hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Officejet Pso 8100 ePrinter-serien - Utskriven text eller utskrivna bilder är krokiga eller skeva

Problem
Text eller bild på den utskrivna sidan skevar åt ena hållet eller böjs.
Viktigt: Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.
Lösning ett: Lägg i papperet på rätt sätt
Fyll på papper i skrivaren genom att följa stegen nedan.
 1. Dra ut pappersfacket.
  Figur : Dra ut pappersfacket
  Bild: Dra ut pappersfacket.
 2. Ta bort allt papper från facket.
 3. Skjut pappersledarna för bredd till det yttersta läget.
 4. Lägg i 10 till 25 ark rent och oanvänt vanligt vitt papper med utskriftssidan nedåt i mitten av pappersfacket.
  Figur : Fyll på vanligt papper
  Bild: Lägg i vanligt papper.
 5. Kontrollera att pappersbunten inte är tjockare än markeringen i sidan av facket.
  Figur : Lägg inte i för mycket papper i facket
  Bild: Lägg inte i för mycket papper i facket.
 6. Håll pappersledarspärrarna på insidan till vänster och upptill i pappersfacket nedtryckta och för sedan in pappersledarna tills de ligger an mot pappersbunten. Skjut inte pappersledarna så kraftigt att de trycker mot papperet.
  Figur : Justera pappersledarna
  Bild: Justera pappersledarna.
 7. Skjut in pappersfacket.
  Figur : Skjut in pappersfacket
  Bild: Skjut in pappersfacket.
 8. Dra ut utmatningsfackets förlängningsdel.
  Figur : Dra ut utmatningsfackets förlängningsdel
  Bild: Dra ut utmatningsfackets förlängningsdel.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning två: Kontrollera att skrivarens skevhet ligger inom toleransen
Följ stegen nedan för att se till att skrivarens skevhet ligger inom den tillåtna toleransen.
 1. Fyll på nytt, vanligt vitt papper i pappersfacket.
 2. Håll knappen Avbryt nedtryckt () i tre sekunder och släpp sedan upp knappen. Rapporten skrivs ut.
Steg två: Kontrollera om skrivarens skevhet ligger inom toleransen
Följ stegen för att använda testsidan för att kontrollera om skrivarens skevhet ligger inom toleransen.
 1. Leta upp de två måttmarkeringarna på testsidan. Den översta måttmarkeringen liknar ett T och den nedersta måttmarkeringen har två vertikala ränder överst på en vågrät linje.
   Figur : Måttmarkeringar på skrivarstatussidan
   Bild: Mät markeringarna på testsidan.
  1. Den övre måttmarkeringen ser ut som ett ”T”
  2. Den nedre måttmarkeringen ser ut som två lodräta ränder på en vågrät linje
 2. Vik testsidan dubbelt i vågrät riktning för att kontrollera skevtoleransen.
  • De vågräta linjerna vid de två måttmarkeringarna ska överlappa exakt.
  • Den enkla linjen i den övre markeringen bör hamna mellan de två linjerna i den undre markeringen.
   Figur : Exempel på skevtolerans
   Bild: Exempel på skevtolerans.
  1. Exempel på bra skevtolerans
  2. Exempel på felaktig skevtolerans
 • Om skrivarens skevhet ligger inom toleransen går du vidare till nästa steg och rengör valsarna.
 • Om skrivarens skevhet inte ligger inom toleransen går du vidare till nästa steg för att utföra underhåll på skrivaren.
 1. Du behöver följande:
  • En ren, luddfri trasa eller någon annan trasa som inte går sönder eller släpper fibrer
  • Destillerat, filtrerat eller buteljerat vatten (kranvatten kan skada produkten)
 2. Tryck på startknappen () för att stänga av enheten.
 3. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 4. Dra ut strömsladden på baksidan av produkten.
 5. Vänd produkten så att du kommer åt baksidan.
 6. Tryck in knapparna på vardera sidan av duplexenheten och ta bort den. Lägg duplexenheten åt sidan.
  Figur : Ta loss duplexenheten
  Ta loss duplexenheten.
 7. Fukta en ren, luddfri trasa lätt med buteljerat eller destillerat vatten och krama ur trasan ordentligt.
 8. Tryck trasan mot pappersmatningsvalsarna i produkten och rotera valsarna uppåt med fingrarna. Tryck med måttlig kraft för att avlägsna damm och smutsavlagringar.
  Figur : Pappersmatningsrullar
  Illustration av pappersvalsarna i produkten
 9. Låt valsarna torka i 10-15 minuter.
Steg fyra: Rengör duplexenhetens valsar
 1. Kontrollera de fyra vita valsarna på utsidan av duplexenheten. Kontrollera att valsarna är rena, fria från pappersbitar och kan rotera fritt.
  Figur : Kontrollera de fyra valsarna på utsidan av duplexenheten
  Bild: Kontrollera de fyra valsarna på utsidan av duplexenheten.
 2. Öppna duplexenheten. Håll i båda sidor av duplexenheten och tryck sedan med tummarna på de två spärrarna på ovansidan.
 3. Kontrollera de tre stora och de två små pappersmatningsvalsarna inuti i duplexenheten. Kontrollera att valsarna är rena, fria från pappersbitar och kan rotera fritt.
  Figur : De fem pappersmatningsvalsarna i duplexenheten
  Bild: De fem pappersmatningsvalsarna i duplexenheten.
 4. Rengör alla valsar i duplexenheten på samma sätt som du rengjorde valsarna inuti skrivaren.
 5. Låt duplexenhetens valsar torka i 10–15 minuter.
 6. Stäng duplexenheten.
 7. Skjut försiktigt in duplexenheten i skrivaren tills den snäpper fast ordentligt.
Steg fem: Rengör plockvalsen
 1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av skrivaren, om den inte redan är avstängd.
 2. Ta bort fack 1 från skrivaren.
    obs!
  Du måste ta bort fack 1 för att komma åt plockvalsen.
 3. Om det valfria fack 2 är isatt lyfter du av skrivaren från fack 2-basen.
 4. Lägg försiktigt skrivaren på vänster sida på en plan yta.
 5. Vänd skrivaren så att du kommer åt undersidan.
 6. Leta upp plockvalsen.
  Figur : Plockvalsen
  Bild: Plockvalsen.
 7. Rotera bestämt plockvalsen åt höger.
    varning!
  Rotera endast plockvalsen åt höger.
  Figur : Plockvalsen roterad åt höger
  Bild: Plockvalsen roterad åt höger.
 8. Fukta en ren, luddfri trasa lätt med buteljerat eller destillerat vatten och krama ur trasan ordentligt.
 9. Tryck trasan mot plockvalsen och rotera den sedan åt höger. Tryck medelhårt för att ta bort damm eller smuts från hela plockvalsens yta.
 10. Rotera plockvalsen åt höger för att vrida den tillbaka till utgångsläget.
 11. Låt plockvalsen torka i 10–15 minuter.
 12. Om du använder det valfria fack 2 sätter du tillbaka skrivaren ovanpå det.
  Figur : Sätta tillbaka skrivaren ovanpå fack 2
  Bild: Sätt tillbaka skrivaren ovanpå det valfria fack 2.
 13. Sätt i fack 1 i skrivaren.
 14. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 15. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
 16. Tryck på strömbrytaren om skrivaren inte startas automatiskt.
    obs!
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig. Vänta tills uppvärmningen är klar innan du fortsätter.
Steg sex: Skriv ut en statusrapport för skrivaren och kontrollera sedan skevtoleransen igen
Skriv ut en testsida till och kontrollera sedan skevtoleransen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...