hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Operativsystemet HP Chrome - skapa och använda konton på HP Chromebook eller Chromebox (operativsystemet Chrome)

Det här dokumentet gäller för HP Chromebook eller Chromebox med operativsystemet Chrome.
Du måste ha ett Google-konto för att kunna logga in på enheten. Du kan lägga till flera konton för samma enhet. Varje kontoägare kan anpassa sina enhetsinställningar och förhindra åtkomst till filer och data som är lagrade i andra konton. Det här dokumentet innehåller information om att använda och hantera Google-konton och gästsessioner på din enhet.
Skapa ett nytt Google-konto i operativsystemet Chrome
Det första Google-konto som läggs till på enheten blir ägarkonto. Mer information om att konfigurera ägarkontot finns i HP:s supportdokument Konfigurera din HP Chromebook. När ägarkontot har lagts till följer du stegen i det här avsnittet för att skapa ett nytt Google-konto, och lägger sedan till kontot i din Chromebook. Du måste vara ansluten till Internet om du ska kunna skapa ett nytt konto.
  obs!
När du skapar ett nytt Google-konto skapas ett Gmail-konto (e-post från Google) automatiskt. Gmail-adressen är kontoanvändarnamnet och är konfigurerad som kontots standardadress för e-post. Du kan lägga till en annan e-postadress till ditt konto för meddelanden och lösenordsåterställning. Du kan också använda den andra e-postadressen för att logga in på kontot. Om du beslutar dig för att inte använda det nya Gmail-kontot kan du avsluta Gmail-adressen och använda den andra e-postadressen med Google-kontot.
 1. I det nedre vänstra hörnet på huvudinloggningsskärmen klickar du på + Lägg till användare.
 2. Ange Wi-Fi-nätverksinformation och lösenord om du blir uppmanad till det.
 3. Klicka på Skapa ett Google-konto.
  Figur : Skapa ett Google-konto
  Skapa en Google-kontolänk på inloggningsskärmen för Chrome
 4. Fyll i formuläret och ange eventuellt någon annan obligatorisk information på sidan Skapa ett nytt Google-konto och klicka sedan på Nästa steg.
  Figur : Skapa ett nytt Google-konto
  Skapa en ny Google-kontosida
 5. Telefonverifiering kan krävas för att du ska kunna skapa kontot. Om du uppmanas till det anger du ett telefonnummer dit Google kan skicka ett engångs-sms eller röstsamtal. Du får en kod som du ska ange vid verifiering av kontot. Telefonnumret används bara för det här ändamålet och lagras eller förbinds inte med ditt Google-konto.
 6. När kontot har skapats visas en välkomstskärm. Fortsätt till kontosidan genom att klicka på Fortsätt till Gmail.
  Figur : Fortsätt till Gmail
  Google-kontots välkomstskärm när Fortsätt till Gmail är valt
 7. På kontosidan har du möjlighet att redigera eller lägga till kontoinformation och inställningar. Klicka på Spara när du vill spara ändringarna.
    obs!
  Du kan när som helst återvända till kontosidan om du vill redigera kontouppgifterna. När du är inloggad klickar du på ditt Google-kontonamn i det översta högra hörnet på någon Google-webbsida (till exempel Gmail eller Google Calendar) och klickar sedan på Konto.
 8. Stäng fönstret genom att klicka på krysset längst upp till höger.
 9. Klicka på statusområdet i aktivitetsfältet och sedan på Avsluta gäst för att avsluta gästsessionen och gå till kontovalsskärmen.
  Figur : Avsluta gäst
  Avsluta gästalternativet i statusområdet i aktivitetsfältet
 10. Klicka på + Lägg till en användare i det nedre vänstra hörnet på skärmen för att lägga till det nya Google-kontot till din enhet.
 11. På Chrome-inloggningsskärmen anger du den nya e-postadressen för Google-kontot och klickar sedan på Nästa. Ange ditt kontolösenord och klicka på Nästa. Vänta medan Chrome lägger till den nya personen.
  Figur : Lägga till ett nytt konto
  Lägga till ett nytt konto
 12. Välj en bild för kontot och klicka sedan på OK.
  Kontot läggs till på inloggningsskärmen. Nästa gång du återvänder till inloggningsskärmen klickar du på kontobilden, anger lösenordet och trycker sedan på Retur-tangenten för att logga in på kontot.
Lägga till ett befintligt Google-konto till din enhet i operativsystemet Chrome
Det första Google-konto som läggs till på enheten blir ägarkonto. Mer information om att konfigurera ägarkontot finns i HP:s supportdokument Konfigurera din Chrome-enhet. När du har skapat ägarkontot följer du stegen nedan för att lägga till ett annat befintligt Google-konto till din enhet. Du måste vara ansluten till Internet för att lägga till ett konto.
 1. I det nedre vänstra hörnet på huvudinloggningsskärmen klickar du på + Lägg till användare.
 2. Ange Wi-Fi-nätverksinformation och lösenord om du blir uppmanad till det.
 3. På Chrome-inloggningsskärmen anger du den nya e-postadressen för Google-kontot och klickar sedan på Nästa. Ange ditt kontolösenord och klicka på Nästa. Vänta medan Chrome lägger till den nya personen.
  Figur : Lägga till ett nytt konto
  Lägga till ett nytt konto
 4. Välj en bild för kontot och klicka sedan på OK.
  Kontot läggs till på inloggningsskärmen. Nästa gång du återvänder till inloggningsskärmen klickar du på kontobilden, anger lösenordet och trycker sedan på Retur-tangenten för att logga in på kontot.
Anpassa synkroniseringsinställningar för din enhet och Google-kontot
När du loggar in på operativsystemet Chrome aktiveras Chrome Sync automatiskt. Alla kontoinställningar och filer som lagras online sparas på ditt Google-konto, och ändringar synkroniseras till kontot när du är ansluten till Internet. Dina bokmärken, appar, tillägg, teman, öppna flikar och andra data och inställningar är tillgängliga från vilken enhet som helst när du loggar in på ditt Google-konto.
Du kan ändra synkroniseringsinställningarna på din enhet så att bara vissa objekt synkroniseras med Google-kontot. Anpassa vad som ska synkroniseras genom att följa nedanstående anvisningar:
 1. Klicka på statusområdet i aktivitetsfältet och klicka sedan på Inställningar.
  Figur : Öppna inställningarna
  Du har valt statusområdesmenyn med Inställningar
 2. I avsnittet Användare på sidan Inställningar, klicka på Avancerade synkroniseringsinställningar.
  Figur : Avancerade synkroniseringsinställningar
  Knappen Avancerade synkroniseringsinställningar i avsnittet Användare i Inställningar
 3. Klicka på listrutemenyn under Avancerade synkroniseringsinställningar och markera Välj vad som ska synkroniseras.
  Figur : Synkroniseringsinställningar
  Listrutemenyn Avancerade synkroniseringsinställningar
 4. Mer information finns i listan med synkroniserade objekt. Klicka för att ta bort bockmarkeringarna bredvid objekt som du inte vill synkronisera och klicka sedan på OK.
  Figur : Välj vad som ska synkroniseras
  Fönstret Avancerade synkroniseringsinställningar med Välj vad som ska synkroniseras valt
För att stoppa synkronisering för alla enheter och ta bort synkroniserade data som har sparats på Google-kontot gör du följande:
 1. Klicka på statusområdet i aktivitetsfältet och klicka sedan på Inställningar.
  Figur : Öppna inställningarna
  Du har valt statusområdesmenyn med Inställningar
 2. I avsnittet Användare på sidan Inställningar, klicka på Google Dashboard.
  Figur : Google Översikt
  Länken Google Översikt i avsnittet Användare på sidan Inställningar
 3. Bläddra till längst ner på Chrome Sync-sidan och klicka sedan på Återställ synkronisering.
  Figur : Chrome Sync: Återställ synkronisering
   Knappen återställ synkronisering längst ned på Chrome Sync-sidan på Google Dashboard
 4. Klicka på OK för att bekräfta och påbörja processen med att rensa alla synkroniserade Chrome-data.
  Figur : Återställning av synkroniserade Chrome-data
  Bekräftelsefönster för återställning av synkroniserade Chrome-data
Mer information om synkronisering finns i Customize sync settings (på engelska) i hjälpen till operativsystemet Chrome.
Ägarkontobehörigheter i operativsystemet Chrome
Ägarkontot är det första Google-konto som läggs till på en enhet under den första inställningsprocessen. Ägaren har speciella behörigheter som inte kan överföras till något annat konto. Till exempel kan bara ägaren ange om någon gästsession ska vara tillgänglig på inloggningsskärmen eller inte. För att lära dig mer om ägarkontobehörigheter läser du Owner permissions (på engelska) i hjälpen till operativsystemet Chrome.
Mer information om hur du hanterar andra konton med ägarkontot finns iControl who can use your device (på engelska) i hjälpen till operativsystemet Chrome.
Ägarkonton kan bara ändras med en fabriksåterställning. Om du vill återställa din enhet läser du Reset your device (på engelska) i hjälpen till operativsystemet Chrome.
Logga in och byta konto i operativsystemet Chrome
Så här loggar du ut och startar en ny session på din enhet:
 1. Klicka i aktivitetsfältets statusområde i det nedre högra hörnet på skärmen.
 2. Klicka på Logga ut.
  Figur : Logga ut
  Statusområdesmenyn med Logga ut valt
 3. Du är utloggad från kontot. Huvudinloggningsskärmen med följande alternativ visas:
  • För att välja ett annat konto klickar du på kontobilden. Skriv kontots lösenord och tryck på Retur för att logga in.
  • För att stänga av datorn klickar du på Stäng av.
  • För att lägga till ett nytt Google-konto på enheten, klicka på Lägg till användare.
  • För att börja en ny session i gästläge klickar du på Surfa som gäst.
Använda ett annat Google-konto för enskilda Google-tjänster i operativsystemet Chrome
När du loggar in på ditt Google-konto från enheten loggas du automatiskt in på alla Googles produkter och tjänster som hör till det kontot. Du har alternativet att logga in på specifika Google-tjänster med ett annat Google-konto. Medan du exempelvis är inloggad på ett konto kanske du vill kolla e-post för en annan Gmail-adress eller titta i Google Kalender för ett annat konto.
Använd flera inloggningar för att få åtkomst till Google-tjänster med ett annat konto:
 1. Klicka på symbolen för Google-kontot i det övre högra hörnet på en Google-webbplats och sedan på Lägg till konto.
  Figur : Lägg till konto
  Knappen Lägg till konto på listrutemenyn under symbolen för Google-kontot
 2. Ange användarnamnet och klicka på Nästa. Ange lösenordet för det önskade Google-kontot och klicka sedan på Logga in.
  Figur : Logga in på ett annat konto
  Skärm för flera inloggningar
    obs!
  Vissa Google-webbplatser stöder inte flera inloggningar. Kontrollera att du loggar in på rätt konto när du växlar till en annan Google-webbplats.
Ändring av lösenord i operativsystemet Chrome
Du kan behöva återställa eller ändra lösenordet för Google-kontot om du har glömt lösenordet eller om det inte är säkert längre. Du kan använda vilken Internetansluten dator som helst för att ändra lösenordet. Anvisningar för hur du ändrar lösenordet för Google-kontot finns i Change your Google Account Password (på engelska) på webbplatsen Google Accounts.
Ta bort ett konto i operativsystemet Chrome
Om du inte längre behöver ett visst Google-konto som finns lagrat på din enhet tar du bort kontot. När du tar bort ett Google-konto från enheten raderas inte kontot fullständigt, och du kan lägga till det igen när som helst. Du kan ta bort vilket konto som helst, förutom ägarkontot, från huvudinloggningsskärmen. Klicka på x i det övre högra hörnet på kontobilden för kontot du vill ta bort. Klicka på den röda knappen Ta bort som visas på kontobilden för att bekräfta borttagningen. När ett konto tas bort från din enhet tas även de lokala data bort som finns lagrade i det kontot. Google-kontot med alla data och inställningar som finns lagrade online påverkas inte när du tar bort kontot från enheten.
  obs!
Ägarkontot kan inte tas bort utan att en fabriksåterställning görs på enheten.
För information om att ta bort ett Google-konto fullständigt eller om du oavsiktligt tog bort ett konto och vill försöka återställa det läser du Ta bort eller återställa ett Google-konto (på engelska) på webbplatsen Google Accounts.
Surfa som gäst i operativsystemet Chrome
I gästläget kan andra använda din enhet utan att få åtkomst till din personliga kontoinformation och dina lokala data. En gästsession kräver inte något Google-konto och gästen loggas inte in. Gästen kan inte skapa bokmärken, komma åt installerade appar, installera nya appar eller tillägg eller få åtkomst till filer som är sparade på något konto. En gäst kan surfa på webben och ladda ned filer, men sparade filer tas bort och surfdata raderas när gästsessionen avslutas. Observera att webbplatser fortfarande kan registrera dina besök under en gästsession.
För att starta en gästsession går du till huvudinloggningsskärmen och klickar på Surfa som gäst. Om alternativet Surfa som gäst inte är tillgängligt, är den inställningen avaktiverad på din enhet.
Alternativet för att surfa som gäst är aktiverat som standard. Så här aktiverar eller avaktiverar du gästsurfning på din enhet:
 1. Logga in på enheten med ägarkontot.
 2. Klicka på statusområdet i aktivitetsfältet och välj sedan Inställningar.
  Figur : Öppna inställningarna
  Du har valt statusområdesmenyn med Inställningar
 3. I avsnittet Användare på sidan Inställningar klickar du på Hantera andra användare.
  Figur : Hantera andra användare
  Knappen Hantera andra användare i avsnittet Användare i Inställningar
 4. För att tillåta gästsurfning klickar du för att göra en bockmarkering bredvid Aktivera gästsurfning. Om du vill avaktivera gästsurfning klickar du för att ta bort bockmarkeringen. Klicka på OK.
  Figur : Aktivera Gästsurfning
  Inställningen Gästsurfning under Användare
För att avsluta en gästsession klickar du på statusområdet i aktivitetsfältet. Klicka på strömknappen för att stänga av datorn och klicka sedan på Avsluta gäst för att avsluta gästsessionen och gå tillbaka till inloggningsskärmen.
Figur : Avsluta gäst
Avsluta gästalternativet i statusområdet i aktivitetsfältet
Surfa privat med inkognitoläget i operativsystemet Chrome
Inkognitoläget är ett sätt att använda enheten anonymt när du är inloggad på ditt Google-konto. För att öppna en ny flik i inkognitoläget trycker du på tangenterna Ctrl + Skift + n.
Figur : Inkognitoläge
Meddelande som visar när du öppnar en ny flik i inkognitoläge
Följande gäller för inkognitoläget:
 • Inga surfdata lagras i enhetens historik. Det finns ingen registrering av sökhistoriken eller webbplatserna du besöker, och inga cookie-filer sparas på datorn när alla inkognitofönster har stängts.
 • Bokmärken och nedladdade filer som skapas i inkognitoläget sparas.
 • Som standard är tillägg för inkognitofönster avaktiverade. Tillägg kan aktiveras individuellt.
 • Webbplatser kan fortfarande registrera ditt besök, och tredje part kan fortfarande spåra din webbsurfningsaktivitet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...