hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Felmeddelandet "Inkompatibel bläckpatron" eller "Problem med bläckpatron" visas för HP Officejet 7610 e-All-in-One skrivarserien för breda format (H912)

Problem
När du har satt i en eller flera nya patroner visas något av följande felmeddelanden på skrivarens kontrollpanel och skrivaren skriver inte ut:
 • Inkompatibel bläckpatron
 • "Problem med bläckpatron"
En ikon på kontrollpanelen indikerar vilken bläckpatron som orsakar problemet.
Viktigt! Du måste installera SETUP-bläckpatroner under den första installationen av skrivaren, annars uppstår ett bläckpatronfel.
Till skillnad från ersättningsbläckpatroner kan du inte köpa SETUP-bläckpatroner från återförsäljare. SETUP-bläckpatronerna finns endast i förpackningen tillsammans med en ny HP-skrivare.
Innan du börjar
Viktigt! Innan du börjar kontrollerar du att patronerna är kompatibla med skrivaren.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Lösning ett: Ta ut och sätt i problempatronen igen
Kontrollera att bläckpatronerna är rätt isatta genom att följa anvisningarna nedan.
 1. Starta skrivaren genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Öppna serviceluckan till skrivarvagnen på skrivarens framsida.
  Figur : Öppna skrivarvagnens servicelucka
  Bild: Öppna skrivarvagnens servicelucka.
 3. Öppna åtkomstluckan till patronen. Vagnen flyttar sig till åtkomstområdet. Vänta tills skrivarvagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till patronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till patronen.
 4. Se till att den färgade punkten på etiketten på patronen matchar den färgade punkten på vagnsplatsen.
  Figur : Korrekt installerade bläckpatroner
  Bild: Korrekt installerade bläckpatroner.
 5. Tryck på bläckpatronens framsida för att lossa den och dra den sedan mot dig för att ta ur den ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur hållaren
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
 6. Sätt försiktigt in patronen i hållaren och tryck den framåt tills den snäpps fast.
  Figur : Sätt tillbaka bläckpatronen
  Bild: Sätt tillbaka patronen.
 7. Upprepa stegen för de andra bläckpatronerna.
 8. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
 9. Stäng skrivarvagnens servicelucka.
  Figur : Stäng skrivarvagnens servicelucka
  Bild: Stäng skrivarvagnens servicelucka.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning två: Rengör bläckpatronens kontakter
Ansamling av bläck eller skräp på patronkontakterna kan orsaka ett patronfel. Följ de här stegen för att ta bort, inspektera och rengöra problempatronen eller problempatronerna som indikeras i felmeddelandet.
Steg ett: Ta bort och inspektera problempatronen
Följ de här stegen för att ta bort och sedan inspektera problempatronen.
 1. Leta upp en ren, luddfri trasa (putsduk till glasögon eller kaffefilter fungerar bra) som du kan använda för att rengöra patronkontakterna.
 2. Starta skrivaren genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 3. Öppna serviceluckan till skrivarvagnen på skrivarens framsida.
  Figur : Öppna skrivarvagnens servicelucka
  Bild: Öppna skrivarvagnens servicelucka.
 4. Öppna åtkomstluckan till patronen. Vagnen flyttar sig till åtkomstområdet. Vänta tills skrivarvagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till patronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till patronen.
 5. Tryck på bläckpatronens framsida för att lossa den och dra den sedan mot dig för att ta ur den ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur hållaren
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
 6. Kontrollera att inget bläck eller skräp har samlats på patronens kopparfärgade kontakt.
  Figur : Patronens kopparfärgade kontakt
  Bild: Patronens kopparfärgade kontakt.
Steg två: Rengör bläckpatronens kontakter
Så här rengör du bläckpatronens kontakter:
  varning!
Rengör en bläckpatron i taget. Bläckpatronen får inte lämnas utanför skrivaren i mer än 10 minuter. Stäng aldrig av skrivaren när en patron är borttagen från sin plats. Om patronplatser lämnas tomma kan det orsaka skada på patronsystemet.
 1. Använd en ren, luddfri trasa (putsduk till glasögon eller kaffefilter fungerar bra) och torka av patronens kopparfärgade kontakt.
  Figur : Patronens kopparfärgade kontakt
  Bild: Patronens kopparfärgade kontakt.
 2. Sätt försiktigt in patronen i hållaren och tryck den framåt tills den snäpps fast.
    obs!
  Se till att den färgade punkten på respektive etikett på patronen matchar den färgade punkten på öppningen.
  Figur : Sätt i bläckpatronen i den färgkodade öppningen
  Bild: Sätt i bläckpatronen i den färgkodade öppningen.
 3. Upprepa dessa steg för övriga problempatroner om det behövs.
 4. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
 5. Stäng skrivarvagnens servicelucka.
  Figur : Stäng skrivarvagnens servicelucka
  Bild: Stäng skrivarvagnens servicelucka.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning tre: Upprepa stegen för att ta bort och sätta i de andra patronerna
Upprepa stegen du utförde tidigare i det här dokumentet för att ta bort och sätta tillbaka de bläckpatroner som anges i felmeddelandet.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning fyra: Upprepa stegen för att rengöra patronkontakterna
En ny rengöring av bläckpatronens kontakter kan avhjälpa problemet. Upprepa stegen du utförde tidigare i det här dokumentet för att rengöra kontakterna på bläckpatronerna som anges i felmeddelandet.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning sex: Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet
Om inget av de föregående stegen löste problemet följer du de här stegen för att byta ut problempatronen.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
 1. Starta skrivaren genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Öppna serviceluckan till skrivarvagnen på skrivarens framsida.
  Figur : Öppna skrivarvagnens servicelucka
  Bild: Öppna skrivarvagnens servicelucka.
 3. Öppna åtkomstluckan till patronen. Vagnen flyttar sig till åtkomstområdet. Vänta tills skrivarvagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till patronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till patronen.
 4. Tryck på bläckpatronens framsida för att lossa den och dra den sedan mot dig för att ta ur den ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur hållaren
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
 5. Ta ut den nya patronen ur förpackningen.
 6. Håll patronen så att patronens kontakter är vända mot skrivaren.
 7. För in den nya bläckpatronen i hållaren och tryck sedan fram den försiktigt tills den snäpps fast.
    obs!
  Se till att den färgade punkten på respektive etikett på patronen matchar den färgade punkten på öppningen.
  Figur : Sätt i bläckpatronen i den färgkodade öppningen
  Bild: Sätt i bläckpatronen i den färgkodade öppningen.
 8. Upprepa dessa steg för övriga patroner om det behövs.
 9. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
 10. Stäng skrivarvagnens servicelucka.
  Figur : Stäng skrivarvagnens servicelucka
  Bild: Stäng skrivarvagnens servicelucka.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...