hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP 7, Slate 7-surfplattor - Installera, öppna och avinstallera appar på din HP-surfplatta (Android 4.1/Jelly Bean)

Det här dokumentet gäller HP-surfplattor med operativsystemet Android 4.1/Jelly Bean.
En app är ett program, t.ex. ett spel, avsett att köras på en mobil enhet, t.ex. en HP-surfplatta. Appar kan användas för en mängd olika syften, däribland underhållning, utbildning, produktivitet m.m. HP-surfplattor med operativsystemet Android kan bara köra Android-appar. Du hittar dem på Google Play Store (på engelska).
Det här dokumentet leder dig genom grunderna med att installera, öppna och avinstallera appar på din HP-surfplatta.

Installera en ny app på din HP-surfplatta

Sök efter nya appar till surfplattan i Google Play Store (på engelska). Du måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk och logga in på ett Google-konto innan du kommer åt Play Store.
obs!
Det kan hända att vissa appar, t.ex. de som kräver GPS-funktioner, inte är kompatibla med din surfplatta. På Google Play Store-sidan för en inkompatibel app visas ett meddelande om att enheten inte är kompatibel med den här versionen och alternativet Installera saknas. Det går inte att installera eller använda en app på en Android-enhet som inte uppfyller kraven eller begränsningarna för den appen.
Google Play Store har både kostnadsfria appar och betalappar. Installationen av appar som är tillgängliga utan kostnad skiljer sig något från installationen av betalappar. Information om att installera betalappar finns i Hjälp med Google Play (på engelska) från Google Play-hjälpen.
Om appen du vill installera är en kostnadsfri app utför du följande steg för att installera appen på surfplattan:
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på Play Store-appen.
 2. Om du vill söka efter en app trycker du på sökikonen längst upp på sidan och skriver sedan appens namn eller ett nyckelord.
  Figur : Exempel på sökning efter en app på Play Store
  Exempel på sökning efter en app på Play Store
 3. Bläddra ned för att se tillgängliga appar och välj sedan en app genom att trycka på den.
  På appsidan finns detaljerad information om appfunktioner, kundrecensioner och annan information.
 4. Tryck på Installera.
 5. Läs appbehörigheterna och tryck sedan på Acceptera och ladda ned. Appen hämtas och installeras på surfplattan.
  När appen installerats läggs den till i listan Alla appar och på startskärmen.

Öppna en installerad app på din HP-surfplatta

Appar kan öppnas från listan Alla appar, startskärmen, favoritfältet, Google Play Store eller listan Senaste appar. Använd någon av följande metoder för att öppna en app:
 • Tryck på ikonen Alla appar för att se en lista med alla appar på surfplattan. Tryck på en appikon för att öppna appen.
 • Tryck på en appikon på startskärmen eller i favoritfältet för att öppna appen. Mer information om att lägga till och ta bort appar på startskärmen och i favoritfältet finns i HP:s supportdokument Använda startskärmen och navigeringsknapparna på din HP-surfplatta.
 • Tryck på Play Store-appikonen och tryck sedan på hämtningsikonen längst upp på sidan för att visa listan Mina appar. Tryck på en app i listan Mina appar för att öppna appsidan och sedan på Öppna för att öppna appen.
 • Om du vill öppna en nyligen använd app trycker du på navigeringsknappen Senaste appar . En lista med nyligen använda appar visas. Tryck på en app i listan så öppnas den. Ta bort en app från listan Senaste appar genom att trycka på och dra den över skärmens sida.

Avinstallera en app på din HP-surfplatta

Om du har en app du inte längre behöver installerad på surfplattan avinstallerar du den från listan Alla appar, menyn Inställningar eller Google Play Store. Avinstallerade appar, inklusive betalappar som du tidigare köpt, kan avinstalleras när som helst från Google Play Store (på engelska). Använd någon av följande metoder för att avinstallera en app från surfplattan.
obs!
HP-surfplattor levereras med förinstallerade appar, så kallade systemappar. De här apparna är en del av operativsystemet Android och kan inte avinstalleras.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...