaget åt höger ökar volymen.
  Figur : Volymer
  Volymer i menyn Ljudinställningar.
 5. Tryck på Standardmeddelande och välj önskat meddelandeljud.
  Figur : Systemmeddelandeljud
  Systemmeddelandeljud i menyn Ljudinställningar
 6. Tryck- och skärmlåsljuden är aktiverade som standard. Ta bort bockmarkeringen i rutan bredvid något av följande alternativ om du vill inaktivera dessa systemljud.
  Figur : Tryck- och skärmlåsljud (aktiverade)
  Tryck- och skärmlåsljud (aktiverade)
Stänga av alla ljud med tyst läge på din HP-surfplatta
Med tyst läge inaktiveras allt ljud på surfplattan. Du aktiverar tyst läge genom att trycka på och hålla strömknappen nedtryckt och sedan trycka på Tyst läge.
Figur : Tyst läge
Tyst läge
Du inaktiverar tyst läge och återaktiverar därmed alla ljud genom att trycka på och hålla strömknappen nedtryckt och sedan trycka på Tyst läge.
Figur : Tyst läge
Tyst läge
Ändra inställningarna för Beats-ljud på din HP-surfplatta (endast vissa modeller av surfplatta)
Vissa HP-surfplattemodeller levereras med Beats-ljud som utformats för att ge en bättre ljuduppspelning när du använder proffshörlurar och andra externa uppspelningsenheter. Beats-ljudinställningar påverkar inte ljudet från surfplattans inbyggda högtalare.
Utför stegen i det här avsnittet för att aktivera eller avaktivera Beats-ljud och till att ändra Beats-ljudinställningarna.
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar .
 2. Tryck på Beats-ljud i avsnittet Enhet.
  Figur : Beats-ljud
  Beats-ljud
 3. Tryck på knappen AV/PÅ för att aktivera eller avaktivera Beats-ljud.
  Figur : Beats-ljud av/på
  Beats-ljud av/på
 4. För bästa ljudkvalitet justerar du inställningarna utefter vilken typ av ljudutgångsenhet du använder:
  Figur : Beats-ljudinställningar för hörlurar
  Beats-ljudinställningar för hörlurar
  • För hörlurar som sitter över öronen väljer du Beats On-Ear.
  • För hörlurar som sitter i öronen väljer du Beats In-Ear.
  • För externa högtalare väljer du Beats Passive.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...