hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP datorer - Det går inte att starta den stationära datorn från en startbar CD- eller DVD-skiva (Windows 8)

Dokumentet avser endast stationära HP-datorer som har levererats med Windows 8 installerat.
HP-datorer som levereras med Windows 8 installerat har en AMI BIOS-version 8 som är kompatibel med UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Den här versionen av BIOS omfattar funktionen Säker start som är aktiverad som standard. Att ha Säker start aktiverat i BIOS förhindrar äldre startenheter från att starta datorn och omfattar startbara CD- och DVD-skivor.
För att starta datorn från en giltig startbar skiva, till exempel en återställningsskiva från HP, avaktiverar du Säker start och aktiverar det bakåtkompatibla stödet i BIOS, och använder sedan Startmenyn att välja CD-/DVD-enheten som startenhet. Använd stegen i det här dokumentet för att avaktivera Säker start och att aktivera källor för Äldre start för att starta datorn med startbara skivor.

Steg 1: Avaktivera Säker start och aktivera Äldre start

Följ de här stegen för att avaktivera Säker start i BIOS.
 1. Starta datorn och tryck direkt på F10-tangenten flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills verktyget för datorkonfiguration öppnas.
 2. Använd tangenthögerpilen att välja menyn Säkerhet, använd tangentnedåtpilen att välja Konfiguration av säker start och tryck sedan på Enter.
  Figur : Menyn Säkerhet
  Menyn Säkerhet
 3. En varning visas innan du kan använda den här menyn. Tryck på F10 för att fortsätta till menyn Konfiguration av säkert start.
  Figur : Varning för säker start
  Varning för säker start
  Menyn Konfiguration av säker start öppnas.
  Figur : Menyn Konfiguration av säker start
  Menyn Konfiguration av säker start
 4. Använd tangentnedåtpilen att välja säker Start och används sedan tangenthögerpilen att ändra inställningen till Avaktivera.
 5. Använd tangentnedåtpilen att välja Stöd för äldre och använd sedan tangenthögerpilen att ändra inställningen till Avaktivera.
 6. Tryck på F10 för att godkänna ändringarna.
 7. Använd tangentvänsterpilen för att välja menyn Arkiv, använd tangentnedåtpilen att välja Spara ändringar och gå ut, tryck sedan på Enterför att välja Ja.
 8. Verktyget för datorkonfiguration stängs och datorn startar om. När datorn har startat om använder du strömknappen för att stänga den.

Steg 2: Välj CD- eller DVD-enheten som startenhet

Följ de här stegen för att välja CD/DVD-enheten som startenhet i startmenyn.
 1. Starta datorn igen genom att trycka på strömbrytaren. Så snart som datorn startar visas ett meddelande som anger att startläget har ändrats.
  Figur : Meddelande om ändrat startläge
  Meddelande om ändrat startläge
 2. Skriv den fyrsiffriga kod som visas i meddelandet, och tryck sedan på Enter för att bekräfta förändringen.
  obs!
  Inget textfält visas för koden. Det är normalt. När du skriver numren loggas koden utan ett textfält.
  Datorn startar Windows 8.
 3. Tryck på huvudströmbrytaren att stänga datorn, vänta några sekunder, starta sedan datorn och tryck omedelbart på Escape-tangenten, ungefär en gång per sekund, till startmenyn öppnas.
 4. Tryck på F9 för att öppna startmenyn.
  Figur : Startmeny
  Startmeny
 5. Använd tangentnedåtpilen att välja SATA-enheten under rubriken ATAPI CD/DVD-enhet, tryck sedan på Enter för att välja CD/DVD-enheten som startenhet.
  Datorn startar Windows 8.
 6. Sätt i den startbara CD- eller DVD-skivan i CD-/DVD-enheten.
 7. Tryck på huvudströmbrytaren för att stänga datorn och att vänta i omkring 5 sekunder.
 8. Starta datorn igen genom att trycka på strömbrytaren.
  Datorn startar från CD- eller DVD-skivan.

Steg 3: Återställa BIOS-standardinställningarna

När du har slutad använda din startbara CD- eller DVD-skiva återställer du BIOS-standardinställningarna. Detta aktiverar säker start och ställer in Windows Boot Manager som primär startenhet.
 1. Starta datorn och tryck direkt på F10-tangenten flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills verktyget för datorkonfiguration öppnas.
 2. Under Arkiv-menyn använder du nedåtpiltangenten för att välja Använd standardinställningar och avsluta, tryck sedan på Enter.
  Datorn startar Windows med standardinställningarna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...