hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Använda ReadyBoost (Windows 8)

Den här artikeln gäller datorer med Windows 8.
Windows 8 ReadyBoost är ett verktyg som hjälper till att snabba upp datorn med hjälp av en extern lagringsenhet, t.ex. ett USB-minne. Flashminnesenheten fungerar som ett extra minne som datorn kan komma åt snabbare än många andra typer av hårddiskar med SATA.
Bara en minnesenhet åt gången kan användas för detta ändamål. Många typer av flashminnen kan användas, men inte alla. Läs följande avsnitt för att se kraven.

Krav

För att ReadyBoost ska fungera måste datorn ha en USB 2.0-port. USB-enheten måste ha en minneskapacitet mellan 256 MB och 4 GB. Dessutom måste USB-enheten ha ett dataflöde på minst 2,5 MB för 4 K slumpmässig läsning och 1,75 MB dataflöde för 512 K slumpmässig skrivning. Detta ska framgå tydligt på förpackningen. Om förpackningen inte finns tillhands längre skadar det inte datorn att testa den här åtgärden med vilken typ av USB-minne som helst. Ett felmeddelande talar om ifall minnet inte kan användas.
Det är en fördel att rensa minnet från alla filer innan det används tillsammans med ReadyBoost.

Använda ReadyBoost

 1. Starta datorn.
 2. Sätt i USB-minnet i USB-porten.
  En liten meddelanderuta visas högst upp till höger på skärmbilden. Windows kör ett snabbtest för att kontrollera att enheten är kompatibel med ReadyBoost.
  Figur : Nya USB-enheter hittades
  Bild på Windows 8-skärmen när en ny enhet används.
 3. Tryck eller klicka på meddelanderutan för att öppna fönstret Välj åtgärd för flyttbara enheter för USB-enheten (se nedan om det inte öppnas).
  Figur : Välj åtgärd
  Fönstret Automatisk uppspelning med Snabba upp min dator valt
  obs!
  Om fönstret inte öppnas automatiskt öppnar du skrivbordet och klickar sedan på mappen Bibliotek. Välj USB-enheten i menyn och högerklicka. Klicka på Egenskaper och öppna fliken ReadyBoost.
  Figur : Vy av fliken ReadyBoost
  Fliken ReadyBoost med Använd den här enheten valt
 4. Klicka på Snabba upp min dator för att öppna fliken med fönstret ReadyBoost.
  Figur : Windows ReadyBoost
  Bild på Snabba upp min dator - Windows ReadyBoost markerat.
 5. Klicka på Använd den här enheten på fliken ReadyBoost.
  Aktivera eller inaktivera Windows ReadyBoost för ett specifikt flashminne. Om USB-minnesenheten redan har använts av ReadyBoost och nu ska användas för lagring av filer väljer du Använd inte den här enheten i fönstret ReadyBoost. Minnet kan nu användas för lagring och överföring igen.
 6. Använd skjutreglaget för att bestämma hur mycket minne som ska tilldelas ReadyBoost.
  Om du inte tilldelar 100 % utrymme kan resterande del fortfarande användas för lagring av filer (såvida det inte används av ReadyBoost för att öka prestanda).
  Figur : Reservera utrymme för systemhastighet
  Bild på fliken ReadyBoost med skjutreglaget för utrymmet som behövs för systemhastighet markerat.
 7. Klicka på OK. Vänta några sekunder medan USB-enheten konfigureras.
  ReadyBoost har nu aktiverats för att använda USB-enheten för mer effektiv databehandling.

Felsökning

Välj något av följande avsnitt för felsökningsinformation:

Inaktivera ReadyBoost

Fel inträffar

En andra USB-enhet kan inte användas med ReadyBoost

Enheten ökar inte prestandan


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...