hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s stationära datorer - Datorn startar inte efter installation av ett grafikkort (Windows 10, 8)

Dokumentet avser endast stationära HP-datorer som har levererats med Windows 10 och Windows 8 installerat.
HP-datorer som levereras med Windows 10 och Windows 8 installerat har en AMI BIOS-version 8 som är kompatibel med UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Den här versionen av BIOS omfattar och aktiverar automatiskt funktionen Säker start, som kan förhindra datorn från att starta om du installerar ett annat grafikkort än det kort som medföljde datorn.

Så här fungerar Säker start

Konfiguration av Säker start är en ny funktion i BIOS 8 som låter datorn bekräfta autenticiteten hos komponenter som maskinvara och inbyggd programvara. När datorn tillverkades skapade UEFI en lista med nycklar som identifierar betrodd maskinvara, inbyggd programvara och kod för inläsning av operativsystem. Den skapade även en nyckellista för identifiering av känd skadlig programvara. När säker start är aktiverat kontrollerar datorn att allting som läses in och används är säkert och identifierat även innan Windows startas. Vid en säker start kontrolleras även giltigheten hos viktig maskinvara, däribland moderkort och grafikkort. All eventuell skadlig programvara eller inbyggd programvara som inte känns igen spärras. Till exempel kan säker start förhindra datorn att starta från olagligt kopierade CD- eller DVD-skivor som skulle kunna skada datorn. Säker start spärrar inte giltiga återställningsskivor eller Windows-skivor.
Om ett grafikkort av äldre modell finns installerat i datorn är det inte säkert att Säker start identifierar kortet som giltig maskinvara. Om kortet inte identifieras kommer Windows inte att använda kortet vid uppstart, och du kan uppleva problem med att starta datorn, eller också visas ingen video alls.
För att lösa problemet kan du använda ett grafikkort som Säker start känner igen, eller också kan du avaktivera Säker start och aktivera äldre start i BIOS. Det här dokumentet förklarar hur du avaktiverar Säker start och aktiverar äldre start.

Återställ datorn till dess ursprungliga konfiguration

Om datorn levererades med enbart inbyggd grafik och du har installerat ett nytt bildskärmskort, tar du bort bildskärmskortet.
Om datorn levererades med ett bildskärmskort installerat och du har bytt ut det ursprungliga kortet mot ett nytt kort, tar du bort det nya kortet. Byt ut det ursprungliga kortet i datorn.

Inaktivera Säker start och aktivera äldre start

Följ de här stegen för att inaktivera Säker start i BIOS.
 1. Använd en av följande metoder för att öppna verktyget för datorkonfiguration.
  • Starta datorn och tryck direkt på F10-tangenten flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills verktyget för datorkonfiguration öppnas.
  • Starta datorn och tryck direkt på Esc-tangenten flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills Start-menyn öppnas. Tryck sedan på F10.
  Figur : Startmenyn
  Bild: Startmenyn
  Du kan navigera bland menyer och välja menyskärmar genom att trycka på vänster- och högerpiltangenterna. Använd upp- och nedpiltangenterna till att bläddra i listorna med objekt på menyskärmen. Tryck på Retur om du vill välja ett objekt och öppna en undermeny. Tryck sedan på vänster- eller högerpiltangenten för att ändra inställningarna. Tryck på F10-tangenten för att spara ändringarna och lämna en undermeny eller tryck på Esc-tangenten för att lämna en undermeny utan att spara ändringarna.
 2. Använd tangenthögerpilen att välja menyn Säkerhet, använd tangentnedåtpilen att välja Konfiguration av säker start och tryck sedan på Enter.
  Figur : Menyn Säkerhet
  Menyn Säkerhet
 3. En varning visas innan du kan använda den här menyn. Tryck på F10 för att fortsätta till menyn Konfiguration av säkert start.
  Figur : Varning för säker start
  Varning för säker start
  Menyn Konfiguration av säker start öppnas.
  Figur : Menyn Konfiguration av säker start
  Menyn Konfiguration av säker start
 4. Använd tangentnedåtpilen att välja säker Start och används sedan tangenthögerpilen att ändra inställningen till Avaktivera.
 5. Använd tangentnedåtpilen att välja Stöd för äldre och använd sedan tangenthögerpilen att ändra inställningen till Avaktivera.
 6. Tryck på F10 för att godkänna ändringarna.
 7. Använd vänsterpiltangenten för att välja menyn Arkiv, nedåtpiltangenten för att välja Spara ändringar och avsluta, och tryck sedan på Retur för att välja Ja.
 8. Verktyget för datorkonfiguration stängs och datorn startar om. Så snart som datorn startar visas ett meddelande som anger att startläget har ändrats.
  Figur : Meddelande om ändrat startläge
  Meddelande om ändrat startläge
 9. Skriv den fyrsiffriga kod som visas i meddelandet, och tryck sedan på Retur för att bekräfta ändringen.
  obs!
  Inget textfält visas för koden. Det är normalt. När du skriver siffrorna loggas koden även utan ett textfält.
  Windows startas.

Installera det nya bildskärmskortet

Installera önskat grafikkort i datorn. Se till att kortet är kompatibelt med datorn och uppfyller datorspecifikationerna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...