hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Hjälpmedel i Windows 8

Det här supportdokumentet gäller HP:s stationära datorer, bärbara datorer och TouchSmart-datorer med Windows 8.
Windows 8 erbjuder olika hjälpmedelsverktyg för att anpassa datorn och göra den lättare att använda.
obs!
Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss grafik och information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.

Lär dig mer om Hjälpmedelscenter i Windows 8

Hjälpmedelscenter är en central plats där du kan ändra hjälpmedelsalternativ och göra datorn lättare att se på, höra och använda. Hjälpmedelscenter består av tre avsnitt:
 • Avsnittet Gör det enklare att använda datorn innehåller funktionen Vanliga verktyg, där du kan prova de vanligaste hjälpmedelsverktygen.
 • Länken Få rekommendationer som gör det enklare att använda datorn öppnar ett frågeformulär som hjälper dig att bestämma vilka verktyg som är mest användbara för dig.
 • I avsnittet Undersök alla inställningar kan du konfigurera verktyg och ändra alternativ genom att klicka på länkar som tar upp vanliga behov.
Om verktygen väljs på menyn Vanliga verktyg stängs de av när du loggar ut.
 1. Om du vill öppna Hjälpmedelscenter när du startar datorn klickar du på hjälpmedelsikonen i det nedre vänstra hörnet av inloggningsskärmen.
  Figur : Hjälpmedelsikonen på inloggningsskärmen
  Inloggningsskärmen med en röd pil som pekar mot hjälpmedelsikonen.
 2. Om du vill öppna Hjälpmedelscenter från Windows-skrivbordet eller startskärmen trycker du på tangenterna Windows + U.
  Figur : Hjälpmedelscenter
   Menyn Hjälpmedelscenter
  När Hjälpmedelscenter öppnas markeras de fyra valen i Vanliga verktyg ett efter ett. Skärmläsaren, en grundläggande skärmläsare, läser innehållet högt när varje verktyg markeras, och beskriver skärmaktiviteten.
 3. Du väljer ett verktyg genom att trycka på MELLANSLAGSTANGENTEN när verktyget markeras.
  • Om du inte vill att Windows ska gå igenom och markera verktyg i Hjälpmedelscenter i framtiden, avmarkerar du Sök alltid igenom det här avsnittet.
  • För att hindra Skärmläsaren från att starta automatiskt när du öppnar Hjälpmedelscenter avmarkerar du Läs alltid det här avsnittet högt.
 4. Du kan också använda muspekaren för att välja verktyg:
  • Om du väljer Starta Förstoringsglaset kan du förstora hela skärmen (helskärmsläge), området omkring muspekaren (linsläge) eller en del av skärmen (dockat läge).
  • Om du väljer Starta Skärmläsaren startar en grundläggande skärmläsare.
  • Om du väljer Starta Skärmtangentbordet öppnas ett tangentbord på skärmen. Du kan använda Skärmtangentbordet för att skriva på skärmen med en muspekare eller en styrspak, eller om du har en HP TouchSmart-dator eller en dator med pekskärm kan du skriva med stift, munpinne eller ett finger.
  • Om du väljer Konfigurera Högkontrast öppnas menyn Gör information på skärmen lättare att se. Funktionen Högkontrast eliminerar många av färgerna på skärmen, och vit eller färgad text visas på en svart bakgrund i många områden.
 5. Om du vill att verktyg i Hjälpmedelscenter ska startas samtidigt som datorn klickar du på länken Ändra inloggningsinställningar i det övre vänstra hörnet.
  Figur : Menyn Ändra inloggningsinställningar
  Menyn Ändra inloggningsinställningar i Hjälpmedelscenter
 6. I kolumnen Vid inloggning i fönstret Ändra inloggningsinställningar markerar du kryssrutorna bredvid verktygen du vill starta från inloggningsfönstret och klickar sedan på Verkställ.
 7. I kolumnen Efter inloggning i fönstret Ändra inloggningsinställningar markerar du kryssrutorna bredvid verktygen du vill starta när du har loggat in och klickar sedan på Verkställ.
Om du vill att specifika verktyg ska startas automatiskt när du loggar in, följer du nedanstående steg för att ändra inställningarna med alternativen under Undersök alla inställningar i Hjälpmedelscentret.

Använda datorn utan bildskärm

Om Skärmläsaren är aktiverad hör du texten på skärmen läsas högt i vissa tillämpningar och program. Om Ljudbeskrivning finns tillgängligt hör du beskrivningar av vad som händer i videor. Du kan också stänga av visuella effekter och ange tidsgränser för meddelanden.

Konfigurera och använda Skärmläsaren

För Skärmläsaren behövs hörlurar, inbyggda datorhögtalare eller externa högtalare. Om funktionen är aktiverad öppnas Skärmläsaren när du loggar in till Windows.
Följ stegen nedan för att konfigurera Skärmläsaren:
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan bildskärm.
 3. Under Lyssna på en uppläsning av texten markerar du kryssrutan bredvid Aktivera Skärmläsaren och klickar sedan på Verkställ.
  Fönstret Inställningar för Skärmläsaren öppnas och Skärmläsaren läser upp innehåll och beskriver din aktivitet på skärmen.
  Figur : Menyn Inställningar för Skärmläsaren
  Menyn Inställningar för Skärmläsaren.
 4. I fönstret Inställningar för Skärmläsaren klickar du på alternativet Allmänt.
  Välj från följande inställningar:
  • För att du inte ska behöva trycka på Caps Lock-tangenten när du anger genvägar för Skärmläsaren markerar du kryssrutan bredvid Lås skärmläsarknappen så att du inte behöver trycka på dem för varje kommando (Caps Lock) och klickar på Spara ändringar.
  • Om du vill att Skärmläsaren ska säga vilka enskilda tangenter du trycker på markerar du kryssrutan bredvid Läs upp tangenttryckningar när jag skriver och klickar sedan på Spara ändringar.
  • Om du vill att Skärmläsaren ska säga vilka ord du trycker på markerar du kryssrutan bredvid Läs upp ord när jag skriver och klickar sedan på Spara ändringar.
  • Om du vill att Skärmläsaren ska säga vilka fel som inträffar samtidigt som felljudet från datorn, markerar du kryssrutan bredvid Läs upp skärmläsarfel och klickar sedan på Spara ändringar.
  • Om du vill att en blå ruta ska markera det val som Skärmläsaren läser upp, markerar du kryssrutan bredvid Aktivera visuell markering av skärmläsarmarkören och klickar sedan på Spara ändringar.
   Figur : Exempel på en blå ruta som markerar text som läses upp av Skärmläsaren
   Exempel på en blå ruta som markerar valet som läses upp av Skärmläsaren
  • Om du vill att Skärmläsaren ska spela upp extraljud när du utför vissa åtgärder markerar du kryssrutan bredvid Spela upp ljudtips och klickar sedan påSpara ändringar.
  • Om du vill att Skärmläsaren ska läsa upp information om hur du interagerar med objekt som knappar och reglage, eller ge ytterligare information, markerar du kryssrutan bredvid Läs tips om vanliga objekt och klickar sedan på Spara ändringar.
  • Om du vill göra andra appar tystare när Skärmläsaren körs markerar du kryssrutan bredvid Sänk volymen för andra appar när Skärmläsaren körs och klickar sedan på Verkställ.
  • Om du vill kontrollera hur länge meddelanden sparas innan de läses upp av Skärmläsaren väljer du önskad tidslängd från listrutan Spara meddelanden som ska läsas upp i: och klickar sedan på Spara ändringar.
 5. Ändra navigeringsinställningarna genom att klicka på alternativet Navigering i fönstret Inställningar för Skärmläsaren och klicka sedan på Spara ändringar.
  Figur : Navigeringsinställningar för Skärmläsaren
  Navigeringsinställningarna i Skärmläsaren
  Välj från följande inställningar:
  • Om du vill att Skärmläsaren ska läsa texten bredvid markören markerar du kryssrutan bredvid Läs och interagera med skärmen genom att använda musen och klickar sedan på Spara ändringar.
   • Om du vill aktivera Mustangenter i Skärmläsaren, markerar du kryssrutan bredvid Flytta runt muspekaren på skärmen med det numeriska tangentbordet och klickar på Spara ändringar.
   • Om du vill att Skärmläsaren ska läsa texten du pekar på med musmarkören, markerar du kryssrutan bredvid Gör så att skärmläsarmarkören följer muspekaren och klickar sedan på Spara ändringar.
  • När du drar fingret över pektangentbordet medan du använder Skärmläsaren meddelar Skärmläsaren vilka tangenter du pekar på. När du når den tangent som du vill skriva trycker du två gånger på den tangenten, så skrivs tecknet. Om du vill skriva genom att trycka en gång på tangenterna väljer du kryssrutan bredvid Aktivera tangenter på pektangentbordet när du lyfter fingret och klickar sedan på Spara ändringar.
  • Om du vill lägga till en blå ruta som flyttar med tangentbordets fokus, markerar du kryssrutan bredvid Gör så att skärmläsarmarkören följer tangentbordsfokus och klickar sedan på Spara ändringar.
  • Om du vill att Skärmläsare ska läsa upp text som skrivs i program som Anteckningar eller Microsoft Word markerar du kryssrutan bredvid Gör så att textinfogningspunkten följer skärmläsarmarkören. Om du vill markören att visas efter skärmläsarmarkören klickar du på Gör så att textinfogningspunkten följer skärmläsarmarkören.
 6. Om du vill ändra ljudet för Skärmläsaren klickar du på alternativet Röst i Inställningar för Skärmläsaren.
  Välj från följande inställningar:
  • Om du vill att Skärmläsaren ska läsa snabbare eller långsammare använder du muspekaren till att ändra reglaget Välj röstens hastighet till den önskade hastigheten.
  • Om du vill att rösten för Skärmläsaren ska vara högre eller lägre volym använder du muspekaren till att ändra reglaget Välj röstens volym.
  • Om du vill att rösten för Skärmläsaren ska ha högre eller lägre tonhöjd använder du muspekaren till att ändra reglaget Välj röstens tonhöjd.
  • Om du vill använda en annan röst för Skärmläsaren väljer du från listrutan Välj en annan röst för Skärmläsaren.
  • Klicka på Spara ändringar.
   Figur : Röstinställningar för Skärmläsaren
    Röstinställningar i Skärmläsaren
 7. Om du vill ändra kortkommandon för Skärmläsaren klickar du på alternativet Kommandon i fönstret Inställningar för Skärmläsaren.
  1. I listan med kommandon väljer du kortkommandot du vill ändra.
  2. Klicka på knappen Ändra kommandots tangentbordsgenväg.
   Figur : Menyn Kommandon i Inställningar för Skärmläsaren
   Menyn Kommandon i Inställningar för Skärmläsaren med Ändra kommandots tangentbordsgenväg inringat i rött
  3. Klicka på fönstret Skriv en tangentbordsgenväg som öppnas på skärmen.
  4. Skriv den nya tangentbordsgenvägen i fältet.
   Den nya tangentbordsgenvägen visas i kommandolistan.
  5. Klicka på Spara ändringar.

Använda kortkommandon för Skärmläsaren

Kortkommandon kan göra användningen av Skärmläsaren snabbare och enklare.
Grundläggande kommandon för Skärmläsaren i Windows 8
Använd de här kortkommandona för att utföra grundläggande funktioner i Skärmläsaren.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F1 (CAPS LOCK + FUNCTION + F1 för notebook-datorer) så visas en lista med samtliga kommandon för Skärmläsaren.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F2 (CAPS LOCK + FUNCTION + F2 för notebook-datorer) så visas en lista med kommandon för det aktuella objektet.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + ESC så avslutas Skärmläsaren.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F12 (CAPS LOCK + FUNCTION + F12 för notebook-datorer) så aktiveras eller avaktiveras uppläsning av tangenttryckningar.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + Z så låses tangenten för Skärmläsaren så att du kan använda kommandon för Skärmläsaren utan att trycka på CAPS LOCK-tangenten.
 • Tryck på CAPS LOCK + X om du vill att Skärmläsaren ska ignorera nästa kortkommando du använder.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + V så upprepas den föregående frasen.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + PAGE UP så höjs röstvolymen.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + PAGE DOWN så sänks röstvolymen.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + plustecknet (+) så höjs rösthastigheten (använd inte det numeriska tangentbordet).
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + minustecknet (+) så sänks rösthastigheten (använd inte det numeriska tangentbordet).
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + D så läses ett objekt upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F för avancerad information.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + S så läses stavningen för ett objekt upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + W så läses ett fönster upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + R så läses alla objekt i området upp.
Navigeringskommandon för Skärmläsaren i Windows 8
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + MELLANSLAGSTANGENTEN så utförs en primär åtgärd, som att öppna ett markerat dokument.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + HÖGERPIL så går du till nästa objekt.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + VÄNSTERPIL så går du till föregående objekt.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + UPPÅTPIL så byter du vy.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + NEDÅTPIL så byter du vy.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + ENTER så växlar du mellan söklägen.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + NUM LOCK så slås musfunktionen på och av.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + A så växlar du mellan avancerat och normalt navigeringsläge.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + Q så går du till det sista objektet i området.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + G så flyttas markören för Skärmläsaren till systemmarkören.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + T så flyttas skärmläsarmarkören till pekaren.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + tilde (~) så ställs fokusobjektet in.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + BACKSTEG så går du tillbaka ett objekt.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + INS så hoppar du till det länkade objektet.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + C så läses tiden och datumet upp.
Textkommandon för Skärmläsaren i Windows 8
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + M för att starta uppläsningen.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + ] (avslutande hakparentes) så läses text upp från markörens start.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + 0 (noll) så läses textegenskaperna upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + H så läses ett dokument upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + U så läses nästa sida upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + CTRL + U så läses den aktuella sidan upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + SKIFT + U så läses den föregående sidan upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + I så läses föregående stycke upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + CTRL + I så läses det aktuella stycket upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + SKIFT + I så läses det föregående stycket upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + O (bokstaven O) så läses nästa rad upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + CTRL + O (bokstaven O) så läses den aktuella raden upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + SKIFT + O (bokstaven O) så läses den föregående raden upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + P så läses nästa ord upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + CTRL + P så läses det aktuella ordet upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + SKIFT + P så läses det föregående ordet upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + [ (inledande hakparentes) så läses nästa tecken upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + CTRL + [ (inledande hakparentes) så läses det aktuella tecknet upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + SKIFT + [ (inledande hakparentes) så läses det föregående tecknet upp.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + L för att hoppa till nästa länk.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + SKIFT + L för att hoppa till föregående länk.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + Y så flyttar du till textens början.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + B så flyttar du till textens slut.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + N så spolar du bakåt medan du läser ett dokument.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + , (komma) så spolar du framåt medan du läser ett dokument.
Tabellkommandon för Skärmläsaren i Windows 8
Navigera i tabeller eller kalkylblad med särskilda kommandon för Skärmläsaren.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F3 (CAPS LOCK + FUNCTION + F3 för notebook-datorer) så hoppar du till nästa cell i en rad i en tabell.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + SKIFT + F3 för att hoppa till föregående cell i en rad.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F4 (CAPS LOCK + FUNCTION + F4 för notebook-datorer) så hoppar du till nästa cell i en kolumn.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + SKIFT + F4 för att hoppa till föregående cell i en kolumn.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F5 (CAPS LOCK + FUNCTION + F5 för notebook-datorer) för att läsa upp rad- och kolumnposition.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F6 (CAPS LOCK + FUNCTION + F6 för notebook-datorer) för att hoppa till en tabellcell.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F7 (CAPS LOCK + FUNCTION + F7 för notebook-datorer) för att läsa upp den aktuella kolumnen.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F8 (CAPS LOCK + FUNCTION + F8 för notebook-datorer) för att läsa upp den aktuella raden.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F9 (CAPS LOCK + FUNCTION + F9 för notebook-datorer) för att läsa upp den aktuella kolumnrubriken.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F10 (CAPS LOCK + FUNCTION + F10 för notebook-datorer) för att läsa upp den aktuella radrubriken.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + F11 (CAPS LOCK + FUNCTION + F11 för notebook-datorer) så aktiveras eller avaktiveras pekläget.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + J för att hoppa till nästa rubrik.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + SKIFT + J för att hoppa till föregående rubrik.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + K för att hoppa till nästa tabell.
 • Tryck på tangenterna CAPS LOCK + SKIFT + K för att hoppa till föregående tabell.
Tryckkommandon för Skärmläsaren i Windows 8
När du använder Skärmläsaren har datorer med pekskärmar, exempelvis HP TouchSmart-datorer, särskilda pekkommandon. Många av pekkommandona i Skärmläsaren fungerar endast med datorer med funktioner för fyrfingrarsberöring. Om datorn inte stöder fyrfingrarsberöring experimenterar du med nedanstående pekkommandon för att se vilka som fungerar på din pekskärm.
 • Tryck två gånger med ett finger så utförs en primär åtgärd.
 • Håll med ett finger och tryck med ett andra finger så utförs en primär åtgärd.
 • Tryck tre gånger med ett finger så utförs en sekundär åtgärd.
 • Håll med ett finger och tryck två gånger med ett andra finger så utförs en sekundär åtgärd.
 • Slå åt höger med ett finger så flyttar du till nästa objekt.
 • Slå åt vänster med ett finger så flyttar du till föregående objekt.
 • Slå uppåt eller nedåt med ett finger så byter du vy.
 • Dra uppåt med två fingrar så bläddrar du uppåt.
 • Dra nedåt med två fingrar så bläddrar du nedåt.
 • Dra åt höger med två fingrar så bläddrar du åt vänster. Skärmläsaren meddelar när du inte kan bläddra längre åt vänster.
 • Dra åt vänster med två fingrar så bläddrar du åt höger. Skärmläsaren meddelar när du inte kan bläddra längre åt höger.
 • Tryck en gång med tre fingrar så visas eller döljs fönstret Inställningar för Skärmläsaren.
 • Tryck tre gånger med fyra fingrar så visas kommandolistan.
 • Tryck en gång med fyra fingrar så visas kommandon för det aktuella objektet. Tryck en gång med ett finger på objektet så markeras det, och utför sedan vald åtgärd genom att trycka två gånger med ett finger.
 • Tryck två gånger med fyra fingrar så växlar du mellan söklägen.
 • Dra åt höger med tre fingrar så byter du till nästa flik.
 • Dra åt vänster med tre fingrar så byter du till föregående flik.
 • Dra uppåt med tre fingrar om du vill att fönstret ska läsas upp av Skärmläsaren
 • Dra nedåt med tre fingrar för att starta uppläsningen.
 • Tryck en gång med två fingrar för att stoppa uppläsningen.
 • Tryck två gånger med tre fingrar så visas eller döljs tangentbordet.
 • Håll ett finger och tryck en gång med ett andra och ett tredje finger för att starta dragningen eller visa fler tangentalternativ.
 • Dra uppåt med fyra fingrar så zoomar du ut.
 • Dra nedåt med fyra fingrar så zoomar du in.

Göra innehållet läsbart för Skärmläsaren i Windows 8

Windows 8-versionen av Skärmläsaren kan inte läsa allt innehåll i alla program. Om innehållet inte kan läsas av Skärmläsaren testar du med nedanstående steg:
 1. När Skärmläsaren körs skriver du Anteckningar på startskärmen.
 2. Välj Anteckningar från sökresultaten.
  Ett fönster utan namn öppnas i Anteckningar.
 3. Växla till det program som innehåller det innehåll du vill att Skärmläsaren ska läsa och markera innehållet.
 4. Högerklicka på det markerade innehållet och välj Kopiera.
 5. Högerklicka i Anteckningar och välj Klistra in.
 6. I Anteckningar trycker du på CAPS LOCK + H för att läsa hela dokumentet.

Konfigurera och använda Ljudbeskrivning i Windows 8 (om tillgängligt)

Om Ljudbeskrivning är tillgänglig beskrivs händelserna i videor.
Så här startar du Ljudbeskrivning:
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan bildskärm.
 3. Under Lyssna på en uppläsning av texten markerar du kryssrutan bredvid Aktivera ljudbeskrivningar.
 4. Klicka på OK.

Stänga av visuella effekter och ange tidgränser för meddelanden i Windows 8

 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan bildskärm.
 3. För att stänga av vissa visuella effekter, till exempel toning, markerar du kryssrutan bredvid Inaktivera alla onödiga animeringar (om möjligt) och klickar på Verkställ.
 4. Du kan bestämma hur många sekunder Windows meddelandedialogrutor ska vara öppna genom att göra ett val i listmenyn och klicka på Verkställ.

Göra det enklare att se datorskärmen i Windows 8

Du kan öka storleken på text och bilder eller ändra hur objekten visas på skärmen.
Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U och klicka sedan på länken Gör information på skärmen lättare att se under Undersök alla inställningar.
 • Om du vill ändra storlek på objekt på skärmen klickar du på länken Ändra storlek på text och ikoner, flyttar reglaget till önskad storlek med musen och klickar på Verkställ.
 • Om du vill göra fönsterkanter lättare att se genom att ändra färgen, klickar du på länken Justera fönsterkanternas färg och genomskinlighet, väljer en färg och klickar på knappen Spara ändringar.
 • Om du vill göra rektangeln omkring valda objekt i dialogrutor lättare att se, markerar du kryssrutan bredvid Gör fokusrektangeln tjockare och klickar på Verkställ.
 • Om du vill göra markören lättare att se väljer du ett tal i listrutan Ange den blinkande markörens tjocklek och klickar på Verkställ.
 • För att stänga av vissa visuella effekter, till exempel toning, markerar du kryssrutan bredvid Inaktivera alla onödiga animeringar (om möjligt) och klickar på Verkställ.
 • Om du vill stänga av oönskade bilder eller oönskat innehåll markerar du kryssrutan bredvid Ta bort bakgrundsbilder (där de förekommer) och klickar på Verkställ.

Aktivera Högkontrast i Windows 8

Funktionen Högkontrast intensifierar färgkontrasten för viss text och bilder på datorskärmen och gör objekten tydligare och lättare att identifiera.
 1. Under Undersök alla inställningar i Hjälpmedelscenter klickar du på länken Gör information på skärmen lättare att se.
 2. Om du permanent vill ändra det visuella temat på datorn klickar du på länken Välj ett högkontrastschema under Högkontrast.
  Fönstret Anpassning öppnas.
 3. Välj önskad färgkombination under Grundläggande teman och högkontrastteman.
  Datorn ändras till det nya färgschemat.
 4. Om du vill kunna aktivera Högkontrast utan att öppna Hjälpmedelscenter markerar du kryssrutan bredvid Aktivera eller inaktivera Högkontrast när Alt+Vänster Skift+PrintScrn trycks ned.
 5. Klicka på OK.
  Figur : Ett skrivbord och samma skrivbord med Högkontrast aktiverad
  En bild på ett vanligt skrivbord ovanför en bild på samma skrivbord med Högkontrast aktiverad
  Figur : Startskärmen och startskärmen med Högkontrast aktiverad
  En bild på startskärmen ovanför en bild på startskärmen med Högkontrast aktiverad

Använda Förstoringsglaset i Windows 8

Förstoringsglasfunktionen gör det möjligt att förstora hela skärmen, området omkring muspekaren eller en del av skärmen.
Så här öppnar du en meny för verktygen i Förstoringsglaset:
 1. Under Undersök alla inställningar i Hjälpmedelscenter klickar du på länken Gör information på skärmen lättare att se.
 2. Under Göra objekt på skärmen större markerar du kryssrutan bredvid Aktivera Förstoringsglaset och klickar på OK.
 3. Klicka på förstoringsglasikonen på skärmen för att öppna verktygsfältet för Förstoringsglaset.
  Figur : Val för att öppna verktygsfältet för Förstoringsglaset
  Förstoringsglasikonen markerad.
 4. Välj visningsläge genom att klicka på nedåtpilen vid Vyer:
  Figur : Visa val i verktygsfältet för Förstoringsglaset
  Verktygsfält för Förstoringsglaset med nedåtpilen vid Vyer markerad och en lista med visningsalternativ
  • Välj Helskärm i listrutan om du vill förstora hela skärmen.
  • Välj Lins i listrutan om du vill förstora området omkring muspekaren.
   Figur : Exempel på Förstoringsglaset i läget Lins
   Ett exempel på Förstoringsglaset i läget Lins
   1. I Lins-läget kan du anpassa linsstorleken genom att klicka på ikonen Alternativ i verktygsfältet för Förstoringsglaset. Då öppnas menyn Alternativ för Förstoringsglaset.
    Figur : Ikonen Alternativ i verktygsfältet för Förstoringsglaset
    Ikonen Alternativ i verktygsfältet för Förstoringsglaset
   2. Använd muspekaren för att flytta höjd- och breddskjutreglagen tills linsen har den önskade storleken.
   3. Klicka på OK.
    Figur : Alternativ för anpassning av Förstoringsglasets linsstorlek
    Skjutreglage för anpassning av Förstoringsglasets linsstorlek
  • Om du vill förstora en del av skärmen väljer du Dockad i listrutan.
   Figur : Exempel på Förstoringsglaset dockat längst upp på en skärm i 150 procents förstoring
   Ett exempel på Förstoringsglasverktyget när det används i dockat läge i 150 procents förstoring, med det förstorade området dockat längst upp på skärmen
 5. När du vill välja allmänna alternativ för Förstoringsglaset klickar du på ikonen Alternativ i verktygsfältet för Förstoringsglaset.
  • Om du vill ändra hur mycket vyn ska ändras när du zoomar in eller ut, väljer du önskad förstoringsprocent genom att med muspekaren flytta skjutreglaget mellan Mindre och Mer och klickar sedan på OK.
   Figur : Menyn Alternativ för Förstoringsglaset
   Menyn Alternativ för Förstoringsglaset med zoomskjutreglaget valt
  • Om du vill kasta om färgschemat i det förstorade området markerar du kryssrutan bredvid Aktivera inverterade färger.
  • Om du vill visa området omkring muspekaren i det förstorade området markerar du kryssrutan bredvid Följ muspekaren och klickar på OK.
  • Om du flyttar förstoringsområdet när tabb- eller piltangenterna trycks ned, markerar du kryssrutan bredvid Följ tangentbordsfokus och klickar på OK.
  • Om du vill förstora området runt texten som skrivs i program som till exempel Anteckningar eller Microsoft Word, markerar du kryssrutan bredvid Låt Förstoringsglaset följa textinfogningspunkten och klickar sedan på OK.
  • Du kan optimera utseendet på texten genom att klicka på länken Justera utseendet på skärmteckensnitten, följa anvisningarna på skärmen i ClearType-justeringsverktyget och sedan klicka på Slutför.
 6. Klicka på knapparna minus eller plus på Förstoringsglasmenyn om du vill öka eller minska förstoringsgraden.

Använda kortkommandon för Förstoringsglaset i Windows 8

Använd kortkommandon för att göra det enklare och snabbare att använda Förstoringsglaset.
 • Medan du håller ned Windows-tangenten trycker du på + (plus) för att zooma in eller - (minus) för att zooma ut.
 • Avsluta Förstoringsglaset genom att trycka på tangenterna Windows + ESCAPE.
 • Växla till helskärmsläge genom att trycka på CTRL + ALT + F.
 • Växla till dockat läge genom att trycka på CTRL + ALT + D.
 • Växla till linsläge genom att trycka på CTRL + ALT + L.
 • Om du vill ändra storlek på linsen trycker du på CTRL + ALT + R, flyttar muspekaren uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger tills du får önskad form och storlek och vänsterklickar sedan för att göra storleken permanent.
 • Om du vill invertera bakgrunds- och textfärgerna trycker du på CTRL + ALT + I.
 • Om du vill panorera uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger inom det förstorade området, trycker du på CTRL + ALT + uppåtpil, nedåtpil, vänsterpil eller högerpil.

Använda en dator med Windows 8 utan mus eller tangentbord

Med skärmtangentbord och taligenkänning är det möjligt att använda datorn utan mus eller tangentbord.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan mus eller tangentbord.

Konfigurera och använda Skärmtangentbordet i Windows 8

Skärmtangentbordet är ett visuellt tangentbord som öppnas på skärmen och används i stället för ett fysiskt tangentbord. Du kan skriva med hjälp av en muspekare eller styrspak. Om du har en HP TouchSmart-dator eller en dator med pekskärm kan du också skriva med hjälp av ett stift, munpinne eller ett finger. Skriv eller använd tangentbordskommandon med Skärmtangentbordet genom att flytta markören till det program du vill använda, exempelvis ett Microsoft Word-dokument eller ett webbläsarfält.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan mus eller tangentbord.
 3. I fönstret Använd datorn utan mus eller tangentbord, markera kryssrutan bredvid Använd Skärmtangentbord och klicka på OK.
  Skärmtangentbordet öppnas.
 4. Om du vill ändra inställningarna klickar du på knappen AlternativSkärmtangentbordet.
  Figur : Skärmtangentbordet med knappen Alternativ markerad
  Bild på Skärmtangentbordet med knappen Alternativ markerad
  • Om du vill att ett klick ska höras när en knapp trycks ned på Skärmtangentbordet markerar du kryssrutan bredvid Använd klickningsljud på menyn Alternativ och klickar sedan på OK.
   Figur : Menyn Alternativ för Skärmtangentbordet
   Menyn Alternativ för Skärmtangentbordet
  • Om du vill lägga till ett numeriskt tangentbord på Skärmtangentbordet, markerar du kryssrutan bredvid Aktivera numeriskt tangentbord och klickar på OK.
  • Om du vill skriva text genom att klicka på skärmtangenter med en muspekare markerar du alternativknappen bredvid Klicka på tangenter och klickar på OK.
  • Om du inte väljer alternativet att klicka på tangenter, följer du stegen nedan för att använda läget Hovra över tangenter eller Sök genom tangenter.

Använda läget Hovra över tangenter i Windows 8

I läget Hovra över tangenter kan du skriva tecken utan att trycka på tangentbordet eller klicka med en mus. Med hjälp av skärmtangentbordet och en mus eller styrspak kan du skriva genom att peka på och hovra över ett tecken under en förutbestämd tidsperiod.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan mus eller tangentbord.
 3. I fönstret Använd datorn utan mus eller tangentbord, markera kryssrutan bredvid Använd Skärmtangentbord och klicka på OK.
  Skärmtangentbordet öppnas.
 4. Om du vill ändra inställningarna klickar du på knappen AlternativSkärmtangentbordet.
  På menyn Alternativ för Skärmtangentbordet, markera alternativknappen bredvid Hovra över tangenter.
 5. När du ska ange hur lång tid du ska hovra över en tangent för att skriva ett tecken, använder du muspekaren för att flytta skjutreglaget för hovringstid.
  Figur : Läget Hovra över tangenter för Skärmtangentbordet
  Skärmtangentbordet med Hovra över tangenter valt och en angiven hovringstid på 3 sekunder
 6. Klicka på OK.
  Figur : Exempel på siffran 8 som väljs med läget Hovra över tangenter
  Exempel på siffran 8 som väljs med läget Hovra över tangenter

Använda läget Sök genom tangenter i Windows 8

I läget Sök genom tangenter, söker och markerar Skärmtangentbordet områden på tangentbordet. Val görs genom att trycka på mellanslagstangenten på det fysiska tangentbordet. Skärmtangentbordet söks igenom rad efter rad tills mellanslagstangenten trycks ned. Grupper av tangenter inom den valda raden söks igenom och markeras tills mellanslagstangenten trycks ned igen. Tangenter söks sedan igenom en efter en tills mellanslagstangenten trycks ned, och då skrivs tecknet.
Om du vill skriva text genom att tangentbordet söks igenom, markera alternativknappen bredvid Sök genom tangenter.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan mus eller tangentbord.
 3. I fönstret Använd datorn utan mus eller tangentbord, markera kryssrutan bredvid Använd Skärmtangentbord och klicka på OK.
  Skärmtangentbordet öppnas.
 4. Om du vill ändra inställningarna klickar du på knappen AlternativSkärmtangentbordet.
 5. I menyn Alternativ för Skärmtangentbordet, välj en sökningshastighet genom att använda muspekaren och flytta skjutreglaget.
 6. Under Välja tangent markerar du kryssrutan bredvid den eller de inmatningsenheter du använder.
 7. Om du vill ändra tangentkortkommandot väljer du önskad tangent i listrutan Blanksteg.
  Figur : Sök genom tangenter på skärmtangentbordet
  Skärmtangentbordet med Sök genom tangenter valt, sökningshastigheten angiven som 1 sekund och mellanslagstangenten vald i listrutan
 8. Klicka på OK.
  Figur : Exempel på sökning genom tangenterna på skärmtangentbordet
  Ett exempel på när Skärmtangentbordet genomsöks i grupper av bokstäver.

Använda Textförutsägelse i Windows 8

Textförutsägelse kan underlätta skrivandet genom att föreslå ord som baseras på vad du redan har skrivit. Föreslagna ord visas i den översta raden av Skärmtangentbordet. När du väljer ett ord, skrivs ordet.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan mus eller tangentbord.
 3. I fönstret Använd datorn utan mus eller tangentbord, markera kryssrutan bredvid Använd Skärmtangentbord och klicka på OK.
  Skärmtangentbordet öppnas.
 4. Om du vill ändra inställningarna klickar du på knappen AlternativSkärmtangentbordet.
 5. På menyn Alternativ för Skärmtangentbordet markerar du kryssrutan bredvid Använd textförutsägelse och klickar på OK.
 6. Lägg till mellanslag automatiskt genom att välja kryssrutan bredvid Infoga blanksteg efter ord som förutsägs och klicka på OK.
  Figur : Alternativ för textförutsägelse
  Fönstret Alternativ för Skärmtangentbordet med alternativ för textförutsägelse inringade i rött
 7. Ange text genom att flytta markören till ett redigerbart fält i programmet som du använder och börja skriva med Skärmtangentbordet.
  En lista med förutsagda ord visas i den översta raden av Skärmtangentbordet ovanför nummertangenterna.
 8. Så här väljer du ett förutsagt ord:
  • Skriv ett förutsagt ord i läget Klicka på tangenter genom att klicka på önskat förutsagt ord.
   Figur : Skriva i Anteckningar när textförutsägelse används
   Ett exempel på text som skrivs i Anteckningar med Skärmtangentbordet, och ordet "easier" som väljs från listan med förutsagda ord
  • Skriv ett förutsagt ord i läget Hovra över tangenter genom att använda muspekaren eller styrspaken till att hovra över önskat förutsagt ord.
  • Skriv ett förutsagt ord i läget Sök genom tangenter genom att trycka på MELLANSLAGSTANGENTEN på det fysiska tangentbordet när raden av förutsagda ord markeras, trycka på MELLANSLAGSTANGENTEN igen när den önskade gruppen av förutsagda ord markeras och sedan trycka på MELLANSLAGSTANGENTEN en gång till när det önskade ordet markeras.

Konfigurera och använda Taligenkänning i Windows 8

Med Taligenkänning kan du styra datorn med talade kommandon, och även diktera text. Om datorn inte har en inbyggd mikrofon behöver du hitta och använda en mikrofon som kan anslutas till datorn.
När du konfigurerar Taligenkänning uppmanas du att skriva ut ett talreferenskort med grundläggande och avancerade kommandon som gäller för de flesta Windows-operativsystem. Använd följande kommandon för Taligenkänning när du vill använda funktioner i Windows 8:
 • Gå till startskärmen eller växla mellan startskärmen och den senast använda appen genom att säga "startmeny”.
 • Gå till Windows-skrivbordet genom att säga "skrivbord".
 • Öppna en app på startskärmen genom att säga appens namn. Säg exempelvis "HP Recipe Box".
 • Ta bort en app från startskärmen, avinstallera en app, gör filen större eller mindre, eller stäng av eller sätt på den levande panelen genom att säga "högerklicka" och appnamnet, följt av åtgärden. Säg exempelvis "högerklicka Kontakter" och sedan "sätt på levande panel".
 • Navigera i Snabbknappar genom att säga "Visa Windows-snabbknappar", namnet på snabbknappen och sedan namnet på önskade funktioner eller inställningar. Säg exempelvis "visa Windows-snabbknappar", följt av "Inställningar", "Ändra datorinställningar", "Allmänna" och "Markera felstavade ord" så att inställningen sätts på eller stängs av.
 • Säg "bläddra höger" eller "bläddra vänster" så flyttar du åt vänster eller höger på startskärmen.
 • Stäng av datorn genom att säga "visa Windows-snabbknappar", följt av "Inställningar", "Ström" och "Stäng av".
Följ stegen nedan för att konfigurera Taligenkänning.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan mus eller tangentbord.
 3. I fönstret Använd datorn utan mus eller tangentbord, klicka på länken Använd Taligenkänning.
  Figur : Använd taligenkänning
  Använd taligenkänning
  Fönstret Taligenkänning öppnas.
 4. I den högra rutan klickar du på Starta taligenkänning.
  Figur : Starta taligenkänning
  Länken Starta taligenkänning
 5. Klicka på Nästa i fönstret Välkommen till Taligenkänning.
 6. När du uppmanas till det väljer du typen av mikrofon du ska använda i listan och klickar sedan på Nästa.
  Figur : Alternativ för mikrofontyp
  Alternativ för mikrofontyp i konfigurationsguiden för taligenkänning i Hjälpmedel
 7. Granska mikrofonplaceringsinformationen i fönstret Konfigurera Taligenkänning (inte tillgängligt på alla språk) och klicka sedan på Nästa.
 8. Läs från manuset i fönstret Justera volymen för mikrofonen och klicka sedan på Nästa.
 9. I fönstret Mikrofonen är nu konfigurerad klickar du på Nästa.
 10. I fönstret Förbättra kvaliteten på taligenkänningen klickar du på länken Läs vår sekretesspolicy online.
 11. Läs Microsofts sekretesspolicy för Windows 8 och avgör om du vill tillåta att Windows granskar dina dokument och e-postmeddelanden:
  • Om du tillåter att Windows granskar dina dokument och e-postmeddelanden för att avgöra vilka ord och fraser du använder mest, väljer du alternativknappen bredvid Aktivera dokumentgranskning och klickar sedan på Nästa.
  • Om du inte vill att Windows ska granska dokument eller e-post väljer du alternativknappen bredvid Inaktivera dokumentgranskning och klickar sedan på Nästa.
 12. I fönstret Välj ett aktiveringsläge väljer du önskat alternativ för att åter aktivera Taligenkänning när funktionen har inaktiverats.
 13. På sidan Skriva ut talreferenskortet klickar du på Visa referensark om du vill läsa och skriva ut en lista med kommandon för Taligenkänning och klickar sedan på Nästa.
 14. På sidan Kör taligenkänning vid start markerar du kryssrutan bredvid Kör taligenkänning vid start.

Konfigurera avancerade alternativ för taligenkänning i Windows 8

Du kan förbättra taligenkänningen med avancerade alternativ.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan mus eller tangentbord.
 3. I fönstret Använd datorn utan mus eller tangentbord, klicka på länken Använd Taligenkänning.
  Figur : Använd taligenkänning
  Använd taligenkänning
  Fönstret Taligenkänning öppnas.
 4. Klicka på länken Avancerade talalternativ överst till vänster i fönstret Taligenkänning.
  Figur : Avancerade talalternativ för taligenkänning
  Länken för avancerade talalternativ för taligenkänning i Hjälpmedel
  Fönstret Talegenskaper öppnas.
Lägga till en ny profil för taligenkänning i Windows 8
Du kan skapa olika profiler på datorn för alla som använder taligenkänning, eller olika profiler för varje ljudmiljö.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan mus eller tangentbord.
 3. I fönstret Använd datorn utan mus eller tangentbord, klicka på länken Använd Taligenkänning.
  Figur : Använd taligenkänning
  Använd taligenkänning
  Fönstret Taligenkänning öppnas.
 4. Klicka på länken Avancerade talalternativ, överst till vänster i fönstret Taligenkänning.
  Figur : Avancerade talalternativ
  Avancerade talalternativ
  Fönstret Talegenskaper öppnas.
 5. I fönstret Talegenskaper, klicka på knappen Nästa under Igenkänningsprofiler.
  Figur : Konfiguration av ny profil i Talegenskaper
  Konfiguration av Ny profil i Talegenskaper med knappen Ny vald
 6. Ge profilen ett namn i fönstret Lägg till en profil och klicka sedan på OK.
 7. Följ anvisningarna på skärmen i Mikrofonkonfigurationsguiden.
 8. Om du vill ändra standardmikrofon klickar du på knappen Avancerat i fönstret Talegenskaper.
  • I fönstret Ljudindatainställningar väljer du alternativknappen bredvid Använd följande enhet för ljudinspelning.
  • Välj önskad mikrofoninställning i listmenyn.
  • Klicka på OK.
Konfigurera användarinställningar för Taligenkänning i Windows 8
Förbättra funktionen att förstå tal i Taligenkänning.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan mus eller tangentbord.
 3. I fönstret Använd datorn utan mus eller tangentbord, klicka på länken Använd Taligenkänning.
  Figur : Använd taligenkänning
  Använd taligenkänning
  Fönstret Taligenkänning öppnas.
  Klicka på länken Avancerade talalternativ, överst till vänster i fönstret Taligenkänning.
  Figur : Avancerade talalternativ
  Avancerade talalternativ
  Fönstret Talegenskaper öppnas.
 4. Klicka på länken Avancerade talalternativ, överst till vänster i fönstret Taligenkänning.
  Figur : Avancerade talalternativ
  Avancerade talalternativ
  Fönstret Talegenskaper öppnas.
  Markera ditt profilnamn i fönstret Talegenskaper.
 5. Klicka på knappen Justera profil och följ anvisningarna på skärmen i guiden Röstträning för taligenkänning.
 6. Om du vill att Taligenkänning ska starta automatiskt när du loggar in, markera kryssrutan bredvid Kör taligenkänning vid start (valfritt) i fönstret Talegenskaper.
 7. I fönstret Talegenskaper, markera kryssrutan bredvid Aktivera röstaktiveringsläge (valfritt).
 8. Om du vill ändra mellanrummet mellan meningar väljer du önskat tal i listrutan Antal mellanslag som ska infogas efter punkt.
Konfigurera Ljudteman i Windows 8
Datorn gör vissa ljud för att uppmärksamma dig när vissa händelser inträffar, till exempel när ny e-post tas emot. Du kan ändra ljuden för händelser i Taligenkänning.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan mus eller tangentbord.
 3. I fönstret Använd datorn utan mus eller tangentbord, klicka på länken Använd Taligenkänning.
  Figur : Använd taligenkänning
  Använd taligenkänning
  Fönstret Taligenkänning öppnas.
 4. Klicka på länken Avancerade talalternativ, överst till vänster i fönstret Taligenkänning.
  Figur : Avancerade talalternativ
  Avancerade talalternativ
  Fönstret Talegenskaper öppnas.
 5. I fönstret Talegenskaper, klicka på knappen Ljudinspelning.
  Figur : Ljudinspelning
  Ljudinspelning
  Fönstret Ljud öppnas.
 6. I fönstret ljud, klicka på fliken Ljud.
  Figur : Fliken Ljud
  Fliken LjudFliken Ljud öppnas.
 7. Under Programhändelser, bläddra ned till programhändelser för Windows Taligenkänning.
  Figur : Programhändelser
  Programhändelser
 8. Klicka på programhändelsen som du vill ändra.
 9. Välj ett nytt ljud i listmenyn Ljud.
  Figur : Ljudalternativ för programhändelser i Taligenkänning
   Ljudalternativ för programhändelser i Taligenkänning på menyn Ljud
 10. Klicka på knappen Testa om du vill höra ett ljud.
 11. Klicka på Tillämpa.
Förbättra mikrofonprestanda
Förbättra funktionen att förstå tal i Taligenkänning genom att dämpa eller reducera bakgrundsljud.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd datorn utan mus eller tangentbord.
 3. I fönstret Använd datorn utan mus eller tangentbord, klicka på länken Använd Taligenkänning.
  Figur : Använd taligenkänning
  Använd taligenkänning
  Fönstret Taligenkänning öppnas.
 4. Klicka på länken Avancerade talalternativ, överst till vänster i fönstret Taligenkänning.
  Figur : Avancerade talalternativ
  Avancerade talalternativ
  Fönstret Talegenskaper öppnas.
 5. I fönstret Talegenskaper, klicka på knappen Ljudinspelning.
  Figur : Ljudinspelning
  Ljudinspelning
  Fönstret Ljud öppnas.
 6. I fönstret Ljud, klicka på fliken Kommunikation.
  Figur : Fliken Kommunikation
  Fliken Kommunikation
 7. Välj knappen bredvid ditt önskade alternativ och klicka sedan på Verkställ.
  Figur : Alternativ för att dämpa eller reducera ljud
  Alternativ för att dämpa eller reducera andra ljud vid användning av mikrofonen

Göra musen lättare att använda

Du kan göra muspekaren mer synlig genom att ändra dess utseende och starta funktioner som gör musen lättare att använda.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Gör musen mer lättanvänd.

Ändra färg och storlek på muspekare

Om du har problem med att se muspekaren på skärmen kan du göra den mer synlig genom att följa stegen nedan.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Gör musen mer lättanvänd.
 3. Välj alternativknappen bredvid önskad färg- och storlekskombination under Muspekare.
  Figur : Alternativ för att ändra muspekaren
  Alternativ för att ändra färg och storlek på muspekaren
 4. Klicka på Tillämpa.

Aktivera Mustangenter

Genom att aktivera Mustangenter kan du använda det numeriska tangentbordet när du vill flytta runt muspekaren på skärmen.
Så här konfigurerar du Mustangenter:
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Gör musen mer lättanvänd.
 3. Klicka på länken Gör musen mer lättanvänd under Undersök alla inställningar i Hjälpmedelscentrets meny.
 4. Markera kryssrutan bredvid Aktivera Mustangenter och klicka sedan på Verkställ.
 5. Klicka på länken Konfigurera Mustangenter.
 6. Om du vill aktivera Mustangenter utan att öppna Hjälpmedelscenter, markerar du kryssrutan bredvid Aktivera Mustangenter med vänster Alt + vänster Skift + Num Lock. Klicka sedan på Verkställ.
 7. Under Markörhastighet anger du en högsta hastighet och/eller hastighet för acceleration för muspekaren genom att flytta skjutreglaget till önskad nivå. Klicka sedan på Verkställ.
 8. För att kunna kontrollera muspekarhastigheten manuellt när du använder datorn markerar du kryssrutan bredvid Snabbare med Ctrl-tangenten och långsammare med Skift.
 9. Under Övriga inställningar väljer du om du vill använda mustangenter när NUM LOCK är på eller av genom att markera alternativknappen bredvid eller Av. Klicka sedan på Verkställ.
 10. Om du vill se en visuell påminnelse om att Mustangenter är aktiverat markerar du kryssrutan bredvid Visa ikonen för Mustangenter i Aktivitetsfältet och klickar sedan på Verkställ.
 11. Under Konfigurera Mustangenter kan du välja önskade funktioner:
  • Om du vill se ett varningsmeddelande när Mustangenter aktiveras markerar du kryssrutan bredvid Visa ett meddelande när en inställning aktiveras och klickar sedan på Verkställ.
   Figur : Varningsmeddelande som visas när Mustangenter aktiveras
   Varningsmeddelande som visas när Mustangenter aktiveras
  • Om du vill höra ett ljud när Mustangenter aktiveras eller inaktiveras markerar du kryssrutan bredvid Ge en ljudsignal när en inställning aktiveras eller inaktiveras och klickar sedan på Verkställ.

Använda Mustangenter

Flytta muspekaren med hjälp av det numeriska tangentbordet.
 • Flytta pekaren uppåt och åt vänster genom att trycka på 7.
 • Flytta pekaren uppåt genom att trycka på 8.
 • Flytta pekaren uppåt och åt höger genom att trycka på 9.
 • Flytta pekaren åt vänster genom att trycka på 4.
 • Flytta pekaren åt höger genom att trycka på 6.
 • Flytta pekaren nedåt och åt vänster genom att trycka på 1.
 • Flytta pekaren nedåt genom att trycka på 2.
 • Flytta pekaren nedåt och åt höger genom att trycka på 3.
 • Dra ett objekt genom att peka på det, trycka på 0 och sedan trycka på önskad riktningsknapp.
 • Släpp ett objekt som dras genom att peka på det och sedan trycka på tangenten , (decimal).
 • På det numeriska tangentbordet: tryck på / (snedstreck) plus 5 när du vill vänsterklicka.
 • På det numeriska tangentbordet: tryck på - (minustecken) plus 5 när du vill högerklicka.
 • På det numeriska tangentbordet: tryck på / (snedstreck) plus + (plustecken) när du vill dubbelklicka.
 • På det numeriska tangentbordet: tryck på * (asterisk) plus 5 när du vill välja ett objekt och högerklicka på det.

Ändra sättet som du växlar mellan fönster

Om det är svårt att klicka med en mus kan du ändra alternativ i Hjälpmedelscenter så att det går att välja fönster genom att hovra över dem med musen eller en styrspak.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Gör musen mer lättanvänd.
 3. Klicka på länken Gör musen mer lättanvänd under Undersök alla inställningar i Hjälpmedelscenter.
 4. Under Gör det enklare att hantera fönster markerar du kryssrutan bredvid Aktivera ett fönster genom att låta muspekaren vila över det.
 5. Klicka på Tillämpa.

Inaktivera Aero Snap

Aero Snap är en Windows 8-funktion som gör det möjligt att ändra storlek på ett program genom att dra fönstret till kanten på skärmen. Funktionen kan inaktiveras i Hjälpmedelscenter.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Gör musen mer lättanvänd.
 3. Klicka på länken Gör musen mer lättanvänd under Undersök alla inställningar i Hjälpmedelscenter.
 4. Under Gör det enklare att hantera fönster markerar du kryssrutan bredvid Förhindra att fönster ordnas automatiskt om de flyttas till skärmens kant.
 5. Klicka på Tillämpa.

Göra tangentbordet lättare att använda

Genom att ändra inställningarna i Windows 8 kan du göra tangentbordet lättare och bekvämare att använda.

Konfigurera och använda Tröga tangenter

Med Tröga tangenter kan du att trycka på en tangent i taget när du använder kombinationer, till exempel CTRL + ALT + DELETE.
Så här konfigurerar du Tröga tangenter:
 1. Gå till startskärmen och klicka på pilen i det nedre, vänstra hörnet så att en lista med appar visas.
  Figur : Pilen för att få åtkomst till appar
 2. Under Windows System klickar du på Kontrollpanelen.
  Figur : Kontrollpanelen i Appar
  En förstorad vy av Kontrollpanelen i Alla appar
 3. På Kontrollpanelen klickar du på Hjälpmedel.
 4. Klicka på Hjälpmedelscenter.
 5. Klicka på länken Gör tangentbordet mer lättanvänt under Undersök alla inställningar i Hjälpmedelscentrets meny.
 6. På menyn Gör tangentbordet mer lättanvänt markerar du kryssrutan bredvid Aktivera Tröga tangenter och klickar på Verkställ.
  Figur : Inställningar för Tröga tangenter på menyn Gör tangentbordet mer lättanvänt
  Inställningar för Tröga tangenter på menyn Gör tangentbordet mer lättanvänt
 7. Klicka på länken Konfigurera Tröga tangenter och välj önskade funktioner:
  • Om du ska kunna aktivera Tröga tangenter utan att öppna Hjälpmedelscenter markerar du kryssrutan bredvid Aktivera Tröga tangenter när du trycker ned Skift fem gånger i rad och klickar på Verkställ.
  • Om du vill se ett varningsmeddelande när Tröga tangenter aktiveras markerar du kryssrutan bredvid Visa ett meddelande när en inställning aktiveras och klickar på Verkställ.
   Figur : Varningsmeddelande som visas när funktionen för Tröga tangenter aktiveras
   Varningsmeddelandet som visas när funktionen för Tröga tangenter aktiveras
  • Om du vill höra ett ljud när Tröga tangenter aktiveras eller inaktiveras markerar du kryssrutan bredvid Ge en ljudsignal när en inställning aktiveras eller inaktiveras och klickar på Verkställ.
  • Om du vill göra det möjligt att låsa en modifierartangent, till exempel CTRL, ALT, SKIFT eller Windows , markerar du kryssrutan bredvid Lås modifierartangenter när de trycks ned två gånger i rad och klickar på Verkställ.
  • Om du vill göra det möjligt att inaktivera Tröga tangenter när en modifierartangent och en annan tangent trycks ned samtidigt markerar du kryssrutan bredvid Inaktivera Tröga tangenter när två tangenter trycks ned samtidigt och klickar på Verkställ.
  • Om du vill höra en signal när en modifierartangent trycks ned, låses eller släpps markerar du kryssrutan bredvid Spela upp ett ljud när tangenter trycks ned och klickar på Verkställ.
  • Om du vill se en visuell påminnelse om att Tröga tangenter är aktiverat markerar du kryssrutan bredvid Visa ikonen för Tröga tangenter i Aktivitetsfältet och klickar på Verkställ.
   Figur : Inställningar för Tröga tangenter
    Menyn Konfigurera Tröga tangenter med knappen Verkställ markerad

Konfigurera och använda Låstangenter

Genom att aktivera Låstangenter är det möjligt att få en signal när låstangenter trycks ned, till exempel Caps Lock, Num Lock eller Scroll Lock.
Så här använder du Låstangenter:
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Klicka på länken Gör tangentbordet mer lättanvänt under Undersök alla inställningar i Hjälpmedelscentrets meny.
 3. På menyn Gör tangentbordet mer lättanvänt markerar du kryssrutan bredvid Aktivera Låstangenter och klickar på Verkställ.
 4. Om du vill kunna aktivera Låstangenter utan att öppna Hjälpmedelscenter, markerar du kryssrutan bredvid Aktivera Låstangenter genom att hålla NUM LOCK-tangenten nedtryckt i 5 sekunder och klickar på Verkställ.

Konfigurera och använda Filtertangenter

Filtertangenter stoppar datorn från att behandla korta eller upprepade tangenttryckningar. Genom att aktivera Filtertangenter kan du också sakta ned hastigheten med vilken en tangent upprepas när den hålls nedtryckt.
Så här använder du Filtertangenter:
 1. Gå till startskärmen och klicka på pilen i det nedre, vänstra hörnet så att en lista med appar visas.
  Figur : Pilen för att få åtkomst till appar
 2. Under Windows System klickar du på Kontrollpanelen.
  Figur : Kontrollpanelen i Appar
  En förstorad vy av Kontrollpanelen i Alla appar
 3. På Kontrollpanelen klickar du på Hjälpmedel.
 4. Klicka på Hjälpmedelscenter.
 5. Klicka på länken Gör tangentbordet mer lättanvänt under Undersök alla inställningar i Hjälpmedelscentrets meny.
 6. På menyn Gör tangentbordet mer lättanvänt markerar du kryssrutan bredvid Aktivera Filtertangenter och klickar på Verkställ.
 7. Klicka på länken Konfigurera Filtertangenter och välj önskade funktioner:
  • Om du vill kunna aktivera Filtertangenter utan att öppna Hjälpmedelscenter, markerar du kryssrutan bredvid Aktivera Filtertangenter när du håller ned höger Skift i åtta sekunder och klickar på Verkställ.
  • Om du vill se ett varningsmeddelande när Filtertangenter aktiveras markerar du kryssrutan bredvid Visa ett meddelande när en inställning aktiveras och klickar på Verkställ.
   Figur : Varningsmeddelande som visas när Filtertangenter aktiveras
   Varningsmeddelande som visas när Filtertangenter aktiveras
  • Om du vill höra ett ljud när Filtertangenter aktiveras eller inaktiveras markerar du kryssrutan bredvid Ge en ljudsignal när en inställning aktiveras eller inaktiveras och klickar på Verkställ.
  • Om du vill höra en signal markerar du kryssrutan bredvid Spela upp ett ljud när tangenter trycks ned eller accepteras och klickar på Verkställ.
  • Om du vill se en visuell påminnelse om att Filtertangenter är aktiverat markerar du kryssrutan bredvid Visa ikonen för Filtertangenter i Aktivitetsfältet och klickar på Verkställ.

Konfigurera och använda Tangentstuds eller Tangentrepetition och Långsamma tangenter

Funktionen Tangentstuds hindrar att datorn behandlar upprepade tangenttryckningar. Du kan ange hur länge du vill att datorn ska vänta innan upprepade tangenttryckningar behandlas. Funktionerna Tangentrepetition och Långsamma tangenter stoppar datorn från att behandla alla upprepade tangenttryckningar, eller dem som inträffar inom en specifik tidslängd.

Tangentstuds

När du använder funktionen Tangentstuds ignorerar datorn tangenttryckningar som upprepas snabbt.
Följ stegen nedan för att konfigurera Tangentstuds:
 1. Gå till startskärmen och klicka på pilen i det nedre, vänstra hörnet så att en lista med appar visas.
  Figur : Pilen för att få åtkomst till appar
 2. Under Windows System klickar du på Kontrollpanelen.
  Figur : Kontrollpanelen i Appar
  En förstorad vy av Kontrollpanelen i Alla appar
 3. På Kontrollpanelen klickar du på Hjälpmedel.
 4. Klicka på Hjälpmedelscenter.
 5. Klicka på länken Gör tangentbordet mer lättanvänt under Undersök alla inställningar i Hjälpmedelscentrets meny.
 6. Klicka på länken Konfigurera Filtertangenter.
 7. På menyn Konfigurera Filtertangenter markerar du alternativknappen bredvid Aktivera Tangentstuds och klickar på Verkställ.
 8. I listmenyn väljer du önskad tidslängd som datorn ska vänta innan tangenttryckningar accepteras.
  Figur : Listrutan Tangentstuds i Konfigurera Filtertangenter
  Listmenyn Tangentstuds i Konfigurera Filtertangenter

Tangentrepetition och Långsamma tangenter

När du använder Tangentrepetition och Långsamma tangenter kan du ange en fördröjning för att undvika oavsiktliga tangenttryckningar, ignorera upprepade tangenttryckningar eller minska hastigheten med vilken datorn accepterar upprepade tangenttryckningar.
Följ stegen nedan för att aktivera Tangentrepetition och Långsamma tangenter:
 1. Gå till startskärmen och klicka på pilen i det nedre, vänstra hörnet så att en lista med appar visas.
 2. Under Windows System klickar du på Kontrollpanelen.
 3. På Kontrollpanelen klickar du på Hjälpmedel.
 4. Klicka på Hjälpmedelscenter.
 5. Klicka på länken Gör tangentbordet mer lättanvänt under Undersök alla inställningar i Hjälpmedelscentrets meny.
 6. Klicka på länken Konfigurera Filtertangenter.
 7. På menyn Konfigurera Filtertangenter markerar du alternativknappen bredvid Aktivera Tangentrepetition och Långsamma tangenter.
 8. Klicka på länken Konfigurera Tangentrepetition och Långsamma tangenter.
 9. I listmenyn under Undvik att tangenter trycks ned av misstag väljer du önskad tidslängd som datorn ska vänta innan tangenttryckningar accepteras.
 10. Om du vill stoppa datorn från att behandla upprepade tangenttryckningar, markerar du kryssrutan bredvid Ignorera upprepade tangentnedtryckningar.
 11. Om du vill stoppa datorn från att behandla upprepade tangenttryckningar som inträffar inom en specifik tidslängd, markerar du alternativknappen bredvid Minska repetitionshastigheten.
 12. Om Minska repetitionshastigheten markeras använder du den första listmenyn till att ange hur länge datorn ska vänta innan den första upprepade tangentnedtryckningen accepteras, och den andra listmenyn för att ange hur länge datorn ska vänta innan nästa upprepade tangentnedtryckning accepteras.
 13. Klicka på Tillämpa.
 14. För att testa inställningarna kan du ange provtext i fältet Skriv text här om du vill testa inställningarna och klicka på Verkställ.
  Figur : Testa inställningarna
  Fält där du kan ange text för att testa inställningarna för Tangentrepetition och Långsamma tangenter
 15. Klicka på OK.

Göra kortkommandon och snabbtangenter lättare att se

Genom att aktivera funktionen Markera kortkommandon och snabbtangenter med understreck blir kortkommandon och snabbtangenter lättare att se. Till exempel kan du när som helst öppna menyn Hjälp i menyraden i Internet Explorer genom att trycka på ALT + H. När funktionen Markera kortkommandon och snabbtangenter med understreck är aktiverad, är H i menyn Hjälp understruket, vilket ger en visuell påminnelse om vilken tangent du ska använda. När du vill öppna menyn Hjälp eller någon annan meny håller du ned tangenten ALT och trycker på den understrukna tangenten.
Figur : Menyn Hjälp öppnas med kortkommandona ALT + H
Menyn Hjälp i menyraden i Internet Explorer (skrivbordversionen) öppnas genom att du trycker på ALT + H
När funktionen Markera kortkommandon och snabbtangenter med understreck är aktiverad, kan alternativknappar och kryssrutor markeras eller avmarkeras genom att du trycker på ALT och den understrukna tangenten samtidigt. Exempel: I navigeringsfönstret Inställningar för Skärmläsaren är valet F i Aktivera tangenter på pektangentbordet när du lyfter fingret understruket. Markera kryssrutan för Aktivera tangenter på pektangentbordet när du lyfter fingret genom att trycka på ALT + F.
Figur : Exempel på en kryssruta som valts genom att trycka på ALT + F
Aktiveringstangenterna på pektangentbordet när du lyfter ditt fingerval i navigeringsmenyn för Skärmläsaren, med F i finger förstorat och inringat i rött.
Följ stegen nedan för att stryka under kortkommandon och snabbtangenter:
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Gör tangentbordet mer lättanvänt.
 3. Under Gör det enklare att använda kortkommandon markerar du kryssrutan bredvid Markera kortkommandon och snabbtangenter med understreck och klicka sedan på Verkställ.

Ersätta ljud med text eller visuella alternativ

När du har aktiverat visuella meddelanden kan systemljud och meddelanden ersättas med visuella signaler, till exempel en blixt på skärmen, som gör systemvarningar visuellt märkbara. I vissa program kan du aktivera bildtexter så att talad dialog visas som text.
 1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att trycka på tangenterna Windows + U.
 2. Under Undersök alla inställningar klickar du på länken Använd text eller visuella alternativ för ljud.
 3. För att ersätta systemvarningar med visuella signaler markerar du kryssrutan bredvid Aktivera visuellt meddelande för ljud (visuell varning).
  • Om du vill att bildtextfältet längst upp i en dialogruta eller fönster ska blinka under en ljudhändelse, markerar du alternativknappen bredvid Blinka med aktiv namnlist och klickar på Verkställ.
  • Om du vill att hela fönstret ska blinka under en ljudhändelse, markerar du kryssrutan bredvid Blinka med aktivt fönster och klickar på Verkställ.
   Figur : Exempel på hur blinkningen ser ut när Blinka med aktivt fönster är aktiverat
   En blinkande dialogruta med den visuella varningen Blinka med aktivt fönster aktiverad
  • Om du vill att hela skrivbordet ska blinka under en ljudhändelse, markerar du kryssrutan bredvid Blinka med skrivbordet och klickar på Verkställ.
   Figur : Exempel på hur blinkningen ser ut när Blinka med skrivbordet är aktiverat
   Ett blinkande skrivbord med den visuella varningen Blinka med skrivbordet aktiverad
 4. Om du vill visa systemljud och talad dialog som text (om tillgängligt), markerar du kryssrutan bredvid Aktivera textning.
 5. Klicka på OK.

Annan relaterad information

För mer information om hjälpmedelsalternativen, besök webbsidan Hjälpmedel i Windows 8 (på engelska).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...