hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Förbättra kopieringskvaliteten

Kontrollera att skannerglaset är rent

Med tiden kan smutsfläckar ansamlas på skannerglaset och baksidan i vit plast, och det kan påverka resultatet. Gör som följer för att rengöra skannerglaset och baksidan i vit plast.
 1. Stäng av skannern genom att trycka på strömbrytaren och dra sedan ur strömkabeln ur eluttaget.
  Figur : Tryck på strömbrytaren
 2. Öppna skannerlocket. Rikta in pappret som har kopieringsdefekter mot skannerglaset för att identifiera smutsplatserna eller -fläckarna.
  Figur : Öppna skannern
 3. Rengör skannerglaset, dokumentglaset (den lilla glasremsan till vänster på skannern), och den vita skumplastlisten. Rengör glaset med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med ett milt rengöringsmedel för glas. Torka av glaset och baksidan i vit plast med ett sämskskinn eller en cellulosasvamp för att undvika fläckar.
    varning!
  Använd inte slipmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller koltetraklorid på någon del av produkten. De kan skada den. Ställ inga vätskor direkt på glaset eller plattan. De kan läcka ut och skada produkten.
  obs!
  Om du har problem med streck på kopiorna när du använder dokumentmataren, ska du se till att rengöra det lilla strecket till vänster på skannern.
  obs!
  Se den här engelskspråkiga videon för en demonstration för hur du identifierar och rengör smuts som orsakar streck på kopiorna: www.youtube.com/watch?v=CGn7FJvH8sE.
  Figur : Rengör skannern
 4. Anslut strömkabeln till ett eluttag och tryck sedan på strömbrytaren för att starta produkten.
  Figur : Tryck på strömbrytaren

Kalibrera skannern

Om den kopierade bilden inte har placerats korrekt på sidan ska du kalibrera skannern.
obs!
Försäkra dig om att justera ledarna i inmatningsfacket så att de ligger mot originaldokumentet när du använder dokumentmataren.
 1. Bläddra till och tryck på Enhetsunderhåll på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Kalibrering/rengöring
  • Kalibrera skannern
 3. Tryck på Nästa när du vill påbörja kalibreringsprocessen. Följ instruktionerna på skärmen.
 4. Vänta medan enheten kalibreras och pröva sedan att kopiera igen.

Kontrollera pappersinställningarna

Kontrollera pappersinställningarna om kopierade sidor har fläckar, otydlig eller mörk text, buktat papper, spridda tonerprickar, lös toner eller områden där toner saknas.

Kontrollera pappersstorlek och typkonfiguration

 1. Bläddra till och tryck på Fack på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på raden med facket som du vill ställa in och tryck sedan på Modifiera.
 3. Välj pappersstorleken och papperstypen bland alternativen.
 4. Tryck på OK så sparas ditt val.

Välj det fack som ska användas för kopian

 1. Tryck på Kopiera på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på Pappersval.
 3. Välj det magasin som innehåller det papper du vill använda och peka sedan på OK.

Kontrollera bildjusteringsinställningarna

Justera de här ytterligare inställningarna om du vill förbättra kopieringskvaliteten.
 1. Tryck på Kopiera på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på Bildjustering.
 3. Ändra reglagen för Mörkhet, Kontrast, Skärpa och Bakgrundsborttagning. Tryck på OK.
 4. Tryck på Starta .

Optimera kopieringskvalitet för text och bilder

Optimera kopieringen för den bildtyp som kopieras: text, grafik eller foton.
 1. Tryck på Kopiera på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på knappen Fler alternativ och sedan på knappen Optimera text/bild.
 3. Välj ett av de fördefinierade alternativen eller peka på knappen Justera manuellt och justera sedan skjutreglaget i området Optimera för. Tryck på OK.
 4. Tryck på Starta .
obs!
De här inställningarna är tillfälliga. När du har slutfört jobbet återställs standardinställningarna.

Kopiering från kant till kant

Använd den här funktionen när du vill undvika skuggor som kan uppstå längs kanten av kopiorna när originaldokumentet skrivs ut för nära kanterna.
 1. Bläddra till och tryck på Administration på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Kopieringsinställningar
  • Kant-till-kant
 3. Välj alternativet Kant-till-kant-utskrift om originaldokumentet är tryckt nära papperskanterna.
 4. Tryck på OK.

Rengör inmatningsvalsar och separeringsdyna i dokumentmataren

 1. Lyft spärren till dokumentmataren.
  Figur : Lyft spärrhaken
 2. Öppna luckan till dokumentmataren.
  Figur : Öppna luckan till dokumentmataren
 3. Avlägsna allt synligt ludd eller damm från matningsvalsarna och separeringsplattan med tryckluft eller en ren luddfri duk fuktad med varmt vatten.
  obs!
  Lyft upp valsenheten så att du kan rengöra den andra valsen.
  Figur : Rengöra dokumentmataren
 4. Stäng luckan till dokumentmataren.
  Figur : Stäng luckan till dokumentmataren

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...