hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s stationära allt-i-ett-datorer - Datorn startar men skärmen förblir tom (Windows 8)

Det här dokumentet avser HP och Compaq Allt-i-ett och HP Touchsmart stationära datorer.
Utför stegen i det här dokumentet för att lösa ett problem där en skärm har ström, men ingenting visas.
Ta bort eventuella medier från diskettenheter, CD/DVD-enheter, USB-portar och minneskortläsarplatser och koppla bort alla oväsentliga enheter (skrivare, skannrar, yttre hårddiskar och liknande). Låt endast tangentbord och mus vara anslutna till datorn.
Starta om datorn när alla enheter har kopplats från. Om skärmen nu visar en bild och Windows startar på rätt sätt, finns det en enhet som förhindrar att datorn startas. Se Uppdatera BIOS för att lösa det här problemet.
Om skärmen inte visar någon bild eller om Windows inte startar på rätt sätt följer du nedanstående anvisningar för att lösa problemet:

Steg 1: Utför en hård återställning för att lösa problemet med tom skärm

Genom att helt återställa datorn kan du lösa många problem som orsakar en tom skärm. Du utför en maskinvaruåterställning genom att följa nedanstående steg.
 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla från all kringutrustning och ta bort alla USB-enheter och mediekort.
 3. Dra ut nätadaptern.
 4. Håll strömbrytaren nedtryckt i minst 15 sekunder.
 5. Anslut nätadaptern igen.
 6. Slå på datorn.
  Om problemet med tom skärm har lösts är du klar.
  Om skärmen fortfarande är tom fortsätter du med nästa steg för att lyssna efter datorns ljudsignaler och titta på lamporna.

Steg 2: Lyssna på datorn och titta på lamporna för att lösa problemet med tom skärm

För att få hjälp att avgöra orsaken till problem med att datorn startar men skärmen förblir tom, starta datorn och lyssna på den. Titta på datorns strömlampa. Vad lägger du märke till?
 • Om datorn ger ifrån sig ett pipande ljud när den sätts på, kan ett kort, en kabel, en minnesmodul eller en processor inuti datorn ha lossnat. Gå till Sätta fast lösa interna komponenter för att titta efter lösa komponenter.
 • Ser du datorns strömlampa tändas? Om strömlampan på datorn inte lyser innebär det att datorn inte startar.
 • Om fläktarna snurrar och datorn inte avger något pipande ljud, fortsätt med nästa steg för att återställa BIOS.

Steg 3: Återställa BIOS när datorn har en tom skärm

Utför följande steg för att återställa BIOS tillbaka till standardkonfigurationen, för att lösa problemet med tom skärm:
obs!
Du kan utföra dessa steg även om datorns skärm eller monitor är tom.
 1. Starta datorn och tryck på F10 upprepade gånger i åtta sekunder.
 2. Tryck tre gånger på nedåtpilen.
 3. Tryck på Enter två gånger.
 4. Datorn startas om.
  Om skärmen fortfarande är tom, fortsätt med nästa steg för att stänga av SATA-energisparfunktioner.

Steg 4: Stäng av SATA-energisparfunktionen (om skärmen med HP-logotypen visas)

Om Windows nyligen har uppgraderats, kan Windows starta upp till ett energisparläge och visa den tomma skärmen innan det laddas. När Windows har laddats (ungefär 2 minuter efter att du slagit på datorn) trycker du snabbt på strömbrytaren eller på Paus tangenten på tangentbordet för att se om datorn har stängts av. Om datorn öppnas till ett felsäkert läge varje gång den startas, använder du följande steg för att avaktivera strömbesparingar i BIOS.
obs!
Du kan enbart utföra dessa steg om skärmen visar HP-logotypskärmen.
 1. Starta datorn och tryck upprepade gånger på F10 tills verktyget för BIOS-inställning öppnas.
 2. I verktyget för BIOS-inställningar trycker du på högerpilen och väljer fliken ström .
  bild som visar fliken Ström
 3. Tryck på nedåtpilen för att välja hantering av maskinvaruenergi och tryck sedan på Enter.
 4. Tryck på Höger pilknapp för att avaktivera SATA-energisparfunktioner.
  Bild på fliken Ström med SATA-energisparfunktioner avaktiverade
 5. Tryck på F10 för att spara inställningarna.
 6. Tryck på vänsterpilen och välj fliken Arkiv .
 7. Tryck på Nedåtpil för att välja Spara ändringarna och avsluta, tryck sedan på Enter två gånger.
  Bild på fliken Arkiv med alternativet Spara ändringar och avsluta markerat
  Om skärmen fortfarande är tom, fortsätt med nästa steg för att sätta fast lösa interna komponenter.

Steg 5: Ominstallera program som har lagts till efter att du köpte datorn och återställ eventuella säkerhetskopierade filer.

Om datorhöljet nyligen har servats eller flyttats, kan ett kort, kabel, minnesmodul eller processor ha hamnat löst. När det händer kan datorn ge ifrån sig ett pipande ljud när den sätts på. Använd följande steg för att titta efter lösa komponenter:
  varning!
Kanterna på metallpanelerna kan vara vassa. Se till att du inte kommer i kontakt med någon metallkant inuti datorn.
  varning!
Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. Minska risken för skador orsakade av statisk elektricitet genom att arbeta på ett golv utan matta under, använda en arbetsyta som motverkar statisk elektricitet (till exempel en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet) och bära ett armband som är anslutet till en jordad yta.
 1. Dra ur alla kablar utom strömkabeln. Skriv ner var alla kablar ska sitta om du inte redan vet det.
 2. Tryck på strömbrytaren på datorns framsida i fem sekunder.
 3. Flytta datorn till en ren, plan och stadig arbetsyta på ett golv utan matta. HP rekommenderar att du använder en filt, handduk eller något annat mjukt tyg som skyddar skärmen från repor och andra skador.
 4. Avlägsna den bakre luckan för att få åtkomst till datorns insida. Om du vill ha mer information anger du datorns modellnummer och tar bort den bakre luckan i sökfältet högst upp i det här fönstret. Om du till exempel har en HP Envy 20-D010, söker du efter 20-D010 ta bort den bakre luckan.
 5. Tryck försiktigt på de yttre kanterna på kort och minnesmoduler som är insatta i moderkortet, så att de sitter bättre. Tryck inte för hårt.
 6. Sätt tillbaka den bakre luckan, anslut datorkablarna på nytt och starta datorn.
  Om skärmen förblir tom kan det vara fel i maskinvaran som eventuellt måste bytas ut eller servas.

Steg 6: Serva maskinvaran efter felsökning av ett problem med tom skärm på datorn

Om du har provat alla felsökningssteg här ovanför och fortfarande har ett problem där en datorskärm har ström, men inte visar någonting, kan det vara fel på maskinvaran. Du kan Kontakta HP för att få support, om datorns garanti fortfarande gäller, eller ett auktoriserat servicecenter, om datorns garanti har gått ut.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...